Prorektor for regional utvikling

Geir Kåre Resaland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett ved Høgskulen på Vestlandet, tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane sidan 2001. I perioden 2017-2021 som professor i Idrettsvitskap ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Frå august 2021 er eg prorektor for regional utvikling. 

Utdanninga mi er frå Høgskulen i Sogn og Fjordane (grunnfag i samfunnsfag, engelsk og idrett, samt mellomfag idrett og PPU) og Norges idrettshøgskole, Oslo (mellomfag, hovudfag og doktorgrad).

2018-2021 var eg leiar for Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) som blei etablert ved Campus Sogndal i 2018. SEFAL tilbyr arbeidsplassbaserte kompetansehevingstiltak i fysisk aktiv læring (FAL) både som etterutdanning og vidareutdanning. I SEFAL arbeider eg med både utvikling og forsking, og saman med andre forskarar, post.doc, stipendiatar og masterstudentar er eg involvert i prosjekt knytt opp mot FAL og skulebasert kompetanseutvikling i skulen.

2018-2021 var eg leiar for ACTivate, eit Erasmus+ samarbeidsprosjekt mellom Norge, Danmark, England, Nederland, Finland og Portugal. ACTivate vil utvikle ein europeisk læreplan i fysisk aktiv læring for lærarar i Europa. Prosjektet vil bl.a. tilby eit gratis digitalt opplæringsprogram inkludert tilgang til ressursar for lærarar hausten 2021.

Det er spennande og utviklande å vere med i ACTivate og andre internasjonale samarbeid, og eg har alltid vore nysgjerrig på samarbeid med forskarar og praktikarar får andre land. Eg har vore på forskaropphald ved to høve: University College Dublin, Irland (2007-2008) og University of Texas, Austin, USA (2016-2017). Begge periodar resulterte i nye perspektiv, relasjonar og samarbeid.

Her er nokre døme der eg har bidrege i samfunnsdebatten:

2020, Intervju i kHRONO.NO = https://khrono.no/elevane-har-laert-matematikk-ved-a-vera-fysisk-aktive-heilt-sidan-2004-no-er-malet-eit-nasjonalt-senter-i-sogndal/530712

2020, kronikk i Forskerforum = https://www.forskerforum.no/eit-praksisnaert-universitet/

2019, gjest i podcast = https://lektorlomsdalen.no/2019/11/ll-185-geir-kare-resaland-om-fysisk-aktiv-laering/

2018, kronikk i VG = https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/8wBoJE/ein-time-dagleg-fysisk-aktivitet-i-skulen-er-mogleg-aa-faa-til

 

Totalt har eg publisert 63 fagfellevurderte artiklar i internasjonale tidsskrift. Her er 10 utvalte artikar:

Resaland GK, Andersen LB, Mamen A, Anderssen SA. Effects of a two-year school-based daily physical activity intervention on cardiorespiratory fitness. The Sogndal school-intervention study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21(2):302-9. 2011

Resaland GK, Anderssen SA, Holme IM, Mamen A, Andersen LB. Effects of a 2-year school-based daily physical activity intervention on CVD risk factors. The Sogndal school-intervention study.

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21(6): e122–e13. 2011

Resaland GK, Moe VF, Aadland E, Steene-Johannessen J, Glosvik Ø, Andersen JR, Kvalheim OM, McKay HA, Anderssen SA, on behalf of the ASK study group. Active Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a cluster-randomized controlled trial investigating the effects of daily physical activity on children’s academic performance and risk factors for non-communicable diseases. BMC Public Health. 15:709, 2015

Resaland GK, Aadland E, Moe VF, Aadland KN, Skrede T, Stavnsbo M, Suominen L, Steene-Johannessen, Glosvik Ø, Andersen JR, Kvalheim OM, Engelsrud G, Andersen LB, Holme IM, Ommundsen Y, Kriemler S, Mechelen Wv, McKay HA, Ekelund U, Anderssen SA. Effects of physical activity on schoolchildren’s academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial. Preventive Medicine, 91, 322-328. 2016

Resaland GK, Moe VF, Bartholomew JB, Andersen LB, McKay HA, Anderssen SA, Aadland E. Gender-specific effects of physical activity on children's academic performance: The Active Smarter Kids cluster randomized controlled trial. Preventive Medicine, 106, 171-176, 2018

Resaland GK, Aadland E, Nilsen AKO, Bartholomew JB, Andersen LB, Anderssen SA. The effect of a two-year school-based daily physical activity intervention on a clustered CVD risk factor score-The Sogndal school-intervention study. Scand Journal of medicine & science in sports. 28(3), 1027-1035, 2018

Resaland GK, Aadland E, Andersen JR, Bartholomew JB, Anderssen SA, Moe VF. Physical activity preferences of 10-year-old children and identified activities with positive and negative associations to cardiorespiratory fitness. Acta Paediatrica, Feb 108(2), 354-360, 2019

Resaland GK, Aadland E, Moe VF, Kolotkin RL, Anderssen SA, Andersen JR. Effects of a physical activity intervention on schoolchildren's health-related quality of life: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial. Preventive Medicine Report, 13, 1-4, 2019

Daly-Smith A, Quarmby T, Archbold VSJ, Corrigan N, Wilson D, Resaland GK, Bartholomew JB, Singh A, Tjomsland HE, Sherar LB, Chalkley A, Routen AC, Shickle D, Bingham DB, Barber SE, van Sluijs E, Fairclough SJ, McKenna J. Using a multi-stakeholder experience-based design process to co-develop the Creating Active Schools Framework. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2020) 17:13, 2020

Daly-Smith A, Quarmby T, Archbold VSJ, Routen AC, Morris JL, Gammon C, Bartholomew JB, Resaland GK, Llewellyn B, Allman R, Dorling H. Implementing physically active learning: future directions for research, policy and practice. Journal of Sport and Health Science. Jan;9(1):41-49. Epub 2019 May 24, 2020