Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsfeltet mitt er språkdidaktikk, språk(opp)læring og språkforvaltning generelt, og mindretalsspråkopplæring og mindretalsspråkforvaltning spesielt. Dette feltet tek opp i seg disiplinar som språksosiologi, sosiolingvistikk, literacy, språkhistorie og grammatikk. Dessutan er eg interessert metodologiske spørsmål, særleg om tekst- og dokumentanalyse. 

Underviser i
 • MGB/MGUNO 502 Språk og språkdidaktikk (4GLU, master) 
 • MGB/MGUNO 503 Prosjektførebuande emne (4GLU, master)
 • MGB/MGUNO 550 Masteroppgåveemnet (5GLU, master)
 • Språklege, språkdidaktiske, metodiske og vitskapsteoretiske tema på kvart emne
Forskar på
 • Språkpolitikk og språkforvaltning
 • Språkdidaktikk
 • Språk og skrift i barnehagen
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Målkvinna frå Observatoriegaten. (Aasta Hansteen 200 år)

  (2024)
 • Den retoriske situasjonen

  (2023)
 • Literacypraksisar og språkplanlegging i norske barnehagar

  (2023)
 • Nyhetsmorgen - intervju

  (2023)
 • Vegen vidare - forteljekunstakademi i framtida. Leiing av panelsamtale.

  (2023)
 • Barnehagens literacyhendingar som møtepunkt for språkpolitiske val​

  Romarheim, Oda Steindal, Kompelien, Vilde Strand, Bjørhusdal, Eli (2023)
 • Reflekterande tekstar som retoriske handlingar

  Bjørhusdal, Eli, Nordeide, Britt Iren (2023)
 • Literacy events as ​ spaces for kindergarten ​ pedagogues’ agency ​ in language policy ​

  Juuhl, Gudrun Kløve, Bjørhusdal, Eli (2023)
 • Den fyrste lese- og skriveopplæringa. Heimen si rolle.

  Kompelien, Vilde Strand, Bjørhusdal, Eli (2023)
 • Norskfaget i møtet mellom grunnskule og vidaregåande opplæring

  Nordeide, Britt Iren, Berge, Maria Kjosås, Bjørhusdal, Eli (2023)
 • Om språk- og tekstkvardagen i barnehagen:  Funn frå Multilit

  Juuhl, Gudrun Kløve, Bjørhusdal, Eli, Thingnes, Jorunn Simonsen (2023)
 • Eli fekk årets språkpris: – Det er utruleg kjekt

  (2022)
 • Grunnskulepoenga for tiandeklassingane som gjekk ut i vår er klare. [intervjua av Kristin Vee]

  (2022)
 • Historia til lærarutdanninga i Sogndal - ein kommentar

  (2022)
 • Linguistic landscapes and literacy events in 'Nynorsk' preschools

  (2022)
 • Språk i opplæringsfeltet sett frå Vestland(et)

  (2022)
 • Språkopplæringsfeltet sett frå Vestland(et)

  (2022)
 • Steinar Laumann: bokbad

  (2022)
 • Kva skjer med norsk språk?

  Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2022)
 • Skriveutvikling og tidlig innsats i barnehagen for å forebygge skrivevansker

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Kompetanse i nynorsk hos nyutdanna lærarar i Noreg

  Myklebust, Hege, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • No er nynorsk eit eige språk: - Det er viktig å styrkja eit så utsett språk

  Vangsnes, Øystein Alexander, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • – Nynorsk må inn i rammeplanen for barnehagane [intervjua av Svein Olav B. Langåker]

  (2021)
 • Erfaringar frå språkpolitisk utval ved Høgskulen på Vestlandet

  (2021)
 • Nynorsk med dei minste: Kva vil det seie å vere nynorsk barnehage?

  (2021)
 • Nynorske barnehagar les og syng framleis mest på bokmål [intervjua av Svein Olav B. Langåker]

  (2021)
 • Samarbeid på masternivå mellom høgskule og skule

  (2021)
 • The role of language differentiation in a universalist regime

  (2021)
 • Skrivekvardag for barn i barnehagen

  Bjørhusdal, Eli, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • Elevtekstar i retorisk krysspress

  Bjørhusdal, Eli, Nordeide, Britt Iren (2021)
 • Nok tilfang på begge målformer? Om språkleg fordeling i lesebøker og tekstar i norsk for nynorskelevar i ungdomsskulen

  Langnes, Liv Astrid Skåre, Sønnesyn, Janne, Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Stad og stadutvikling

  Longvanes, Leif Jostein, Bjørhusdal, Eli, Fossøy, Joar, Sekkingstad, Dorthea, Årethun, Torbjørn (2021)
 • Stadutvikling : Fjordantologien 2021

  Longvanes, Leif Jostein, Bjørhusdal, Eli, Fossøy, Joar, Sekkingstad, Dorthea, Årethun, Torbjørn (2021)
 • Diftongane i songane [av Håvard Rem]

  (2020)
 • Forskingsorganisering og forskingspolitikk ved HVL - ei innføring

  (2020)
 • Glad for lovfesting [intervjua av Eva Aalberg Undheim om språklova]

  (2020)
 • Kvinner i den nynorske historia

  (2020)
 • Mektige tekstar og kritisk diskursanalyse.

  (2020)
 • Nynorsk i kvardagen til barn og unge - resultat av offentleg språkpolitikk eller lokal identitet? [Fagleg samtale mellom Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl og Per Magnus F. Sandsmark]

  (2020)
 • Sottesegn [av Håvard Rem]

  (2020)
 • Women who wrote in lesser used languages. A study on author museums in Wales and Norway.

  (2020)
 • - Vanskeleg å vere nynorskelev [intervju av Janne-Marit Myklebust]

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve, Sandsmark, Per Magnus Finnanger, Helset, Stig Jarle (2020)
 • Repetisjonens kunst i dekontekstualisert språkdidaktikk: Ein fokusgruppestudie av lærarar på nynorskskular

  Bjørhusdal, Eli, Sønnesyn, Janne, Fretland, Jan Olav (2020)
 • Nynorske literacyhendingar i barnehagen

  Vadstein, Anne Marta Vinsrygg, Bjørhusdal, Eli (2020)
 • Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet

  Vangsnes, Øystein A, Bjørhusdal, Eli, Røyneland, Unn, Söderlund, Göran, Lundquist, Bjørn, Rong, Marit (2020)
 • Analytical tools in the study of language regimes: State traditions and language regime in Norway

  (2019)
 • Ber departementet vurdera strengare norskkrav for lærarstudentar [EB intervjua av Hilde Kristin Strand]

  (2019)
 • Dei gløymde målkvinnene [EB intervjua av Kjerstin Gjengedal]

  (2019)
 • Dialektferda

  (2019)
 • Forteljinga om oss. Kven slepp til i historieskrivinga, og korleis blir ho skriven? [Samtale mellom Kjartan Fløgstad, Eli Bjørhusdal, Inger Marie Okkenhaug og Heming Gujord]

  (2019)
 • Kvinner i den frilyndte målrørsla – politisk handlingsrom og entreprenørskap

  (2019)
 • Nynorskskrivande kvinner i litteraturen og i media

  (2019)
 • Om nokre teoretiske spørsmål i studiar av skriftspråkveksling og skriftspråkskifte

  (2019)
 • Sogeskriving og modermord. Kvinner i den nynorske kulturhistoria.

  (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2019)
 • Bokkafé: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv.

  Bjørhusdal, Eli, Fretland, Jan Olav (2019)
 • Språkdidaktikk for nynorskelevar

  Bjørhusdal, Eli, Fretland, Jan Olav, Sønnesyn, Janne (2019)
 • Språkdidaktikk for nynorskelevar

  Bjørhusdal, Eli, Sønnesyn, Janne (2019)
 • Grammatikkdidaktikk for nynorskelevar

  Bjørhusdal, Eli, Sønnesyn, Janne, Fretland, Jan Olav (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2019)
 • Nynorsk hovudmålsdidaktikk på mellomtrinnet. Forskingsgrunnlag og praksisrøynsler.

  Juuhl, Gudrun Kløve, Bjørhusdal, Eli (2019)
 • 1. Nynorsk i barnehagen - kva og kvifor. 2. Tidleg skriving på nynorsk.

  (2018)
 • Ei språkhistorie om ungdomsskulen

  (2018)
 • Mitt første fou-arbeid

  (2018)
 • Norway's language policy: universalism under pressure

  (2018)
 • Opposisjonsinnlegg ved andreopponent. (Under: Doktorgradsdisputas for Knut E. Karlsen ved Universitetet i Agder 23. juni 2017: Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Doktoravhandlingar ved Universitetet i Agder 165.)

  (2018)
 • Skriftspråkstimulering i barnehagar i nynorskområde

  (2018)
 • The role of language planning and policy in Norwegian education. Introduction.

  (2018)
 • Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon

  Bjørhusdal, Eli, Bugge, Edit, Fretland, Jan Olav, Gujord, Ann-Kristin Helland (2018)
 • Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv

  Bjørhusdal, Eli, Bugge, Edit, Fretland, Jan Olav, Gujord, Ann-Kristin Helland (2018)
 • Nynorsk med dei minste - ein presentasjon

  Bjørhusdal, Eli, Hofslundsengen, Hilde, Skjerdal, Lena (2018)
 • Nynorskelevar i språkleg minoritetsposisjon: Trengst ein ny didaktikk?

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2018)
 • Den fyrste songen (intervjua av Kjartan Helleve)

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli (2018)
 • Immateriell kapital. Fjordantologien 2017

  Andersen, John Roger, Bjørhusdal, Eli, Nesse, Jon Gunnar, Årethun, Torbjørn (2017)
 • Critical junctures and language regime change in Norway

  (2017)
 • Korleis kan nynorsken styrkjast som kommunespråk og regionalspråk på Vestlandet?

  (2017)
 • Norwegian language policy, past and present (four talks)

  (2017)
 • Nynorsk for dei minste i fersk bok [EB intervjua av Renate Sæle]

  (2017)
 • Nynorsk med dei minste - ei bok med dobbelt føremål

  (2017)
 • Nynorsk språkstimulering i barnehagen. Introduksjon og legitimering.

  (2017)
 • Nynorsk språkstimulering i barnehagen: Framlegg til eit fagleg grunnlag

  (2017)
 • Språkstimulering i barnehagen når nynorsk er førstespråk

  (2017)
 • Tek til orde for tidleg nynorskstimulering [EB intervjua av Johanne Flottorp, Nynorsk Pressekontor]

  (2017)
 • Teoriar om skriftspråktileigning hos born og moglege språkdidaktiske konsekvensar

  (2017)
 • Immateriell kapital - ein introduksjon

  Bjørhusdal, Eli, Andersen, John Roger, Nesse, Jon Gunnar, Årethun, Torbjørn (2017)
 • Nynorsk med dei minste

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2017)
 • Språk og nynorsk - kva er planen? Ein analyse av årsplanar i barnehagar på Vestlandet

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2017)
 • Bokmålsavvik frå nynorsknorma i sjetteklassetekstar

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2017)
 • Nynorsk språkdidaktikk på mellomsteget. Status og vegen vidare.

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2017)
 • Språkdidaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsspråk

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2017)
 • Utfordringar og didaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsmål

  Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2017)
 • Om Nynorsk med dei minste

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli (2017)
 • Language on display: cultural and didactic relevance? Nynorsk author museums

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Bjørhusdal, Eli (2017)
 • Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar

  Strandos, Hilde Sognnæs, Vikdal, Rita Årevik, Bjørhusdal, Eli (2017)
 • Avgjerande forhandlingar om språk

  (2016)
 • Det språkpolitiske ansvaret til Høgskulen i Sogn og Fjordane

  (2016)
 • Difor er det så viktig med høgtlesing på nynorsk. Intervju ved Svein Olav Langåker

  (2016)
 • Forvaltninga av nynorsk i ei tid med store strukturreformer

  (2016)
 • Hovudtendensar i norsk språkforvaltning

  (2016)
 • Kritiske vegval for det norske språkregimet

  (2016)
 • Norway’s New Language Act: A Critical Juncture for Linguistic Universalism?

  (2016)
 • Norwegian status planning policy

  (2016)
 • Nynorsk i barnehagen. Kvifor og korleis?

  (2016)
 • Nynorsk språkdidaktikk - kvifor og korleis?

  (2016)
 • Rett til nynorsk i barnehagen

  (2016)
 • Språkdidaktisk arbeid med nynorsknorma

  (2016)
 • Språkdidaktisk arbeid og skriving i alle fag

  (2016)
 • Strategiar for språkleg velferd

  (2016)
 • Language on display: cultural and didactic relevance?

  Bjørhusdal, Eli, Hoel, Oddmund Løkensgard (2016)
 • Nynorsk i barnehagen – kvifor? (del av Språkhverdag på nettstaden Språkløyper)

  Bjørhusdal, Eli, Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke (2016)
 • Nye røyster i nynorskforskinga. Frå stor avhanding til liten artikkel

  Fretland, Jan Olav, Bjørhusdal, Eli (2016)
 • Språket – er det så nøye då? (kronikk)

  Prestegård, Øygunn Skodvin, Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger, Myklebust, Hege (2016)
 • Alt vi no veit. Språkfakta 2015.

  (2015)
 • Institusjonelle rammer rundt nynorsk som opplæringsmål

  (2015)
 • Look to Norway? Linguistic universalism as linguistic indifference

  (2015)
 • Normer i forvaltninga av nynorsk

  (2015)
 • Ny språklov i 2016 – kvar står frontane og kva står på spel?

  (2015)
 • Nynorsk språkstimulering i barnehagen

  (2015)
 • Nynorskelev i åttande: under ein hardare himmel

  (2015)
 • Nøytralitet eller nynorsk? Språkpolitiske hovudprinsipp i norsk opplæring

  (2015)
 • Språkpolitikk for elevar i minoritetsposisjon

  (2015)
 • Strategiar for det språklege velferdssamfunnet

  (2015)
 • Talemålsutvikling i Noreg og Jostedalen

  (2015)
 • Teoretiske perspektiv på det norske språkregimet

  (2015)
 • Songar frå Sogn og Fjordane

  Bjørhusdal, Eli, Volle, Sverre, Vestreim, Judith (2015)
 • Nynorsk språkdidaktikk - kvifor og korleis?

  Juuhl, Gudrun Kløve, Bjørhusdal, Eli (2015)
 • Ein språkpolitisk analyse

  (2014)
 • Fanga i språknøytralitet

  (2014)
 • Frå jamstelling til språksikring [EB intervjua av Svein Olav B. Langåker]

  (2014)
 • Intervju om doktorgradsprosjektet

  (2014)
 • Jakob Sande - liv, dikt, vitalisme

  (2014)
 • Kva har kome ut av 100 år med språkpolitikk?

  (2014)
 • Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885–2005

  (2014)
 • Målbyte i Noreg – ein språkpolitisk analyse

  (2014)
 • Norsk språkforvaltning mellom nøytralitet og språksikring

  (2014)
 • Ny forskning viser: Offer for likebehandling [EB intervjua av Steinar Sund]

  (2014)
 • Nynorskelevar i minoritetsposisjon

  (2014)
 • Nøytralitet og ny politikk [EB intervjua av Marit Aakre Tennø]

  (2014)
 • Nøytralt mål [EB intervjua av Guri Kulås]

  (2014)
 • Offentleg språkpolitikk som forskingsfelt

  (2014)
 • Språkpolitiske røynsler og tankar om vegar vidare etter 107 år med sidemålsundervisning i skulen

  (2014)
 • Bygdefeminisme for stemmerett

  (2013)
 • Bygdefeminisme for stemmerett

  (2013)
 • Bygdefeminisme for stemmerett

  (2013)
 • Føregangskvinner i målstriden

  (2013)
 • Kritiske merknader til einskapstesen i norskfaget. Kommmentar til Gunnar Skirbekk

  (2013)
 • Mellom nøytralitet og styrking. Språkskiftet frå nynorsk i norsk språkpolitikk

  (2013)
 • Press og lekkasje. Om metaforikk i Ottar Grepstads språkskiftetekstar

  (2013)
 • Språkskifte med eit skuldertrekk

  (2013)
 • Bygdefeminisme for stemmerett

  Bjørhusdal, Eli, Hoel, Oddmund Løkensgard (2013)
 • Høgres liberale språkdilemma

  (2012)
 • Kortreist kunnskap

  (2012)
 • Kristins sukra sidemål

  (2012)
 • Lærarfag for fall

  (2012)
 • Nok mor no?

  (2012)
 • Norskfaget i dag: framlegg til revidert læreplan. Kommentar til Gunnar Skirbekk

  (2012)
 • Nye landsmenn på landet

  (2012)
 • Rett skriving

  (2012)
 • Skjegg og skepsis

  (2012)
 • Språkpolitiske perspektiv på målbyteproblematikken

  (2012)
 • Storkenebb og språk

  (2012)
 • Whitney og vi

  (2012)
 • Bygda med stor B. Om generaliseringar i distriktsdebatten

  (2011)
 • Den nye nasjonsbygginga

  (2011)
 • Det nye heimelivet

  (2011)
 • Eg bloggar, altså skriv eg

  (2011)
 • Fem bod til den som vil fram i verda

  (2011)
 • Forklaring og fordømming

  (2011)
 • Frå Grotten til Grotta

  (2011)
 • Frå folkestyre til floskelstyre

  (2011)
 • Historia om Hulda

  (2011)
 • Kvifor involvere oss i samfunnsdebatten?

  (2011)
 • Ola Borten Moes nasjonale twist

  (2011)
 • Rurale overflatekrusingar

  (2011)
 • Skarpe skular, sløv direktør

  (2011)
 • Akademi i kvar lund og li

  (2010)
 • Bjørnetenester i Bjørnson-året

  (2010)
 • Blogging som pedagogisk verkty og som medium for fagdebatt

  (2010)
 • Blått lys for nynorsk?

  (2010)
 • Dei fyrste nynorskkvinnene

  (2010)
 • Den forbanna heimstaden

  (2010)
 • Destinasjon All Inclusive

  (2010)
 • Det deilige hatet

  (2010)
 • Kalkulert nysgjerrigheit

  (2010)
 • Kommersiell heilagdom

  (2010)
 • Kortreist kantarell, nokon?

  (2010)
 • Morgon for frie menn. Om essayforma til Johs.B.Thue

  (2010)
 • Olle frå Ockelbo

  (2010)
 • Politikk for periferien

  (2010)
 • Språkskifte som språkteoretisk prøvestein

  (2010)
 • Uheilagt i Hardanger

  (2010)
 • Bulyst og salsplikt

  (2009)
 • Dogme om dårlege småskular

  (2009)
 • Eit omgrepshistorisk blikk på språk, norsk, nynorsk med utgangspunkt i det språklege kuppforsøket i 1814

  (2009)
 • Fornybar retorikk

  (2009)
 • Korleis kan omgrepshistoriske tilnærmingar vere nyttige for fagdidaktikken?

  (2009)
 • Lokalsamfunn skal seljast

  (2009)
 • Omgrepet målform som faktor i synet på nynorskopplæringa

  (2009)
 • Snø over rognebær i oktober

  (2009)
 • Tankekrigen om bygda

  (2009)
 • Tid for bygdefeminisme?

  (2009)
 • To feel or not to feel

  (2009)
 • Ein nynorsk pioner [om Aasta Hansteen]

  (2008)
 • Kva er nynorsk?

  (2008)
 • Corolla i krysspress. Noregs mållag hundre år

  (2006)
 • Kvinner i det sentrale målmiljøet før 1906

  (2006)
 • Nikka Vonen og målsaka

  (2006)
 • Gunnbjørg Vinje og Ingebjørg Jore. Målsak og kvinnesak på 1800-talet

  (2005)
 • Kvinnekamp og bygdefeminisme kring 1905

  (2005)
 • Ein nynorsk galning? [Melding av Nordvegen (roman) av Hermann Starheimsæter (2003)]

  (2004)
 • Arne Garborg. Eit debatthefte

  (2001)
 • Hulda Garborg og andre målkvinner

  (2001)
 • Ironi og ideologi i Arne Garborgs litteraturkritikk

  (2001)
 • Ironi og ideologi i Arne Garborgs litteraturkritikk

  (2001)
 • Målkvinner før 1900

  (2001)
 • Underlege fiskar. Nyliberalisme og utdanning

  (2000)
 • Den vanskelege kritikken [intervju med Sigurd Allern]

  Bjørhusdal, Eli, Kolmannskog, Håkon (1999)
 • Omdefinér det urbane. Daning [samtale med Kjartan Fløgstad]

  (1998)
 • Sukker og sorger frå Fanny Holmin [melding av Fanny Holmins lyrikksamling Song for to stemmer og ein lukka munn (1997)]

  (1998)
 • Den globale samtalen [samtale med Erik Solheim]

  Bjørhusdal, Eli, Kolmannskog, Håkon (1998)
 • Røyndomen på Bristol [samtale med Trond Berg Eriksen]

  Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (1998)
 • Ei heimlaus framtid? Akademiske motar på 90-talet: 5 bod for ein god 90-talsintellektuell

  (1997)