Prorektor for forsking

Christine Øye

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt i stillingen som prorektor for forskning fra 1. januar 2024 for en åremålsperiode på fire år. Fra januar 2023 var jeg prodekan for forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

 

Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden 1998, og er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra 2009. I 2016 ble jeg utnevnt til professor, der jeg særskilt har forsket på helse- og omsorgstjenester, inkludert implementeringsforskning og innovasjon i offentlig sektor. I tillegg har jeg arbeidet mye med forskningsetiske spørsmål.

 

Som prorektor for forskning har jeg ansvar for å utvikle og implementere høyskolens strategi med spesielt fokus på forskning, innovasjon og internasjonalisering. Jeg skal sikre høy kvalitet og relevans i forskningsarbeidet, samt understøtte fakultetenes arbeid med forskningsfinansiering og partnerskap med eksterne aktører.

Videre leder jeg utformingen av forskningspolitikken og bidrar til å forbedre forskningsinfrastrukturen. Jeg vil også jobbe for å fremme tverrfaglig samarbeid og innovasjon for å forsterke Høgskulen på Vestlandet sin forskningsbaserte kunnskapsutveksling med regionen og samfunnet for øvrig. Dessuten arbeider jeg for å sikre etterlevelsen av etiske retningslinjer i forskning og ivareta god forskningspraksis.

 

Underviser i
 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid mot barn og unge
 • Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
 • Teknologi i helse og samfunn
 • Bachelor sykepleie, samfunnsvitenskapelige emner sosiologi og sosialantropologi
 • Phd emne: Helse, funksjon og deltakelse
 • Phd emne (emneleder): Tjenesteforskning: Kontekstuelle betingelser for helse funksjon og deltakelse
 • Phd emne RESINNREG: Pilosophy of Science, Research Ethics and Innovation in Scientific Work
 • Phd emne RESINNREG: Negotiation, Production and Interpretation of Qualitative Data in Innovation Studies
Forskar på
 • Tvang og medvirkning i helse- og omsorgstjenester
 • Brukerfellesskap i heldøgns- og daginstitusjoner
 • Kommunale tjenester til hjemmeboende eldre
 • Kontekstuelle betingelser for tjenesteintegrasjon og person-sentrert omsorg i hjemmetjenester og dagsentre rettet mot eldre
 • E-helse og innovasjon i offentlig sektor
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Professional roles in transmission through sharing rituals: A critical ethnographic study of Norwegian recovery colleges

  Sjursæther, Therese Ersvær, Øye, Christine, Eriksen, Kristin Aadnøy (2024)
 • When backstage becomes frontstage? A critical ethnographic study of Norwegian recovery colleges

  Sjursæther, Therese Ersvær, Øye, Christine, Eriksen, Kristin Ådnøy (2024)
 • Kunstig intelligens — lovande teknologi eller trugsmål mot akademiske normer?

  Yttri, Gunnar, Øye, Christine, Naustdal, Anne-Grethe, Resaland, Geir Kåre (2024)
 • Navigating the Nexus of AI in teaching: Promising technology or a potential threat to integrity? A need for revitalizing academic norms

  Øye, Christine, Yttri, Gunnar, Naustdal, Anne-Grethe (2024)
 • The informal way to success or failure? Findings from a comparative case study on video consultation training and implementation in two Danish hospitals

  Eriksen, Susanne, Anne Marie, Dahler, Øye, Christine (2023)
 • Når sosial omsorg bringes til taushet. En analyse av hvordan sosial omsorg praktiseres med eksempler ved dagsentre og i hjemmetjenestene i norsk og dansk eldreomsorg

  Øye, Christine, Kamp, Annette, Dybbroe, Betina (2023)
 • Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults – implications for policy and home services development

  Norvoll, Reidun, Skatvedt, Astrid Helene, Øye, Christine (2023)
 • The ambiguities of coercion: Mapping adolescents' experiences of coercion in institutional everyday life

  Henriksen, Ann-Karina, Øye, Christine (2023)
 • Abandoning care in the Nordic welfare state? Examples from home care services in Norway and Denmark.

  Fagertun, Anette, Øye, Christine (2023)
 • Negotiating contested values: Building a new university embedded in and responsible for its region

  Yttri, Gunnar, Cinar, Ridvan, Coenen, Lars Martel Antoine, Eilifsen, Margareth, Risøy, Bodil Kjesbo, Loga, Jill Merethe (2022)
 • The informal way to success or failure? Findings from a comparative case study on video consultation training and implementation in two Danish hospitals

  Eriksen, Susanne, Øye, Christine, Dahler, Anne Marie (2022)
 • MEDVIRK – DEM: Brukermedvirkning i utforming av kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine, Tranvåg, Oscar (2022)
 • Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults

  Norvoll, Reidun, Øye, Christine, Skatvedt, Astrid Helene (2022)
 • Etik i kvalitativ og kolloborativ forskning – fordringer for forskere, medforskere og andre sundhedsprofessionelle

  Øye, Christine, Glasdam, Stinne (2022)
 • Kartlegging fra INCA prosjektet. Innovasjon i kommunale hjemmetjenester.

  Fagertun, Anette, Øye, Christine (2022)
 • Utfordringsbildet i de kommunale helse og omsorgstjenestene

  Fagertun, Anette, Øye, Christine (2022)
 • Fresh news as meaningful? A multi-site ethnographic analysis of meaningful activities at four day centres in Denmark and Norway

  Øye, Christine (2022)
 • A realist evaluation of a novel approach to optimize the uptake of eHealth solutions in health care

  Eriksen, Susanne, Dahler, Anne Marie, Øye, Christine (2022)
 • 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres

  Øye, Christine, Norvoll, Reidun, Vabø, Mia (2021)
 • Practice Development – Towards Co-creation, Innovation and Systems Transformation to Foster Person-Centred Care

  Øye, Christine, Wilson, Valerie, Manley, Kim (2021)
 • Transforming Health and Social Care Using Practice Development

  Manley, Kim, Wilson, Valerie, Øye, Christine (2021)
 • Critical ethnography: A method for Improving Healthcare Cultures in Practice Development and Embedded Research

  Øye, Christine, Claudia, Green, Kirk, Katherine M., Vindrola-Padros, Cecilia, Fairbrother, Greg (2021)
 • Fresh news: What can meaningful activities in times of person-centredness look like? An analysis of activities in four day care centres in Denmark and Norway

  Øye, Christine (2021)
 • Results and reflections from the EISEN project

  Øye, Christine (2021)
 • Uformell tvang i sykehjem – en måte å ivareta beboeres verdighet på? Eksempler fra MEDCED

  Øye, Christine (2021)
 • International Practice Development in Health and Social Care

  Manley, Kim, Wilson, Valerie, Øye, Christine (2021)
 • Pasientfellesskapets (livs)historiske linjer i eldreomsorg – eksempler fra sykehjem og dagsentre

  Øye, Christine (2020)
 • Rehabilitering for alle eldre? Eksempler fra trimmen på dagsenter i Danmark og Norge

  Øye, Christine (2020)
 • A person-centred observational tool: devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool

  Wilson, Val, Dewing, Jan, Cardiff, Shaun, Mekki, Tone Elin, Øye, Christine, McCance, Tanya (2020)
 • Roadmap and template for workpackage 5 - The DISH project

  Øye, Christine (2020)
 • Betydningen av ferske nyheter på et dagsenter. Analyser fra første feltarbeid

  Øye, Christine (2020)
 • Hvordan kan tvang i omsorgstjenestene forklares og forhindres? Eksempler fra MEDCED og CONTEXT-prosjektet

  Øye, Christine (2020)
 • Introduction: Critical perspectives on Person, Care and Aging: Unmasking their interconnections

  Thorkildsen, Kari Marie, Øye, Christine, Synnes, Oddgeir (2020)
 • Brobyggende samarbeid for utvikling og kunnskaping i sykehjem

  Dahl, Hellen, Ydstebø, Arnt Egil, Astrid, Håland, Bodil, B. Kristensen, Marta, Strandos, Liv, Berven (2020)
 • Tildeling av friheter - konsekvenser for omsorgsarbeid? Perspektiver fra den sene Foucault. Noen eksempler fra CONTEXT-prosjektet

  Øye, Christine (2019)
 • Keeping up appearances” – Notes from a field work among elderly citizens on four different day-care centres

  Øye, Christine (2019)
 • Western Norway University; who are we and our possible contributions to developing and testing the concepts in the DISH project?

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2019)
 • Norwegian Triple Helix' stategies for recruiting testsites and piloting the DISH concepts in Western Norway

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2019)
 • Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere

  Renolen, Åse, Øye, Christine, Straume, Connie, Klepsvik, Tove (2019)
 • Tight Ties in Collaborative Health Research Puts Research Ethics on Trial? A discussion on Autonomy, Confidentiality, and Integrity in Qualitative Research

  Øye, Christine, Sørensen, Nelli Øvre, Dahl, Hellen, Glasdam, Stinne (2019)
 • Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden

  Pawlica, Anja Christoffersen, Øye, Christine, Karlsen, Bjørg, Akerjordet, Kristin, Petersen, Karin Anna (2018)
 • Facilitation of a workplace learning intervention in a fluctuating context: an ethnographic, participatory research project in a nursing home in Norway.

  Dahl, Hellen, Dewing, Jan, Mekki, Tone Elin, Håland, Astrid, Øye, Christine (2018)
 • På vei hjem? Frihetstvang og frihetstvang på sykehjem

  Øye, Christine (2018)
 • Evidence-building as a leadership concern in practice development

  Fairbrother, Greg, Mekki, Tone Elin, Øye, Christine, Green, Claudia, Sudmann, Tobba Therkildsen (2018)
 • Leading the process of co-production to ensure user involvement with a municipality - HOW?

  Steinsland, Ragnhild, Mekki, Tone Elin, Tranvåg, Oscar , Øye, Christine (2018)
 • Critical ethnography: A method for grasping and changing workplace cultures

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Sudmann, Tobba Therkildsen, Fairbrother, Greg, Green, Claudia (2018)
 • Hvordan kan man forhindre bruk av tvang? Om ulike former for tvang i demensomsorgen og hvordan denne kan forklares og forhindres

  Øye, Christine (2018)
 • Hvilken rolle har forskningsrådet – Muligheter for samarbeid i innovasjon og forskning

  Øye, Christine (2018)
 • Lessons learned from mixed method research when designing and evaluating an education intervention in nursing homes – a retrospective reflection

  Mekki, Tone Elin, Ingalill, Hallberg Rahm, Øye, Christine (2018)
 • Informal use of restraint in nursing homes: A threat to human rights or necessary care to preserve residents’ dignity?

  Øye, Christine, Jacobsen, Frode F. (2018)
 • Beboerfællesskaber på pleiehjem - med fokus på mennesker med demens

  Hillestad, Adelheid Hummelvoll, Øye, Christine (2018)
 • Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden

  Christoffersen Pawlica, Anja, Øye, Christine, Karlsen, Bjørg, Akerjordet, Kristin, Petersen, Karin Anna (2018)
 • Å tenke med Foucault

  Øye, Christine, Sørensen, Nelli Øvre, Martinsen, Kari Marie (2018)
 • Spontaneous Activities

  Øye, Christine, Ågotnes, Gudmund, Struthers, James, Jacobsen, Frode F. (2017)
 • Lessons learned from participatory analysing and knowledge co-production with facilitators implementing an education intervention in nursing homes

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2017)
 • Critical ethnography : A method for knowledge utilization and co-production of knowledge together with facilitators?

  Øye, Christine (2017)
 • Evaluering i en samskapende forskningstradisjon som PD», seminar «Practice development og evalueringsmetoder

  Øye, Christine (2017)
 • Bruk av tvang overfor personer som lever med demens i sykehjem, og hvordan kan tvang forhindres?

  Øye, Christine (2017)
 • Gråsonetvang: Et nytt begrep – men et kjent landskap?

  Øye, Christine (2017)
 • Tvang og menneskerettigheter. De daglige utfordringene

  Øye, Christine (2017)
 • Involvering i miljøet: for hvem, hvordan og hvorfor? Noen eksempler fra feltarbeid i sykehjem

  Øye, Christine (2017)
 • Facilitating resident community in nursing homes; a slippery slope? An analysis on collectivistic and individualistic approaches

  Ågotnes, Gudmund, Øye, Christine (2017)
 • Collaboration and engagement for knowledge utilisation

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2017)
 • Raising the question of dignity through knowledge about tacit practices and politics: sharing learning from the Norwegian welfare state

  Synnes, Oddgeir, Øye, Christine, Christensen, Karen, Dewing, Jan (2017)
 • A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes

  Jacobsen, Frode F., Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte, Kirkevold, Øyvind, Skår, Randi (2017)
 • The inter-play between facilitation and context in the promoting action on research implementation in health services framework: a qualitative exploratory implementation study embedded in a cluster randomized controlled trial to reduce restraint in nursing homes

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine, Kristensen, Bodil, Dahl, Hellen, Haaland, Astrid, Nordin, Kristin Aas (2017)
 • FICHS: Facilitation in community health services

  Øye, Christine (2017)
 • Hvordan styrke brukerinvolveringen i forskningen og på utdanningen i rus- og psykisk helsearbeid?

  Øye, Christine (2017)
 • Minka tvang på sjukeheim

  Strandos, Marta, Ydstebø, Arnt Egil, Kristensen, Bodil Berg, Håland, Astrid, Terum, Toril Marie, Øye, Christine (2016)
 • Er det mulig at undgå tvang på plejehjem? : En diskussion om tvang og menneskerettigheter på plejehjem

  Øye, Christine (2016)
 • Do organizational constraints explain the use of restraint? A comparative ethnographic study from three nursing homes in Norway

  Øye, Christine, Jacobsen, Frode F., Mekki, Tone Elin (2016)
 • Erfaringer med samarbeidsforskning med ulikt posisjonerte aktører i kommunalt helsearbeid på Vestlandet

  Øye, Christine (2016)
 • Uformell tvang i sykehjem – en måte å ivareta beboeres verdighet på?

  Øye, Christine (2016)
 • På vei hjem? En analyse av strukturell tvang og sublime tvangsformer på sykehjem

  Øye, Christine (2016)
 • «Critical ethnography: A method for co-production of knowledge in practice development work through the `art of bricolage`?»

  Øye, Christine (2016)
 • Facilitating change from a distance - as story of success? A discussion on leaders` styles in facilitating change in four nursing homes in Norway

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2016)
 • The articulation of impressions. An interview with Kari Martinsen

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin (2016)
 • Fra prosjekt til drift – hva skal til?

  Øye, Christine (2016)
 • Gråsonetvang i kommunehelsetjenesten; hva, hvordan og hvorfor?

  Øye, Christine (2016)
 • Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem?

  Øye, Christine (2016)
 • Skjæringspunktet mellom frivillighet og tvang: Empiriske og teoretiske perspektiver på uformell tvang i kommunale psykiske helsetjenester

  Øye, Christine (2016)
 • Brugerinddragelsesforskning og praksis i Norge

  Øye, Christine (2016)
 • Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism

  Øye, Christine, Bjelland, Anne Karen, Ågotnes, Gudmund, Jacobsen, Frode F. (2016)
 • Foucaults bio-politikk: Makten over livet og frihet som styring

  Øye, Christine (2016)
 • Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)—training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial

  Testad, Ingelin, Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar, Øye, Christine, Tveit, Eva Marie, Jacobsen, Frode F. (2016)
 • Qualitative Research ethics on the spot: Not only on the desktop

  Øye, Christine, Sørensen, Nelli Øvre, Glasdam, Stinne (2016)
 • Foucaults biopolitikk Makten over livet

  Øye, Christine (2015)
 • Betraktninger om uformell tvang i frivillighetens tidsalder

  Øye, Christine (2015)
 • Brobygging mellom forskning og praksis

  Øye, Christine (2015)
 • Pleiepersonalets skjulte roller: Om skjult og uformell tvang i sykehjem

  Øye, Christine (2015)
 • «Fremoversnakk: Noen betraktninger om det som har vært og det som skal komme»

  Øye, Christine (2015)
 • Hvilken betydning har kontekstuelle forhold for å redusere bruk av tvang?

  Øye, Christine (2015)
 • Hvilken betydning har fasilitering og kontekstuelle forhold for å redusere bruk av tvang?

  Øye, Christine (2015)
 • Implementing evidence based practice (EPP) in nursing homes to reduce restraint: A story of success?

  Øye, Christine (2015)
 • Noen perspektiver på skjæringspunktet mellom helseimplementering og forskningsetikk

  Øye, Christine (2015)
 • Methodological challenges in studies of vulnerable populations

  Øye, Christine (2015)
 • Dannelse, kultur og holdninger: Hvordan takler voksne endringer av kultur og verdier? Hvordan kan dette påvirke pasientsikkerheten?

  Øye, Christine (2015)
 • Patients' participation in decision-making in the medical field – ‘projectification’ of patients in a neoliberal framed healthcare system

  Glasdam, Stinne, Øye, Christine, Thrysoee, Lars (2015)
 • Frivillighet og tvang i sykehjem – to sider av samme sak?

  Øye, Christine (2015)
 • Evidence molded by contact with staff culture and patient milieu: an analysis of the social process of knowledge utilization in nursing homes

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Skår, Randi, Dahl, Hellen, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F. (2015)
 • Evidence as a lump of slime. The importance of understanding contextual factors in improving the success or failure of an education intervention in nursing homes

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin (2015)
 • CONTEXTUAL INFLUENCE AND EFFECTIVENESS OF AN EDUCATION INTERVENTION TARGETING STAFF TO REDUCE USE OF RESTRAINT, AGITATION AND PSYCHOTROPIC DRUGS IN NURSING HOME RESIDENTS LIVING WITH DEMENTIA

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2015)
 • Bidrar undervisning og veiledning til å redusere bruk av tvang overfor beboere i sykehjem?

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin (2014)
 • Frivillighet og tvang to sider av samme sak? En drøftelse av makt og omsorg

  Øye, Christine (2014)
 • Det private hjemmet - en arena for tvang?

  Pawlica, Anja, Øye, Christine (2014)
 • På vei hjem? Analyse av uformell tvang i sykehjem

  Øye, Christine (2014)
 • Betraktninger om uformell tvang i lys av Foucault

  Øye, Christine (2014)
 • «Miljøterapi og brukermedvirkning – hvordan å implementere «ny kunnskap»?

  Øye, Christine (2014)
 • Implementering – Hvordan gå fra prosjekt til drift? Noen erfaringer fra et implementeringsforskningsprosjekt (MEDCED)

  Øye, Christine (2014)
 • «Brukerdeltagelse - en mulig umulighed? Perspektiver på magtforhold»

  Øye, Christine (2014)
 • «Oppsummering: Hva kan vi egentlig si når vi gjør feltarbeid? Noen oppsummerende betraktninger om forholdet mellom etnografiske data og analyse»

  Øye, Christine (2014)
 • «Institusjonelle betingelser for å forstå kunnskapsfasilitering i sykehjem – erfaringer med aksjonsforskning»

  Øye, Christine, Håland, Astrid, Dahl, Hellen (2014)
 • En kvalitativ studie av spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid. Noen foreløpige funn

  Øye, Christine, Pawlica, Anja (2014)
 • «Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang»

  Øye, Christine (2014)
 • «Contextual conditions for knowledge utilization. An analysis of barriers and promoting factors in nursing homes”

  Øye, Christine (2014)
 • Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang»

  Øye, Christine (2014)
 • Hjelper det å tilføre ny kunnskap for å redusere bruken av tvang overfor beboere som lever med demens i sykehjem?

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2014)
 • Brobyggende samarbeid for utvikling og kunnskaping i sykehjem

  Dahl, Hellen, Ydstebø, Arnt Egil, Håland, Astrid, Kristensen, Bodil, Strandos, Marta, Berven, Liv (2014)
 • Omsorg for den offentlige sfære - betraktninger om frivillighet og tvang i lys av Hannah Arendts tanker om frihet og handling

  Øye, Christine (2014)
 • Alcohol abuse in cancer patients: a shadow side in the oncological field and research

  Glasdam, Stinne, Øye, Christine (2014)
 • Perspectives on an observational guide based on a multi-sited fieldwork in nursing homes

  Øye, Christine (2013)
 • The possibilities of combining applied ethnography with participation action research in evaluation of an education intervention in nursing homes

  Øye, Christine (2013)
 • Omsorgsmakt og makt for omsorg?

  Øye, Christine (2013)
 • Frivillighet og tvang – motsetninger eller gjensidig betingete prinsipper?

  Øye, Christine (2013)
 • Dialog og fellesskap styrker forskningen”, tittel: ”Medforskning og brukermedvirkning som utadrettet virksomhet? Erfaring fra et aksjonsforskningsprosjekt med fokus på brukerrettet miljøterapi

  Øye, Christine (2013)
 • "Betydningen av institusjonelle betingelser for implementering av "ny kunnskap" i sykehjem: Noen erfaringer fra feltarbeid”

  Øye, Christine (2013)
 • Anvendt etnografi som «nyttig idioti» i implementeringsstudier i omsorgssektoren?

  Øye, Christine (2013)
 • På hvilken måte kan kombinasjonen av metodene etnografi og randomiserte kontrollerte forsøk bidra til å forstå og forklare suksessfulle faktorer i implementeringsstudier i helsefeltet?

  Øye, Christine (2013)
 • Fordeler og utfordringer ved å mikse Cluster- RCT, Participatory Action Research og Etnografiske feltstudier ved implementeringsforskning i sykehjem

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2013)
 • Lessons learned from using Creative Hermeneutic Data Analysis in collaboration with co-researchers in a mixed methods study

  Mekki, Tone Elin, Kristensen, Bodil, Strandos, Marta, Håland, Astrid, Dahl, Hellen, Øye, Christine (2013)
 • Nytter forskning i psykiatrien?

  Kogstad, Ragnfrid Eline, Larsen, Inger Beate, Thorød, Anne Brita, Ekeland, Tor-Johan, Kolstad, Arnulf, Øye, Christine (2013)
 • Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv

  Øye, Christine, Norvoll, Reidun (2013)
 • Combining an educational intervention in nursing homes with a study of the process using a RCT cluster design(MEDCED): project design and challenges

  Tveit, Eva Marie, Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2013)
 • Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer

  Bjelland, Anne Karen, Øye, Christine (2012)
 • Paradigms and methodology in a mixed method study”

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin (2012)
 • Participant observation - A method for discovering contextual factors in an educational intervention study reducing restrain in nursing home residents with dementia

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Tveit, Eva Marie (2012)
 • Delrapport 1: Praksisutvikling av miljøterapi når brukermedvirkning skal vektlegges

  Øye, Christine (2011)
 • Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser”

  Øye, Christine (2011)
 • Person-centred care or coercive care: A contradiction in terms?

  Øye, Christine (2011)
 • Forskning i og for psykisk helsearbeid

  Øye, Christine (2011)
 • Care as boundary work – A study of protection and normalization work in a psychiatric hospital in Norway

  Øye, Christine (2011)
 • Analytical possibilities doing ethnographies in the study of the welfare state – examples from user participation challenges in a psychiatric hospital

  Øye, Christine (2011)
 • Miljøterapi som kollektivt eller individrettet fenomen? En etnografisk studie av dagliglivet i et psykiatrisk sykehus i individualismens tidsalder

  Øye, Christine, Skorpen, Aina (2010)
 • Omsorgens vilkår: Om gaver og tjenester som del av relasjonsdannelse i institusjonspsykiatrien når brukermedvirkning skal vektlegges

  Øye, Christine (2010)
 • Miljøterapiens bakgrunn, retninger og utfordringer : en litteraturoversikt

  Skorpen, Aina, Øye, Christine (2010)