Professor

Eva Langeland

Arbeids- og kompetanseområde

Helse, helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse, langvarige helseutfordringer, forskningsmetoder
Underviser i
 • Helsefremming
 • Salutogenese
 • Psykisk helse
 • Komplekse intervensjoner
 • Bedringsprosesser
 • Livskvalitet og velvære
 • Kvantitative forskningsmetoder
Forskar på
 • Helsefremmende prosesser
 • Hverdagsrehabilitering
 • Fontenehusmodellen
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Struggling with Fitting in: Clients Mixed Experiences of Receiving Job Support and Getting a Job When Participating in Individual Placement and Support in Norway

  Kinn, Liv Grethe, Davidson, Larry, Oedegaard, Ketil Joachim, Langeland, Eva (2024)
 • Teaching Salutogenesis

  Daniel, Marguerite Lorraine, Salloway-Costello, Jake, Langeland, Eva (2023)
 • Exploring Goals and Functional Changes in Reablement for People with Fractures and People with Dizziness and Balance Problems

  Licina, Selma, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne Kristin (2023)
 • Experiences of the Quality of the Interplay between Home-Living Young Adults with Serious Mental Illness and Their Social Environments

  Hovland, Jan-Freddy, Langeland, Eva, Ness, Ottar, Skogvang, Bente Ovedie (2023)
 • Experiences with physical activity, health and well-being among young adults with serious mental illness

  Hovland, Jan-Freddy, Langeland, Eva, Ness, Ottar, Skogvang, Bente Ovedie (2023)
 • Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie

  Andersson, Ingjerd Olimb, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne (2023)
 • Salutogen helsefremming i samtalegrupper

  Langeland, Eva (2023)
 • Salutogen mestring

  Langeland, Eva (2023)
 • Å leve med kronisk sykdom og mestre utfordringer.

  Langeland, Eva (2023)
 • Betydning av kunnskap om salutogenese for helsesykepleie: Grunnleggende filosofiske prinsipper og begreper.Salutogene intervensjoner.

  Langeland, Eva (2022)
 • Å finne orden ut av kaos.

  Langeland, Eva (2022)
 • En god hverdag: Lykken eller livet?

  Langeland, Eva (2022)
 • Sense FOR Coherence - a new consept and practical approach to improve health for the people and systems we work with.

  Lindstrøm, Bengt, Magistretti, Claudia Meier, Langeland, Eva (2022)
 • Salutogenesis guiding health promotion action

  Daniel, Marguerite Lorraine, Langeland, Eva, Saboga-Nunes, Luis (2022)
 • Salutogenesis guiding health promotion action: Developing personal skills

  Langeland, Eva (2022)
 • Salutogenese – Teori, forskning og praktisk kunnskap

  Langeland, Eva (2022)
 • Salutogenese: En sterk teori for helsefremming i praksis – praktisk kunnskap.

  Langeland, Eva (2022)
 • Aaron Antonovsky’s Development of Salutogenesis, 1979–1994

  Vinje, Hege Forbech, Langeland, Eva, Bull, Torill (2022)
 • Applying Salutogenesis in Mental Healthcare Settings

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2022)
 • Promoting Salutogenic Capacity in Health Professionals

  Langeland, Eva, Ausland, Liv Hanson, Gunnarsdottir, Hrafnhildur, Arveklev, Susanna H, Vinje, Hege Forbech (2022)
 • Effectiveness of Interventions to Enhance the Sense of Coherence in the Life Course

  Langeland, Eva, Vaandrager, Lenneke, Nilsen, Anne Britt Vika, Schraner, Marco, Meier Magistretti, Claudia (2022)
 • Sense of Coherence

  Langeland, Eva (2021)
 • Emotional Well-Being

  Langeland, Eva (2021)
 • Barselomsorg i kommunen mestring , trygghet og brukererfaring

  Dahl, Ingebjørg Elise, Stavelie, Christine, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva, Nilsen, Anne Britt Vika (2021)
 • ‘We expected more about sex in the sex week’ - A qualitative study about students’ experiences with a sexual health education programme, from a health-promotion perspective

  Helbekkmo, Elin, Tempero, Helene Trengereid, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2021)
 • Hvordan kan vi implementere helsefremming belyst med salutogenese inn i utdanningene?.

  Langeland, Eva (2021)
 • Salutogen helsefremmende mestring: En helhetlig tilnærming

  Langeland, Eva (2021)
 • Utvikling av salutogen helsefremming: Utfordringer.

  Langeland, Eva (2021)
 • Salutogene, helsefremmende samtalegrupper

  Langeland, Eva (2021)
 • Mestringsressurser.

  Langeland, Eva (2021)
 • Salutogen teori, sentrale omgrep, forsking. Salutogen orientering i praksis - terapeutisk haldning og miljøterapi

  Langeland, Eva (2021)
 • Plenary Dialogue - ways forward: Salutogenic interventions & change processes

  Langeland, Eva (2021)
 • Salutogenic health promotion: An example of an intervention program and it's significance

  Langeland, Eva (2021)
 • Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role

  Fekete, Orsolva Reka, Langeland, Eva, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Davidson, Larry, Kinn, Liv Grethe (2021)
 • Rethinking long-term condition management: An actor-level framework

  Vågan, Andre, Olsson, Ann Britt Sandvin, Arntzen, Cathrine, Rise, Marit By, Grue, Jan, Haugland, Trude (2021)
 • Helsefremmende samhandling; en salutogen tilnærming som en ramme for fokus på arbeid med barn og unge som pårørende

  Langeland, Eva (2021)
 • Development of salutogenic coping skills: experiences with daily challenges among young adults suffering from serious mental illness

  Hovland, Jan Freddy, Skogvang, Bente Ovèdie, Ness, Ottar, Langeland, Eva (2021)
 • Mestring, håndterbarhet og salutogenese.

  Langeland, Eva (2020)
 • Mestring i ett salutogent perspektiv.

  Langeland, Eva (2020)
 • Salutogene samtalegrupper: En helhetlig tilnærming

  Langeland, Eva (2020)
 • Salutogenese i dag og i fremtiden.

  Langeland, Eva (2020)
 • Budsjettforliket er et angrep på folkehelsen

  Litland, Astrid Synnøve, Salemonsen, Elin, Langeland, Eva (2020)
 • Adolescent siblings of children with cancer: a qualitative study from a salutogenic health promotion perspective

  Løkkeberg, Birgit, Sollesnes, Ragnhild, Hestvik, Jorun, Langeland, Eva (2020)
 • Salutogenesis as a Theoretical Framework for Psychosocial Rehabilitation: The Case of the Clubhouse Model

  Fekete, Orsolya Reka, Kinn, Liv Grethe, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Langeland, Eva (2020)
 • Salutogen helsefremming i grupper

  Langeland, Eva, Holvik, Torill Nyheim (2020)
 • “Finally, I Belong Somewhere I can be proud of” – Experiences of Being a Clubhouse Member in Norway

  Fekete, Orsolya Reka, Langeland, Eva, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Kinn, Liv Grethe (2019)
 • Parents’ evaluation of early home visit by midwife

  Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • Mothers’ evaluation of early home visit by midwife

  Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • Self‑management and health related quality of life in persons with chronic obstructive pulmonary disease

  Bringsvor, Heidi Breistrand, Langeland, Eva, Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland, Skaug, Knut, Assmus, Jörg, Bentsen, Signe Berit (2019)
 • Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

  Tuntland, Hanne Kristin, Kjeken, Ingvild, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Langeland, Eva (2019)
 • Mestring i ett salutogent helsefremmende perspektiv.

  Langeland, Eva (2019)
 • Examining boys’ and girls’ health-related quality of life from the first to the third year in upper secondary school: a prospective longitudinal study.

  Langeland, Ingrid Oma, Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Roy Miodini, Almenning, Grethe, Langeland, Eva (2019)
 • Helsefremmende mestring i ett salutogent perspektiv.

  Langeland, Eva (2019)
 • Salutogenic health promotion in groups: building salutogenic capacity.

  Langeland, Eva, Gjengedal, Eva, Vinje, Hege Forbech (2019)
 • Vil du ta ansvar for folkehelsen Sylvi Listhaug?

  Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild, Sørbye, Linn Marie, Dale, Bodil Molander, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • „Hvem er du? Hvem blir du?“ Selvledelse, hverdagsmestring og velvære

  Langeland, Eva (2019)
 • Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Langeland, Eva (2019)
 • Betydning av kunnskap om salutogenese for sykepleie – eksempler fra master i helsesykepleie.

  Langeland, Eva (2019)
 • Identitet, sosial støtte og mening i et helsefremmende perspektiv

  Langeland, Eva (2019)
 • A multicenter investigation of reablement in Norway: A clinical controlled trial

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2019)
 • Bruk av teoretiske perspektiver i masteroppgaver

  Langeland, Eva (2019)
 • Effects of a COPD self-management support intervention: a randomized controlled trial

  Bringsvor, Heidi Breistrand, Langeland, Eva, Oftedal, Bjørg Frøysland, Skaug, Knut, Assmus, Jörg, Bentsen, Signe Berit (2018)
 • Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse

  Vågan, Andre, Olsson, Ann Britt Sandvin, Arntzen, Cathrine, Grue, Jan, Haugland, Trude, Langeland, Eva (2018)
 • Parents' experiences with sleep problems in children aged 1-3 years: a qualitative study from a health promotion perspective

  Sviggum, Gro, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2018)
 • Salutogenese: Mestring, helse og velvære

  Langeland, Eva (2018)
 • Helsebegrepet i ett salutogent perspektiv: Teori og praksis

  Langeland, Eva (2018)
 • ‘‘We are Actually Colleagues’’: Clubhouse Staffs: Experiences of Working Side-by-side with Members

  Kinn, Liv Grethe, Langeland, Eva, Kimiko, Tanaka, Davidson, Larry (2018)
 • Hverdagsrehabilitering-spesialisert eller integrert?

  Birkeland, Arvid, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2018)
 • Salutogenese som forståelsesramme i sykepleie

  Langeland, Eva (2018)
 • Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme mestring og velvære.

  Langeland, Eva (2018)
 • Presentation from Norway about reablement

  Langeland, Eva, Feiring, Marte, Førland, Oddvar, Hjelle, Kari M., Ranner, Maria Sofia, Tuntland, Hanne (2018)
 • Symptom burden and self-management in persons with chronic obstructive pulmonary disease

  Bringsvor, Heidi Breistrand, Skaug, Knut, Langeland, Eva, Oftedal, Bjørg Frøysland, Assmus, Jörg, Gundersen, Doris Irene (2018)
 • Helsefremmende strategier basert på salutogenese

  Langeland, Eva (2018)
 • Hverdagsrehabilitering og helsefremmende faktorer

  Langeland, Eva (2018)
 • Hverdagsrehabilitering og helsefremmende faktorer

  Langeland, Eva (2018)
 • The salutogenic model of Health as developed by Aron Antonovsky and in the period after Antonovsky.

  Langeland, Eva (2018)
 • Salutogene samtalegrupper

  Langeland, Eva (2017)
 • Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer. Presentasjon av en doktorgradsavhandling

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Langeland, Eva, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Aaslund, Mona Kristin (2017)
 • Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Aaslund, Mona Kristin, Espehaug, Birgitte (2017)
 • Widening the Health Professional's focus - Integration of Salutogenesis

  Langeland, Eva (2017)
 • Salutogenese og tilhørighet

  Langeland, Eva (2017)
 • Helse og mestring i et salutogent perspektiv

  Langeland, Eva (2017)
 • A multicenter investigation of reablement in Norway:a clinical controlled trial

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2017)
 • Interdisciplinary collaboration in reablement - a qualitative study

  Birkeland, Arvid, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Langeland, Eva (2017)
 • Reablement in home-dwelling older adults

  Tuntland, Hanne, Aaslund, Mona Kristin, Kjeken, Ingvild, Langeland, Eva (2017)
 • Long term sick leave, subjective health complaints and sense of coherence, a cross-sectional study

  Robinson, Hilde Stendal, Coward, Camilla, Bjorbærkmo, Wenche Schrøder, Langeland, Eva (2017)
 • Følgeforskning på hverdagsrehabilitering.

  Langeland, Eva (2017)
 • Salutogenese, helse og mestring: Å leve med langvarige helsutfordringer

  Langeland, Eva (2017)
 • Salutogenese: Teori og praksis

  Langeland, Eva (2017)
 • Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Langeland, Eva, Folkestad, Bjarte, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar (2017)
 • Salutogenese,helse og mestring:Teori, forskning og praksis

  Langeland, Eva (2016)
 • Salutogenese ved langvarige helseutfordringer

  Langeland, Eva (2016)
 • Helsefremmende prosesser i salutogene samtalegrupper

  Langeland, Eva (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene?

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar (2016)
 • The Application of Salutogenesis in the Training of Health Professionals

  Vinje, Hege Forbech, Ausland, Liv Hanson, Langeland, Eva (2016)
 • Aaron Antonovsky’s Development of Salutogenesis, 1979 to 1994

  Vinje, Hege Forbech, Langeland, Eva, Bull, Torill (2016)
 • Building salutogenic capacity: a year of experience from a salutogenic talk-therapy group

  Langeland, Eva, Gjengedal, Eva, Vinje, Hege Forbech (2016)
 • Nasjonal rapport om hverdagsrehabilitering

  Langeland, Eva (2016)
 • The Application of Salutogenesis in Mental Healthcare Settings

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2016)
 • Empowerment og salutogenese

  Langeland, Eva (2016)
 • Psychometric properties of the Canadian Occupational Performance Measure in home-dwelling older adults

  Tuntland, Hanne Kristin, Aaslund, Mona Kristin, Langeland, Eva, Espehaug, Birgitte, Kjeken, Ingvild (2016)
 • The application of salutogenesis in the training of health professional

  Vinje, Hege Forbech, Ausland, Liv Hanson, Langeland, Eva (2016)
 • The community based reablement project in Norway: experiences and results.

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild (2016)
 • Hverdagsrehabilitering - har vi dokumentasjon på hva som virker?

  Langeland, Eva (2016)
 • Relevansen av salutogenese i rehabilitering.

  Langeland, Eva (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Birkeland, Arvid, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner.

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Birkeland, Arvid, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild (2016)
 • Making robust decisions about the impact of health education programs: Psychometric evaluation of the Health Education Impact Questionnaire (heiQ) in diverse patient groups in Norway

  Wahl, Astrid Klopstad, Osborne, Richard H, Langeland, Eva, Wentzel-Larsen, Tore, Mengshoel, Anne Marit, Ribu, Lis (2016)
 • The effect of sucrose as pain relief/comfort during immunisation of 15-month-old children in health care centres: a randomised controlled trial

  Despriee, Åshild Wik, Langeland, Eva (2016)
 • Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System - impact on sense of coherence

  Højdahl, Torunn, Langeland, Eva (2015)
 • Sense of coherence (SOC) among Japanese white collar workers participating in “Salutogenic Café”. A six months follow-up study investigating development of SOC and the use of new skills

  Sasahara, Shinichiro, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Ohi, Y, Usami, K, Yamazaki, Y (2015)
 • Sense of coherence (SOC) among Japanese white collar workers participating in "Salutogenic Cafe". A six month follow-up study investigating development of SOC and the use if new skills.

  Sasahara, Shinichiro, Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Ohi, Y, Usami, K (2015)
 • Erratum: Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway (BMC Geriatrics (2015) 15 (120))

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Folkestad, Bjarte, Jacobsen, Frode F. (2015)
 • "Hvor er vi nå?" - status evalueringsprosjektet.

  Langeland, Eva (2015)
 • Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie.

  Langeland, Eva (2015)
 • En helhetlig tilnærming i psykisk helsearbeid.

  Langeland, Eva (2015)
 • Helsefremmende prosesser i salutogene samtalegrupper.

  Langeland, Eva (2015)
 • Film om hverdagsrehabilitering

  Langeland, Eva (2015)
 • Sykdomsmodell som utgangspunkt – Er helhetlig tilnærming mulig? 

  Langeland, Eva (2015)
 • Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Folkestad, Bjarte, Jacobsen, Frode F. (2015)
 • Et filmforedrag om salutogenese.

  Langeland, Eva (2015)
 • Helsefremmende og forebyggende mestringsstrategier i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2015)
 • Helsefremming og mestring i et salutogent perspektiv

  Langeland, Eva (2015)
 • Emotional distress and sense of coherence in women completing a motivational program in five countries. A prospective study

  Højdahl, Torunn, Magnus, Jeanette H., Mdala, Ibrahimu, Hagen, Roger, Langeland, Eva (2015)
 • Psykisk helsearbeid i et salutogent perspektiv.

  Langeland, Eva (2015)
 • Forskning på hverdagsrehabilitering i kommunene

  Langeland, Eva (2015)
 • Psykisk helsearbeid og helsefremming

  Langeland, Eva (2015)
 • Amming kartlagt ved rutinedata

  Halvorsen, Maren-Kristin, Langeland, Eva, Almenning, Grethe, Haugland, Siren, Irgens, Lorentz M., Markestad, Trond (2015)
 • Salutogene samtaleprosesser

  Langeland, Eva (2015)
 • Positive Changes in Self-management and Disease Severity Following Climate Therapy in People with Psoriasis

  Wahl, Astrid Klopstad, Langeland, Eva, Larsen, Marie Hamilton, Robinson, Hilde Stendal, Osborne, Richard H, Polesie, Anne Lene Krogstad (2015)
 • Experiences of a motivational program (VINN), promoting convicted women`s sense of coherence and coping

  Højdahl, Torunn, Magnus, Jeanette H., Langeland, Eva (2014)
 • Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer.

  Langeland, Eva (2014)
 • Beskyttelsesfaktorer, frisk fokus, empowerment – belyst ved kunnskap om Salutogenese

  Langeland, Eva (2014)
 • Hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering

  Langeland, Eva (2014)
 • Salutogenese som sosial støtte og mental helse

  Langeland, Eva (2014)
 • En salutogen tilnærming til personer som lider av depresjon. Økt mestring ved bruk av motstandsressursene fysisk aktivitet og friluftsliv

  Langeland, Eva, Skogvang, Bente Ovèdie (2014)
 • Tilrettelegging for mestring ved langvarige helseproblemer

  Langeland, Eva (2014)
 • Rehabilitation of everyday function in community-dwelling adults. An intervention study

  Langeland, Eva (2014)
 • Sense of Coherence among Japanese White Collar Workers Participating in a "Salutogenic Cafè" -A Six Months Follow-Up Study

  Sasahara, Shinichiro, Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Oi, Yuichi, Suzuki, Shun (2014)
 • Construct validation of the Adolescent Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in Japanese and Norwegian High School Students

  Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Yajima, Yuki, Sasahara, Shinichiro, Yamazaki, Yoshihiko (2014)
 • Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og velvære

  Langeland, Eva (2014)
 • Et salutogent perspektiv på psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2014)
 • Salutogene samtalegrupper

  Langeland, Eva (2014)
 • Hva er salutogenese?

  Langeland, Eva (2014)
 • Hva er det som fremmer god psykisk helse? En kunnskapsoppsummering om salutogenese

  Langeland, Eva (2014)
 • Salutogenese: Teori, forskning og praksis

  Langeland, Eva (2014)
 • Helsefremmende psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2014)
 • Den salutogene modell og sammenhengen med mestring og helse

  Langeland, Eva (2014)
 • Hva er det som fremmer god helse? Hvordan kan vi bruke dette i praksis?

  Langeland, Eva (2014)
 • Betydningen av kunnskap om salutogenese for psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva, Vaardal, Jennet (2014)
 • ‘A bridge to change’. Experiences of a motivational program (VINN), promoting convicted women`s sense of coherence and coping

  Højdahl, Torunn, Magnus, Jeanette H., Langeland, Eva (2014)
 • Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

  Ericson, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2014)
 • Salutogeneseorientert praksis – en kunnskapsoppsummering

  Langeland, Eva (2014)
 • Salutogenese og psykiske helseproblemer - en kunnskapsoppsummering

  Langeland, Eva (2014)
 • A bridge to change: Experiences of participation in “VINN”— a motivational program for convicted women

  Højdahl, Torunn, Magnus, Jeanette H., Langeland, Eva (2014)
 • Spørreskjema for helse og empowerment

  Langeland, Eva (2014)
 • Komplekse intervensjoner

  Langeland, Eva (2014)
 • Emotional Well-Being

  Langeland, Eva (2014)
 • Sense of Coherence

  Langeland, Eva (2014)
 • Clinical characteristics associated with illness perception in psoriasis

  Wahl, Astrid Klopstad, Robinson, Hilde Stendal, Langeland, Eva, Larsen, Marie Hamilton, Polesie, Anne Lene Krogstad, Moum, Torbjørn Åge (2014)
 • Prospektive studier med eksempel fra en oppfølgingsstudie

  Langeland, Eva (2013)
 • Komplekse intervensjoner med eksempel fra en RCT studie

  Langeland, Eva (2013)
 • Psoriasis patients' knowledge about the disease and treatments

  Wahl, Astrid Klopstad, Moum, Torbjørn Åge, Robinson, Hilde Stendal, Langeland, Eva, Larsen, Marie Hamilton, Polesie, Anne Lene Krogstad (2013)
 • Effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre : en systematisk oversikt

  Skumsnes, Randi, Larun, Lillebeth, Langeland, Eva (2013)
 • Perspektiv på helse og velvære

  Langeland, Eva (2013)
 • Validity and reliability of the Japanese mental healthcontinuum-short form (MHC-SF)

  Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sasahara, Shinichiro, Yamazaki, Yoshihiko, Yajima, Yuki, Oi, Yuichi (2013)
 • Validity and reliability of the Japanese mental healthcontinuum-short form (MHC-SF)

  Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sasahara, Shinichiro, Yamazaki, Yoshihiko, Yajima, Yuki, Oi, Yuichi (2013)
 • Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

  Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2013)
 • Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

  Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2013)
 • Positive mental health among people with psoriasis

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Moum, Torbjørn Åge, Larsen, Marie Hamilton, Wahl, Astrid Klopstad (2013)
 • Positive mental health among people with psoriasis

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Moum, Torbjørn Åge, Larsen, Marie Hamilton, Wahl, Astrid Klopstad (2013)
 • En salutogen tilnærming i teori, forskning og praksis

  Langeland, Eva (2013)
 • Hvordan kan kunnskapen om salutogense anvendes i psykisk helseearbeid?

  Langeland, Eva (2013)
 • Nye perspektiver på velvære

  Langeland, Eva (2013)
 • Salutogen tilnærming som mestrings- og helsefremmende

  Langeland, Eva (2013)
 • Helsefremmende psykisk helsearbeid - Helsefremmende og forebyggende strategier

  Langeland, Eva (2013)
 • Mental health among people with psoriasis undergoing patient education in climate therapy

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Moum, Torbjørn Åge, Larsen, Marie Hamilton, Wahl, Astrid Klopstad (2013)
 • Promoting sense of coherence: Salutogenesis among people with psoriasis undergoing patient education in climate therapy

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Moum, Torbjørn Åge, Larsen, Marie Hamilton, Polesie, Anne Lene Krogstad, Wahl, Astrid Klopstad (2013)
 • Betydningen av salutogenese og helsefremming for psykiatrisk sykepleie

  Langeland, Eva (2013)
 • "VINN" - An accredited motivational program promoting convicted women's sense of coherence and coping

  Højdahl, Torunn, Magnus, Jeanette H., Hagen, Roger, Langeland, Eva (2013)
 • Å fremme mestring: Salutogenese som tilnærming

  Langeland, Eva (2013)
 • The importance of a salutogenic approach when facing with life challenges

  Langeland, Eva (2013)
 • The significance of salutogenesis and well-being in mental health promotion : from theory to practice

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2013)
 • Salutogenese som forståelsesramme for tiltrettelegging av helsefremming og mestring i forhold til eldre personer med helseutfordringer

  Langeland, Eva (2012)
 • Å fremme mestring av langvarige helseproblemer

  Langeland, Eva (2012)
 • Sense of coherence among people with psoriasis

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Larsen, Marie Hamilton, Polesie, Anne Lene Krogstad, Moum, Torbjørn Åge, Wahl, Astrid Klopstad (2012)
 • Sense of coherence among people with psoriasis

  Langeland, Eva, Robinson, Hilde Stendal, Larsen, Marie Hamilton, Polesie, Anne Lene Krogstad, Moum, Torbjørn Åge, Wahl, Astrid Klopstad (2012)
 • Salutogene prosesser i grupper

  Langeland, Eva (2012)
 • Hvordan kan en anvende teorien om salutogenese på ulike arenaer?

  Langeland, Eva (2012)
 • Evaluation of self-management interventions for chronic obstructive pulmonary disease

  Bentsen, Signe Berit, Langeland, Eva, Holm, Anne Lise (2012)
 • Salutogenese, helse og mestring

  Langeland, Eva (2012)
 • Helsefremmende strategier i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2012)
 • Et tverrfaglig teoretisk fundament for forskning og intervensjoner

  Langeland, Eva (2012)
 • Betydningen av den salutogene modell for sykepleie

  Langeland, Eva (2012)
 • Helsefremming og mestringsstøtte til personer med psykiske helseproblemer i et salutogent perspektiv

  Langeland, Eva (2012)
 • Om relevansen af teorien om salutogenese

  Langeland, Eva (2012)
 • Salutogenese som forståelsesramme i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2012)
 • Salutogenese som forståelsesramme i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2012)
 • Kan skolehelsetjenesten i videregående skoler bruke spørreskjemaet KIDSCREEN-10 om helserelatert livskvalitet til å identifisere elever med behov for oppfølging?

  Litland, Astrid Synnøve, Steinsland, Astrid, Sollesnes, Ragnhild, Ericson, Eva, Korsmo, Anne Grethe, Skjoldal, Silje (2012)
 • Hvordan har du det? Kan skolehelsetjenesten i videregående skole bruke spørreskjemaet KIDSCREEN-10 om helserelatert livskvalitet til å identifisere elever med behov for oppfølging?

  Sollesnes, Ragnhild, Steinsland, Astrid, Ericson, Eva, Litland, Astrid Synnøve, Korsmo, Anne Grethe, Skjoldal, Silje (2012)
 • Hva er salutogenese? Hvordan kan en bruke kunnskapen om salutogenese i helse- og sosialarbeid?

  Langeland, Eva (2011)
 • Den norske versjonen av Mental Health Continuum - Kortform (MHC-SF)

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid K (2011)
 • En salutogen tilnærming i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2011)
 • Hva kan kunnskapen om salutogenese bidra med i Psykisk Helsearbeid?

  Langeland, Eva (2011)
 • Salutogene samtalegrupper- en arena for økt mestring og trivsel

  Langeland, Eva (2011)
 • Om samtalegrupper: Hvordan kan vi anvende teorien om salutogenese i samtalegrupper?

  Langeland, Eva (2011)
 • "Handling som behandling"

  Solstad, Liv Jorunn, Skorpen, Lars, Langeland, Eva (2011)
 • Betydningen av et skreddersydd behandlingsopplegg belyst ved teori og forskning

  Langeland, Eva (2011)
 • Salutogenese som teoretisk og praktisk tilnærming i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2011)
 • Opplevelse av sammenheng og velvære i et salutogent perspektiv

  Langeland, Eva (2011)
 • Salutogenese som tilnærming og forståelsesramme i miljøarbeid

  Langeland, Eva (2011)
 • Hvordan arbeide mer ressursorientert? En salutogen tilnærming til personer med psykiske helseproblemer

  Langeland, Eva (2011)
 • Behov for tilbod på dagtid/værestad for personar som er på veg ut av sitt rusmisbruk- utgangspunkt i forsking om bustadsosialt arbeid

  Osland, Sara Terese, Langeland, Eva (2010)
 • Samarbeid høgskule - praksis med utgangspunkt i prosjektet: samtalegrupper basert på Salutogenese

  Osland, Sara Terese, Langeland, Eva (2010)
 • Samtalegrupper basert på salutogenese

  Osland, Sara Terese, Langeland, Eva (2010)
 • Bustadsosialt arbeid

  Osland, Sara Terese, Langeland, Eva (2010)
 • Hvordan jobbe med friskfaktorer, meningsfullhet og livskvalitet i en samtalegruppe for kvinner?

  Langeland, Eva (2010)
 • Selvtoning:en helsefremmende ressurs for å styrke Sense of Coherence(SOC) og stimulere bedringsprosesser

  Vinje, Hege Forbech, Langeland, Eva (2010)
 • Participation in salutogenic talk-therapy groups for people with mental health problems: the participants' experiences

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2010)
 • Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms

  Bentsen, Signe Berit, Rokne, Berit, Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2010)
 • The Questionnaires: Sense of Coherence (SOC) and Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF)

  Langeland, Eva (2010)
 • Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms

  Bentsen, Signe Berit, Rokne, Berit, Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2010)
 • SELF-TUNING: A Process and a Key Skill for Enhancing Sense of Coherence

  Vinje, Hege Forbech, Langeland, Eva (2010)
 • The predictive ability of Sense of Coherence versus Self Efficacy on change in life satisfaction in people with mental health problems: A longitudinal panel survey

  Langeland, Eva (2010)
 • Promoting active adaptation and sense of coherence in people with mental health problems participating in talk-therapy groups: The participants' experiences

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2010)
 • Promoting active adaptation and sense of coherence in people with mental health problems participating in talk-therapy groups: The participants' experiences

  Langeland, Eva, Vinje, Hege Forbech (2010)
 • Helsepedagogiske utfordringer i møte med mennesker med kronisk sykdom

  Langeland, Eva (2010)
 • Opplevelse av sammenheng og livskvalitet i et salutogent perspektiv

  Langeland, Eva (2010)
 • Salutogenese En interaktiv, dialogbasert presentasjon

  Langeland, Eva (2010)
 • Prosesser i samtalegrupper for personer med psykiske helseproblemer: Deltagernes perspektiv. Utarbeiding av intervjuguide for oppfølgingsstudie

  Langeland, Eva (2010)
 • Om samtalegrupper: Hvordan kan vi anvende teorien om salutogenese i samtalegrupper? Hvordan få til en konstruktiv dialog i samtalegrupper?

  Langeland, Eva (2010)
 • Bu og behandlingstiltak for tyngre rusmisbrukarar -utgangspunkt i bustadsosialt arbeid

  Osland, Sara Terese, Langeland, Eva (2009)
 • Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse

  Langeland, Eva (2009)
 • Forebygging og behandling ved helsefremming: Hva skaper helse og velvære?

  Langeland, Eva (2009)
 • From a Health Perspective - A Salutogenic Approach as Therapist: Philosophy and Implementation

  Langeland, Eva (2009)
 • Empowerment, salutogenese, positiv psykisk helse og velvære: Hvordan kan kunnskapen anvendes?

  Langeland, Eva (2009)
 • The significance of sense of coherence (SOC) for the different life satisfaction domains in people with mental health problems - A one-year follow up study

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2009)
 • The significance of sense of coherence (SOC) for the different life satisfaction domains in people with mental health problems - A one-year follow up study

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2009)
 • Mestring og helserelatert livskvalitet blant ungdom i videregående skole Coping and health related quality of life among adolescents at upper secondary school

  Øien, Ingeborg, Langeland, Eva, Natvig, Gerd Karin (2009)
 • Det hjelper å tenke positivt. Forskerintervju

  Langeland, Eva (2009)
 • The Health Education Impact Questionnaire (heiQ): Et resultat- og evalueringsverktøy av programmer som fokuserer på styrking av helsefremmende kompetanse hos personer med langvarige helseproblemer

  Wahl, Astrid Klopstad, Langeland, Eva (2009)
 • Betydningen av en salutogen tilnærming i pasientopplæring

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2009)
 • Psykisk helse og velvære

  Langeland, Eva (2009)
 • The significance of salutogenic approach in mental health promotion

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2009)
 • Salutogen kommunikasjon

  Langeland, Eva (2009)
 • The impact of social support on mental health service users' sense of coherence: A longitudinal panel survey

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2009)
 • Mestring som opplevelse av sammenheng og psykisk helse

  Langeland, Eva (2009)
 • Hvordan arbeide helsefremmende for å øke mestring definert som opplevelse av sammenheng hos personer med psykiske helseproblemer?

  Langeland, Eva (2009)
 • Mestring av psykiske helseproblemer - En salutogen tilnærming i samtalegrupper

  Langeland, Eva (2008)
 • The importance of social support and sense of coherence in relation to health-related quality of life among older nursing home residents

  Drageset, Jorunn, Eide, Geir Egil, Nygaard, Harald A, Langeland, Eva, Bondevik, Margareth, Nortvedt, Monica W (2008)
 • Social Support and change in Sense of Coherence in people with Mental Health Problems

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2008)
 • Social Support and change in Sense of Coherence in people with Mental Health Problems

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2008)
 • Opplevelse av sammenheng og livskvalitet hos personer som lider av psykiske helseproblemer

  Langeland, Eva (2008)
 • Erfaring med å lede samtalegrupper for personer med psykiske helseproblemer: Å håndtere hverdagen med fokus på muligheter

  Langeland, Eva (2008)
 • Psykiske helseproblemer: Å skape mestringsmuligheter ved å anvende helsefremmende prinsipper i samtalegrupper

  Langeland, Eva (2008)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. Samtalegrupper med fokus på salutogensese gir økt opplevelse av sammenheng

  Langeland, Eva (2008)
 • Salutogenese og psykisk helsearbeid - kunnskapsdanning gjennom teori og praksis

  Langeland, Eva (2008)
 • Hvordan salutogenese kan anvendes i tannhelsetjenesten

  Langeland, Eva (2008)
 • Bruk av poster som kunnskapsformidling

  Langeland, Eva (2008)
 • Hvordan skrive fagartikkel

  Langeland, Eva (2008)
 • Hvordan kan salutogene (helsefremmende) prinsipper bidra i tannhelsetjenesten?

  Langeland, Eva (2008)
 • Hvordan kan salutogene (helsefremmende) terapiprinsipper bidra i behandlingen av diabetes?

  Langeland, Eva (2008)
 • People with mental health problems -talk-therapy group intervention based on salutogenic therapy principles

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad (2008)
 • Sense of coherence and life satisfaction in people suffering from mental health problems. An intervention study in talk-therapy groups with focus on salutogenesis

  Langeland, Eva (2007)
 • Coping predicts change in quality of life among home-living residents in the community with mental health problems. A one year follow-up study

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Nortvedt, Monica W, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Coping predicts change in quality of life among home-living residents in the community with mental health problems. A one year follow-up study

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Nortvedt, Monica W, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Hvordan skape muligheter for mestring?

  Langeland, Eva (2007)
 • Psykiske helseproblemer: Å skape mestringsmuligheter ved å anvende helsefremmende (salutogene) terapiprinsipper

  Langeland, Eva (2007)
 • The theory of salutogenesis used as a framework for mental health promotion in the recovery process among people with mental health problems

  Langeland, Eva (2007)
 • The theory of salutogenesis used as a framework for mental health promotion in the recovery process among people with mental health problems

  Langeland, Eva (2007)
 • Psykologisk perspektiv på helse og sykdom - sense of coherence

  Langeland, Eva (2007)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. Rehabilitering av hjemmeboende personer med psykiske helseproblemer - en intervensjonsstudie i grupper med fokus på salutogenese

  Langeland, Eva (2007)
 • Hvordan fremme opplevelse av sammenheng (mestring) hos personer med psykiske helseproblemer?

  Langeland, Eva (2007)
 • Mental Health Promotion: The Theory of Salutogenesis Applied in Mental Health Practice

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Mental health promotion: The theory of salutogenesis applied in mental health practice

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Promoting coping: Salutogenesis among people with mental health problems

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Sense of coherence predicts change in life satisfaction among home-living residents in the community with mental health problems: a 1-year follow-up study

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Nortvedt, Monica W, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Salutogenese i teori og praksis

  Langeland, Eva (2007)
 • Quality of life among Norwegians with chronic mental health problems living in the community versus the general population

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Nortvedt, Monica W, Hanestad, Berit Rokne (2007)
 • Mulighet for mestring av psykiske helseproblemer. Erfaringer fra samtalegrupper basert på helsefremmende (salutogene) terapiprinsipper

  Langeland, Eva (2007)
 • Life satisfaction among people with mental health problems living in the community versus the general population

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Kristoffersen, Kjell, Nortvedt, Monica W, Hanestad, Berit Rokne (2006)
 • Å fremme mestring blant personer med kroniske lidelser

  Langeland, Eva (2006)
 • Å takle hverdagen med fokus på muligheter. Erfaring fra samtalegrupper. Brukerkonferanse: "Det nytter"

  Langeland, Eva (2006)
 • Life satisfaction among people with mental health problems living in the community versus the general population

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Nortvedt, Monica W, Kristoffersen, Kjell, Hanestad, Berit Rokne (2006)
 • Salutogenic thinking in mental health: From theory to practice

  Langeland, Eva (2006)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. Salutogenese i teori og praksis

  Langeland, Eva (2006)
 • Saluotgenese, terapi og mestring

  Langeland, Eva (2006)
 • The effect of salutogenic treatment principles on coping with mental health problems - A randomised controlled trial

  Langeland, Eva, Riise, Trond, Hanestad, Berit Rokne, Nortvedt, Monica W., Kristoffersen, Kjell, Wahl, Astrid Klopstad (2006)
 • Salutogenic therapy and coping with mental health problems

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Hanestad, Berit Rokne, Riise, Trond, Nortvedt, Monica W., Kristoffersen, Kjell (2005)
 • Salutogenic therapy and coping with mental health problems

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Hanestad, Berit Rokne, Riise, Trond, Nortvedt, Monica W., Kristoffersen, Kjell (2005)
 • Salutogene terapiprinsipper og mestring av psykiske helseproblemer

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Hanestad, Berit Rokne, Riise, Trond, Kristoffersen, Kjell (2005)
 • En modell for salutogenese - fra teori til praksis

  Langeland, Eva (2005)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. Har samtalegrupper, basert på salutogene terapiprinsipper for hjemmeboende personer med psykiske helseproblemer, effekt på mestring?

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Hanestad, Berit Rokne, Riise, Trond, Nortvedt, Monica W., Kristoffersen, Kjell (2005)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. En intervensjonsstudie i grupper med fokus på salutogenese Rehabilitering av hjemmeboende personer med psykiske helseproblemer

  Langeland, Eva, Wahl, Astrid Klopstad, Hanestad, Berit Rokne, Riise, Trond, Nortvedt, Monica W., Kristoffersen, Kjell (2005)
 • En samtale - Salutogenese-Mestring

  Langeland, Eva (2004)
 • Fra patogenese til salutogenese - En redegjørelse av kunnskap og refleksjoner som kan begrunne behandling av psykiske helseproblemer innenfor et salutogent paradigme

  Langeland, Eva (2004)
 • Hvordan kan salutogen tenkning brukes i rehabilitering av personer med psykiske problemer?

  Langeland, Eva (2004)
 • Hvordan anvende salutogen teori i rehabilitering av personer med psykiske helseproblemer?

  Langeland, Eva (2004)
 • Mestring av psykiske helseproblemer. En intervensjonsstudie i grupper med fokus på salutogenese

  Langeland, Eva (2003)
 • A salutogenic approach to human movement

  Langeland, Eva (2003)
 • How salutogenic theory may be used in talk therapy groups for persons with mental health problems

  Langeland, Eva (2003)
 • Samtale om hverdagen

  Langeland, Eva (2001)
 • Mestring - salutogenese. Grunnleggende holdninger i psykisk helsearbeid

  Langeland, Eva (2000)
 • Samtale om hverdagen. Erfaringer fra en samtalegruppe for personer med psykiske lidelser med fokus på salutogenese

  Langeland, Eva, Bauge, Gro, Sagen, Marit, Hjelmeland, Turid, Litsheim, Monika (2000)
 • Sosial støtte og mestring

  Langeland, Eva (1994)