Studentombod HVL

Gøril Hillersøy

Arbeids- og kompetanseområde

Studentombudet er et lavterskeltilbud for alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Her kan studentene komme når de lurer på hvilke rettigheter og plikter de har ( i forbindelse med opptak, eksamen, praksis,sikkerhetsvurdering, læringsmiljø, saksbehandling mm.). Eller dersom man ønsker hjelp til å kommunisere med ansatte ved høgskulen, eventuelt trenger hjelp til å følge opp saker som man har tatt opp/ meldt inn til høgskulen. 

Saker til studentombudet kan sendes til: studentombodet@hvl.no

Studentombudet skal: 

-sikre at studenters rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte

- påse at studentsaker (som HVL mottar og behandler) får en forsvarlig og korrekt      saksbehandling. 

- gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studenters rettigheter og plikter 

CV

Cand.jur fra Universitetet i Tromsø ​​​​​​

Videreutdanning: Praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge