Stipendiat

Gunhild Skipenes Meen

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet vernepleier fra 2006, med hovedvekt av arbeidserfaring med mennesker med rusavhenghet. Erfaring med bl.a. boligsosialt arbeid, recoveryorientert tilnærming og med rehabiliteringsprosesser.

Tidligere arbeidsområder har vært som konsulent i lavterskeltilbud, sosialkurator i sosialtjenesten, helsepersonell i LAR-behandling og som miljøterapeut og tverrfaglig spesialist i oppfølging av rusavhengige i egen bolig.

Ansatt som høgskulelektor på vernepleieutdanningen ved HVL, Campus Bergen fra januar 2019.

Videreutdanning i boligsosialt arbeid fra 2012 og mastergrad i samfunnsarbeid fra 2015. Mastergradsoppgaven var fokusert omkring rusavhengighet og boligsosialt arbeid.

Startet opp som stipendiat i END prosjektet ved HVL oktober 2020.

Underviser i

  • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
  • Velferd, levekår og samhandling
  • Rusavhengighet og ROP lidelser
  • Recovery

Forskar på

- Etterlatte etter narkotikarelatert død

Forskargrupper