Førstelektor

Arjen Kraaijeveld

Arbeids- og kompetanseområde

Har elektro- og lærerbakgrunn. Har jobbet i mange år med brannsikkerhet. Er deltids-brannkonstabel.

Underviser i
 • Innføringsfaget ingeniørfag Haugesund
 • system engineering
 • koordinator bachelorprosjekter ingeniørfag Haugesund
Forskar på
 • materialfuktighet og brannspredning
 • brann i landskap   lyng-kratt
 • gasslokkeanlegg
 • li-ion batterier og brannsikkerhet
Forskargrupper
 • ​​​​​​​Dynamic
 • Builder

Publikasjonar

 • Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler

  Meland, Kjersti V., Gjerstad, Brita, Kraaijeveld, Arjen, Gjerstad-Sørensen, Ragnhild, Thorbjørnsen, Nina, Fresvik, Annette (2024)
 • Influence of Wooden Compartment’s Fuel Moisture Content on Time to Flashover: An Experimental and Numerical Study

  Khattri, Sanjay Kumar, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2024)
 • Quantifying extended discharge rate of inert gas agents to increase hold time for protection of enclosures with openings

  Hu, Xiaoqin, Kraaijeveld, Arjen (2023)
 • Reliable fire detection systems for residents with drug and psychiatric disorders

  Rumi, Jishan Mahmud, Kraaijeveld, Arjen, Sanfeliu Melia, Cristina (2022)
 • Reliable fire detection systems for the at-risk groups

  Rumi, Jishan Mahmud, Kraaijeveld, Arjen, Sanfeliu Melia, Cristina (2022)
 • Reliable fire detection systems for the at-risk groups

  Rumi, Jishan Mahmud, Kraaijeveld, Arjen, Sanfeliu Melia, Cristina (2022)
 • Experimental and Numerical Investigation of Extinguishing Effectiveness of Inert-Gas Agents in a Leaky Enclosure

  Hu, Xiaoqin, Kraaijeveld, Arjen (2022)
 • Kontrollert lyngbrenning. Bærekraftig og samfunnsikker landskapspleie.

  Kraaijeveld, Arjen (2022)
 • Risikomomenter for innsatspersonell ved brann i litium ion batteri i lukkede rom

  Kraaijeveld, Arjen (2021)
 • Wildfires in Norway. A case study from Sotra.

  Gjedrem, Anna Marie, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen, Log, Maria-Monika Metallinou (2021)
 • Analysis of wood fuel moisture content on enclosure fire through small scale experiments

  Vabø, Magne Laumark-Møller, Khattri, Sanjay Kumar, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2021)
 • A novel representation of the critical ventilation velocity for mitigating tunnel fires

  Khattri, Sanjay Kumar, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2021)
 • Numerical investigation of the required quantity of inert gas agents in fire suppression systems

  Hu, Xiaoqin, Kraaijeveld, Arjen, Log, Torgrim (2020)
 • Gave a presentation in conference NFSD2019

  Hu, Xiaoqin, Kraaijeveld, Arjen (2019)
 • Tunnel Fire Dynamics as a Function of Longitudinal Ventilation Air Oxygen Content

  Khattri, Sanjay Kumar, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2019)
 • Fire Safety Experimental Investigations of Time to Flashover as a Function of Humidity in Wood

  Ajit, Srividya, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2018)
 • Small Scale Hydrocarbon Fire Test Concept

  Bjørge, Joachim Søreng, Metallinou, Maria-Monika, Kraaijeveld, Arjen, Log, Torgrim (2017)
 • Vertical Flame Spread in Wooden Corners as a Function of Fuel Moisture Content

  Kraaijeveld, Arjen, Log, Torgrim (2017)
 • Burning Rate and Time to Flashover in Wooden ¼ scale Compartments as a Function of Fuel Moisture Content

  Kraaijeveld, Arjen, Gunnarshaug, Amalie, Schei, Brit, Log, Torgrim (2016)
 • Fire Safety Experimental Investigations of Time to Flashover as a Function of Humidity in Wood

  Ajit, Srividya, Log, Torgrim, Kraaijeveld, Arjen (2015)
 • Comparison of Shaft Fire Experiment and CFD Modeling

  Pokorny, Marek, Husted, Bjarne Bruun Paulsen, Kraaijeveld, Arjen (2011)
 • Analysis of turbulent fluctuations in a 1/3 scale room corner using FFT

  Husted, Bjarne Paulsen, Kraaijeveld, Arjen, Kleppe, Gisle (2010)
 • Immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Bergen / Høgskolen Stord/Haugesund. Strategisk plan for ivaretakelse av immant

  Kraaijeveld, Arjen, Syrrist, Signe, Monstad, Mons Erik, Markussen, Atle, Soosaipillai, Manuelpillai (2003)