Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning frå Trondheim 1990. Telekommunikasjon. Utdanning i enkeltemner i data og matematikk ved HiSF. Utdanning 60 stp PPU, praktisk pedagogisk utdanning HiSF 2006. Utdanning høgskulepedagogikk 15 stp HiSF 2010-2017 Arbeidskompetanse frå Telenor til 1999-Planlegging og utvikling av telenettet, radioutbygging som mobiltjenesten og fibernettet. Frå 1999 arbeid i Høgskulen Sogn og Fjordane, idag HVL-Høgskulen på Vestlandet. Frå 1999 har arbeidet vert undervisning, laboratorierettleiing og prosjektrettleiing på ingeniørutdanninga i Førde. Frå vår 2014 t.o.m. vår 2016 har eg i tillegg vert utlånt til undervisning på undervassteknologi i Florø, MAS 130. Etter samanslåing av HVL er det blitt jobba mykje med grunnemna på elektro ved IDER som går på fleire campus. Det blir også undervist i disse emna ELE141, ELE142 og ELE143. ELE143 er eit hybrid elektroemne for Y-veg studentar. Er emneansvarleg for alle tre emna i dag.

Underviser i
 • Elektrisitetslære I, likestraum
 • Elektrisitetslære II, vekselstrøm
 • Digitalteknikk
 • Elektronikk
 • Grunnleggande elektro og automasjon, subsea Florø
 • Elektrofaglig basis I
 • Elektrofaglig basis II
 • Elektrofaglig basis for Y-veg
Forskar på
 • Undervisningsmetoder, lager videosnutter til studenter i grunnleggande emne. Brukar gode animasjoner med forklaringer for gjere teorien lettere forståelig.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • University College Students' Perspectives and Opinions on Digital Lectures

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Kyte, Lars, Pollen, Bjarte, Mjånes, Jan Ove Rogde (2022)
 • LABORATORY EXERCISES IN ELECTRONICS ENGINEERING EDUCATION – EVALUATION OF PHYSICAL AND DIGITAL FORM

  (2022)
 • LABORATORIEØVINGAR PÅ INGENIØRUTDANNINGA – EVALUERING AV FYSISK OG DIGITAL ARBEIDSFORMER

  Pollen, Bjarte, Fojcik, Marcin, Kampen, Anne-Lena (2022)
 • LABORATORY EXERCISES IN ELECTRONICS ENGINEERING EDUCATION – EVALUATION OF PHYSICAL AND DIGITAL FORM

  Pollen, Bjarte, Fojcik, Marcin, Kampen, Anne-Lena (2022)
 • Teaching in digital surroundings – students opinion on digital tools and digital lectures

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Kyte, Lars, Mjånes, Jan Ove Rogde (2021)
 • Detecting of minimal changes in physical activity using one accelerometery sensor

  Mielnik, Pawel Franciszek, Fojcik, Marcin, Tokarz, Krzysztof, Rodak, Zuzanna, Pollen, Bjarte (2021)
 • Sett av læringsmateriale om analog-teori, 42 videosnutter-tilgjengeleg i Canvas og delvis på YOUTUBE

  (2021)
 • Sett av læringsmateriale om kretslæreteori-vekselstraum, 70 videosnutter-tilgjengeleg i canvas og delvis på YOUTUBE.

  (2021)
 • Undervisningspraksis med fokus på prosjektbasert læring gjennom 20 år

  (2021)
 • Praktisk digitalisering av høgskuleundervising – erfaringar frå forelesarar og studentar

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Hegland, Pål Andre, Kyte, Lars, Midtbø, Toril Gerd, Pollen, Bjarte, Sande, Joar, Sande, Olav (2020)
 • STUDENTS IN RESEARCH - EXPERIENCE WITH RESEARCH-BASED TEACHING

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte (2020)
 • Structuring practical educational concepts for STEM teaching

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Helgesen, Carsten Gunnar, Mjånes, Jan Ove Rogde (2020)
 • STUDENTS’ AND TEACHERS” VIEW ON SCHOOL-DEPENDENT FACTORS THAT AFFECT STUDENTS’ ASSESSMENT PERFORMANCE

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Stafsnes, June Audsdotter, Pollen, Bjarte (2020)
 • Experiences in implementing the Project-Based-Learning in STEM-courses,

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Tokarz, Krzysztof, Pollen, Bjarte (2020)
 • Sett av læringsmateriale i digitalteknikk, 21 videosnutter-tilgjengeleg i Canvas og delvis på YOUTUBE

  (2020)
 • Sett av læringsmateriale om kretslæreteori-likestraum, 32 videosnutter-tilgjengeleg i Canvas og delvis på YOUTUBE

  (2020)
 • Praktisk digitalisering av høgskuleundervisning – erfaringar frå forelesarar og studentar

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Sande, Olav (2019)
 • Identification of school depended factors, which can affect students’ performance on assessments

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Stafsnes, June Audsdotter, Pollen, Bjarte (2019)
 • Studentar og eksamensvurderingar: ein identifikasjonsstudie av kva faktorar som påverkar studentar sine presentasjonar på eksamen.

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Stafsnes, June Audsdotter, Pollen, Bjarte (2019)
 • Praktisk digitalisering av høgskuleundervising

  Fojcik, Marcin, Pollen, Bjarte, Fojcik, Martyna Katarzyna, Sande, Olav (2019)
 • Utvikling av MOOC for energibransjen

  Mesnajevs, Aleksandrs, Pollen, Bjarte (2019)
 • Digital læring i arbeidslivet - utvikling av MOOC for energibransjen.

  Sande, Joar, Pollen, Bjarte, Mesnajevs, Aleksandrs, Westerheim, Nils, Sande, Olav, Grønli, Reidar, Årdalsbakke, Anders, Årseth, Eilert, Dubielzyk, Frank (2019)
 • Læringsteknologi og endring av undervisningspraksis gjennom situert læring i et praksisfellesskap

  Tvenge, Nina, Fykse, Terje, Pollen, Bjarte, Kampen, Anne-Lena, Mathiesen, Mathias Christian, Leiknes, Halgeir, Arntzen, Even, Folkestad, Tor Arne, Norheim, Ian, Sande, Joar (2017)
 • Produksjon av heimeside i emnet "Elektriske kretsar"

  (2016)
 • Rettleiing i laboratoriearbeid

  (2007)
 • Korleis bruke digitalt verktøy til å undervise i tekniske og allmenne fag

  (2006)
 • Laboratorieøvingar i EL203 Grunnleggjande elektro

  Pollen, Bjarte, Sande, Joar (2002)