Høgskulelektor

Jan Ove Rogde Mjånes

Arbeids- og kompetanseområde

Studiekoordinator Produksjonsteknikk

 • Systems Engineering
 • Prosjektledelse
 • CNC og Produksjon
 • Mekanikk
 • E-læring
 • Teknisk Tegning

Interesse innen sirkulærøkonomi og bærekraftig produksjon

Forskar på

Utdanningsforskning

Publikasjonar

 • Ingeniørfagleg systememne ved Høgskulen på Vestlandet

  Sande, Joar, Bækkelund, Nora Geirsdotter, Haugland, Aina Isdal, Mjånes, Jan Ove Rogde (2023)
 • University College Students' Perspectives and Opinions on Digital Lectures

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Kyte, Lars, Pollen, Bjarte, Mjånes, Jan Ove Rogde (2022)
 • Creativity in Engineering education through open-ended problems

  Mjånes, Jan Ove Rogde, Bækkelund, Nora Geirsdotter, Sande, Joar, Haugland, Aina Isdal (2022)
 • Teaching in digital surroundings – students opinion on digital tools and digital lectures

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Kyte, Lars, Mjånes, Jan Ove Rogde (2021)
 • Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 2021 - 2025

  (2021)
 • Enchancing working life relevance for engineering students – through teamwork, creative problem-solving, technical prototyping and real-life projects

  (2021)
 • Tekniske, pedagogiske og etiske utfordringer ved digital undervisning

  (2021)
 • Structuring practical educational concepts for STEM teaching

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Pollen, Bjarte, Helgesen, Carsten Gunnar, Mjånes, Jan Ove Rogde (2020)
 • Systems Thinking vs. Design Thinking - complementary?

  (2020)
 • Bruk av E-læringsvideoer

  (2016)
 • Industrinær Masterutdanning - Min Erfaring

  (2016)
 • Closing the loop for lifecycle product management in Norwegian subsea systems

  Mjånes, Jan Ove Rogde, Haskins, Cecilia, Piciaccia, Luca (2014)
 • Closing the loop for lifecycle product management in Norwegian subsea systems

  Mjånes, Jan Ove, Haskins, Cecilia, Piciaccia, Luca (2013)