Rådgivar

Anne Charlotte Skahjem

Arbeids- og kompetanseområde

Har et koordinerende og overordnet ansvar for praksisadministrasjon ved fakultet for helse- og sosialvitskap.

Praksisorganisering, i tett samarbeid med faglig praksisansvarlige.

Saksbehandling knyttet til håndtering av politiattester med merknader ved Fakultet for helse og sosialvitskap.

Administrativt ansvar for organisering av TVEPS (tverrfaglig samarbeidslæring) 

Bakgrunn: Jeg er sosionom med etter- og videreutdanninger innen veiledning, sosiologi, karriereveiledning og juss. Har jobbet ved høgskolen siden 2012. Har ca 15 års arbeidserfaring fra praksisfeltet der jeg har jobbet som veileder/tverrfaglig spesialist i NAV, faglig leder i arbeidsmarkedsbedrift, miljøterapeut i skole og avlastningsbolig, samt sosionom ved sykehus.