Vitskapleg assistent

Baizhen Ciren

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanningsbakgrunnen min er fra ulike disipliner på tvers av utdanning, kulturell, sosial, folkehelse, og disiplinærfaget helsevitenskap. Jeg har en Master of Philosophy in International Community Health og en Bachelor of Science i Preclinical Medicine. Min doktorgrad er på doktorgradsprogrammet «Bildung og pedagogisk praksis» ved HVL. Doktorgradsprosjektet mitt har tittelen “Mat og måltider i barnehagene i Norge og Kina: Politikk, praksis og nye temaer”, og har som mål å bidra til en bedre forståelse av matpraksis i norske og kinesiske barnehager fra en kulturhistorisk perspektiv.

Jeg er medlem av arbeidsområde 5, Mat og måltider i barnehager i BARNkunne – Senter for barnehageforskning https://www.hvl.no/barnkunne. Jeg er også medlem av forskningsgruppen Barnehagen som (ut)danningsarena.

Min forskningsinteresse ligger først og fremst innenfor det tverrfaglige helseområdet, spesielt blant kvinner og barn. Tidligere har jeg jobbet med kvinnehelse.

Publikasjonar