Seniorkonsulent

Florian Andreas Wingens

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjonskonsulent for studenttinget, region nord (Sogndal & Førde)

Støttefunksjon for øvrig studentdemokrati og studentorganisasjoner.