Høgskulelektor

Henriette Marie Harbitz

Henriette Marie Harbitz
Epost: Send epost
Sogndal
GS, GS.4.107

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er høgskolelektor i drama og har min utdannelse fra UiB og UiTø med fagkrets hovedfag i teatervitenskap, grunnfag i allmenn litteraturkunnskap og organisasjonsteori og offentlig forvaltning og pedagogisk seminar Fagdidaktikk i drama. Jeg har videreutdanning i muntlig fortelling fra Høgsskolen i Oslo og et etårig studiestipend i Polen  ifra NAVF under kulturaltavtalene. Jeg har yrkesfaring fra drama og teaterarbeid i drama på folkehøgskole, videregående skole, vært daglig leder i Tromsø Barneteater for å nevne noe. Jeg har vært tilsatt ved HiSF siden 2001. 

Mine forsknings og utviklingsarbeid  kretser om kuntpedagogisk arbeid i barnehgen, og spesielt de yngste barna, muntlig fortelling og formidling. Kulturell brobugging og forståelse spesielt med et blikk på samisk kultur. 

Underviser i

  • Videreutdanning, Barns språkutvikling og språklæring
  • Grunnskulelærerutdanning 1-7 og 5-10: estetiske læreprosesser og drama,
  • GLU 1-7 og 5-10. Samisk kultur og levemåter
  • KKK i Barnehagelærerutdanning

Forskar på

  • Mediering, veiledning og estetisk samspill
  • Kulturell brobygging, kulturforståelse og formidling

Forskargrupper