Førsteamanuensis

Hilde Christine Hofslundsengen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet barnehagelærer og logoped, og har phd i spesialpedagogikk. Min undervisning og forskning handler om barns språk- og skriftspråksutvikling, barn med norsk som andrespråk, og barn med ulike kommunikasjonsvansker som stamming. Jeg er forskergruppeleder for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen (KiB).

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Anxiety in young people (aged 2-25 years) who stutter: A systematic review and meta-analysis

  Bernard, Ria, Hofslundsengen, Hilde Christine, Norbury, Courtenay (2021)
 • Skrivekvardag for barn i barnehagen

  Bjørhusdal, Eli, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • Review proposal: Vocabulary interventions for second language (L2) learners aged 0 to 6 years with poor L2 vocabulary skills

  Hjetland, Hanne Næss, Hofslundsengen, Hilde Christine, Klem, Marianne, Karlsen, Jannicke, Hagen, Åste Mjelve, Engevik, Liv Inger, Geva, Esther, Norbury, Courtenay Frazier, Monsrud, May-Britt, Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021)
 • Protocol: Vocabulary interventions for second language (L2) learners up to six years

  Hjetland, Hanne Næss, Hofslundsengen, Hilde Christine, Klem, Marianne, Karlsen, Jannicke, Hagen, Åste Mjelve, Engevik, Liv Inger, Geva, Esther, Norbury, Courtenay Frazier, Monsrud, May-Britt, Næss, Kari-Anne Bottegård (2021)
 • Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Kirmess, Melanie, Guttormsen, Linn Stokke, Næss, Kari-Anne Bottegård, Kefalianos, Elaina (2021)
 • Förberedelsen utjämnar skillnader

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Magnusson, Maria (2021)
 • Do early childhood professionals in Norway distinguish between stuttering and normal dysfluencies

  Kirmess, Melanie, Hofslundsengen, Hilde Christine, Guttormsen, Linn Stokke, Hansen, Elisabeth Holm, Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021)
 • Nordic preschool student teachers’ views on early writing in preschool

  Magnusson, Maria, Hofslundsengen, Hilde, Jusslin, Sofia, Mellgren, Elisabeth, Svensson, Ann-Katrin, Heilä-Ylikallio, Ria, Hagtvet, Bente Eriksen (2021)
 • The stuttering and language link in children with Down syndrome

  Næss, Kari-Anne Bottegaard, Nygaard, Egil, Hofslundsengen, Hilde Christine, Yaruss, Scott (2021)
 • Barnehagelærers praksis med barn som stammer

  Næss, Kari-Anne Bottegård, Guttormsen, Linn Stokke, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • The association between difficulties with speech fluency and language skills in a national age cohort of children with Down syndrome.

  Næss, Kari-Anne Bottegård, Nygaard, Egil, Hofslundsengen, Hilde Christine, Yaruss, Scott (2021)
 • Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger

  Sjøstrand, Åse, Kefalianos, Elaina, Hofslundsengen, Hilde Christine, Guttormsen, Linn Stokke, Kirmess, Melanie, Lervåg, Arne, Hulme, Charles, Næss, Kari-Anne Bottegård (2021)
 • Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen

  Furnes, Bjarte, Hofslundsengen, Hilde Christine, Færevaag, Margaret Klepstad (2020)
 • The literacy environment

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2020)
 • Tidig skriftspråkutforskning i lek och samarbete med jämnåriga i förskolan

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2020)
 • Visste du at barnehagelærere har en sentral rolle i å støtte barns tidlige skriving?

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2020)
 • Betydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæring

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2020)
 • Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Maria, Magnusson, Martina, Norling, Tjäru, Sofie, Hjetland, Hanne Næss, Alatalo, Tarja (2020)
 • Barns tidlige skriving – nordiske perspektiver. En kunnskapsoversikt

  Hagtvet, Bente Eriksen, Hofslundsengen, Hilde Christine, Mellgren, Elisabeth (2019)
 • Tidlig skriftspråksutforskning i lek och samarbete med jämnåriga i förskolan

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen (2019)
 • Oppdagande skriving i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Husabø, Idun (2019)
 • Upptäckande skrivning – metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Magnusson, Maria, Mellgeren, Elisabeth, Heilä-Ylikallio, Ria, Hagtvet, Bente Eriksen (2019)
 • Nordic Early Literacy og boknyheten Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Svensson, Ann-Katrin, Mellgren, Elisabeth (2019)
 • Lese- og skrivevansker

  Lyster, Solveig-Alma Halaas, Melby-Lervåg, Monica, Hofslundsengen, Hilde Christine (2019)
 • Preschool teacher education at HVL and Norwegian Preschools - Research Merete: Education and research as components of students 'specialization choices and subject teachers' research Professional management and cross-cultural competence in Pre Schools. Merete Nornes-Nymark, Assistant Professor, Pedagogy and Ane Bergersen, Associate Professor, Sociology

  Nornes-Nymark, Merete, Skjerdal, Lena, Hofslundsengen, Hilde Christine (2019)
 • Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years

  Sjøstrand, Åse, Kefalianos, Elaina, Hofslundsengen, Hilde Christine, Guttormsen, Linn Stokke, Kirmess, Melanie, Lervåg, Arne, Hulme, Charles, Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019)
 • Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years

  Sjøstrand, Åse, Kefalianos, Elaina, Hofslundsengen, Hilde Christine, Guttormsen, Linn Stokke, Kirmess, Melanie, Lervåg, Arne, Hulme, Charles, Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019)
 • Nynorsk med dei minste - ein presentasjon

  Bjørhusdal, Eli, Hofslundsengen, Hilde, Skjerdal, Lena (2018)
 • Invented writing in Nordic preschools

  Hofslundsengen, Hilde (2018)
 • Oppdagende skriving i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde (2018)
 • Contributions of the Home Literacy Environment and Underlying Language Skills to Preschool Invented Writing

  Hofslundsengen, Hilde, Gustafsson, Jan-Eric, Hagtvet, Bente Eriksen (2018)
 • Longitudinal effects of an invented writing intervention in preschool on fifth grade reading comprehension

  Hofslundsengen, Hilde, Hagtvet, Bente Eriksen, Lervåg, Arne (2018)
 • The literacy environment of Preschool classrooms in Three Nordic countries: Challenges in a multilingual and digital society

  Hofslundsengen, Hilde, Magnusson, Maria, Svensson, Ann-Katrin, Jusslin, Sofia, Mellgren, Elisabeth, Hagtvet, Bente Eriksen, Heilä-Ylikallio, Ria (2018)
 • The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society

  Hofslundsengen, Hilde, Magnusson, Maria, Svensson, Ann-Katrin, Jusslin, Sofia, Mellgren, Elisabeth, Hagtvet, Bente Eriksen, Heilä-Ylikallio, Ria (2018)
 • Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie

  Hofslundsengen, Hilde (2017)
 • Mediering av oppdagande skriving i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde (2017)
 • Oppdagande skriving i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde (2017)
 • Pre-School Literacy Development

  Hofslundsengen, Hilde (2017)
 • Språkmiljø i den flerkulturelle barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid (2017)
 • Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2017)
 • The effect of dialogic reading and numeracy learning in preschool on the vocabulary of bilingual children's second language learning

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde, Haukedal, Kjersti Sandnes (2016)
 • Språkmiljø i barnehagen - reproduksjon av ulikhet?

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde, Pedersen, Lillian, Haukedal, Kjersti Sandnes (2016)
 • Immediate and delayed effects of invented writing intervention in preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen, Gustafsson, Jan-Eric (2016)
 • Språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde, Bøyum, Sigrid, Engesæter, Mari, Sønsthagen, Anne Grethe (2016)
 • Children with low responsiveness to invented spelling intervention

  Hofslundsengen, Hilde, Hagtvet, Bente Eriksen (2016)
 • Preschool literacy environment in the Nordic countries

  Hofslundsengen, Hilde, Magnusson, Maria, Svensson, Ann-Katrin, Mellgren, Elisabeth, Hagtvet, Bente Eriksen (2016)
 • Invented spelling intervention in preschool: what about the treatment resistors?

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2015)
 • Invented spelling and its relationship to other early literacy skills and home literacy

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen, Gustafsson, Jan-Eric (2015)
 • Språklege utfordringar og korleis stimulera barns språk heime

  Brenden, Benedikte Mannsverk, Hofslundsengen, Hilde Christine (2014)
 • Longitudinal pattern of invented spelling development and its relationship to children’s linguistic foundations in preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen (2014)
 • Longitudinal effects of emergent literacy interventions in preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen, Gustafsson, Jan-Eric (2014)
 • Emergent Literacy Intervention in Norwegian Preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen (2013)
 • Invented spelling in preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Hagtvet, Bente Eriksen (2013)
 • Læringsbegrepet i barnehagens læreplaner

  Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari, Haukedal, Kjersti Sandnes, Hofslundsengen, Hilde Christine, Fossøy, Ingrid (2013)
 • "What did you learn in pres-school today?" Om læringsbegrepet i rammeplanen

  Fossøy, Ingrid, Pedersen, Lillian, Engesæter, Mari, Haukedal, Kjersti Sandnes, Hofslundsengen, Hilde Christine (2012)
 • Emergent literacy in preschool

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2012)
 • Språkstimulering for minoritetsspråklige barn i barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2012)
 • Studenters skriveprosesser og opplevelse av skriftlig veiledning

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Haukedal, Kjersti Sandnes (2012)
 • Didaktisk kompetanse i barnehagens uformelle læringssituasjoner

  Haukedal, Kjersti Sandnes, Hofslundsengen, Hilde Christine (2011)
 • Gyldig kunnskap om skriving i Rammeplan for barnehager

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2011)
 • Minoritetsspråklige elever i skolen

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2011)
 • Språklig sosialisering og systematisk lesing

  Hofslundsengen, Hilde Christine (2011)
 • Nybegynner i akademisk skriving – hvordan er skriveprosessene til førskolelærerstudenter?

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Haukedal, Kjersti Sandnes (2011)
 • Barns medvirkning - også i andrespråkstrening?

  Hofslundsengen, Hilde (2010)
 • Didaktisk fagkompetanse i norsk - hva ser førskolestudenter av norskfaget i sin praksisbarnehage?

  Hofslundsengen, Hilde (2010)
 • Finner ikke ord: Kartlegging og tiltak for spesifikke språkvansker på barnetrinnet

  Hofslundsengen, Hilde (2010)
 • Språkleg og kulturelt mangfald: barn med fleire språk

  Hofslundsengen, Hilde (2010)
 • Den fleirkulturelle barnehagen

  Hofslundsengen, Hilde (2009)
 • Premature barn og språkutvikling

  Hofslundsengen, Hilde (2009)
 • To dagers kurs i grunnleggende lese- og skriveopplæring, Naustdal kommune

  Hofslundsengen, Hilde (2009)
 • Sosialkonstruktive perspektiv på begrepet flerkulturelle elever

  Hofslundsengen, Hilde (2008)
 • En ny innovativ fagbok for barnehagen: Hva lærer barn når de forteller? Barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis

  Hofslundsengen, Hilde (2007)
 • Premature barn og språkutvikling en forskningsoversikt

  Hofslundsengen, Hilde (2007)