Høgskulelektor

Eva Helene Try

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg ble utdannet sykepleier i 1979 og tok praktisk pedagogisk utdanning i 1988, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie i 1990, ble godkjent faglig veilednier i sykepleietjenesten i 1994, tok pedagogikk grunnfag i 1998, videreutdanning i veiledning i 2001 og helsefag hovedfag (Cand. San.) ved Universitetet i 2002 med spesialfag pedagogikk/fagdidaktidd.


I de senere årene har jeg tatt innføringsseminar i kognitiv terapi i 2008 (Høgskulen i Sogn og Fjordane), etterutdanning i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (Helse Bergen) i 2015 og videreutdanning i veiledet selvhjelp og internettbehandling i 2016 (Norsk forening for kognitiv terapi).   


De første seks år etter 1979 jobbet jeg på kirurgisk, medisinsk avdeling, samt hjemmesykepleie og sykehjem, og har også hatt heltidsverv som tillitsvalgt i 1,5 år (Norsk Sykepleierforbund). Som nyutdannet psykiatrisk sykepleier jobbet jeg to år i akuttpsykiatrien i Førde. De siste 15 årene har jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier ved lavterskeltilbudet "Livskrisehjelpen" ved Bergen legevakt og som behandler ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Kronstad DPS. I tre år fra 2015 hadde jeg en deltidsstilling ved Bjørgvin DPS, seksjon for eMeistring.


Jeg har jobbet 17 år ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og to år i Høgskulen i Bergen (2003-2005) i grunnutdanning for sykepleie, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid. Det er derfor spennende at jeg nå er tilbake i høgskolesystemet etter flere år i klinikken.


Etter min mening er det mange fellestrekk mellom faget pedagogikk og psykoterapi, for eksempel 'endringsprosesser'. Noe av dette har jeg utforsket nærmere i ulike fagutviklings- og forskningsprosjekt jeg har engasjert meg i, og det har vært inspirernede å dokumentere noe av denne erfaringen i publikasjoner.

Underviser i

 • rollen som psykiatrisk sykepleier
 • hva er psykisk helsearbeid?
 • psykiatriens historie
 • kognitiv terapi
 • angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser
 • faglig veiledning
 • intervensjoner ved ulike psykososiale kriser
 • holdninger og handlinger i møte med psykotisk sammenbrudd
 • miljøterapi
 • sykepleierens pedagogiske funksjon
 • ulike faglige perspektiv/retninger i psykoterapi
 • bruk av grupper som arena for endring

Publikasjonar

 • Utprøving av en tilpasset gruppebehandling for unge voksne

  Try, Eva Helene, Halmøy, Anne, Hufthammer, Karl Ove, Borge, Lisbet (2021)
 • Psykososial oppfølging på kommunalt nivå ved akutte kriser

  Try, Eva (2014)
 • Henvendelser til livskrisehjelpen 2006

  Try, Eva, Morken, Tone, Hunskaar, Steinar (2008)
 • Livskrisehjelpen ved en legevakt

  Try, Eva, Morken, Tone, Hunskår, Steinar (2008)
 • Videreutdanningsstudentar -ein ressurs i førebyggjande helsearbeid

  Try, Eva, Fossøy, Aud Berit (2004)