Fagseksjonsleiar

Johannes Haltbakk

Underviser i
 • hjemmesykepleie diabetessykepleie
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Diabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studie

  Kolltveit, Beate-Christin Hope, Graue, Marit, Orvik, Elsa, Fløde, Mari, Haltbakk, Johannes (2022)
 • Comorbidity among older people with pharmacologically treated diabetes receiving home care services in Norway

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Graue, Marit, Haltbakk, Johannes, Birkeland, Kåre Inge, Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Kirkevold, Marit, Iversen, Marjolein M. (2022)
 • INCREASING PREVALENCE OF PHARMACOLOGICALLY TREATED DIABETES AMONG PERSONS RECEIVING HOME CARE SERVICES IN NORWAY (2009-2014). A NATIONWIDE STUDY.

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Haltbakk, Johannes, Fismen, Anne-Siri, Birkeland, Kåre Inge, Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Graue, Marit, Iversen, Marjolein M. (2022)
 • Correction: The prevalence and incidence of pharmacologically treated diabetes among older people receiving home care services in Norway 2009–2014: a nationwide longitudinal study (BMC Endocrine Disorders, (2022), 22, 1, (159), 10.1186/s12902-022-01068-6)

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Haltbakk, Johannes, Graue, Marit, Fismen, Anne-Siri, Birkeland, Kåre Inge, Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Iversen, Marjolein M. (2022)
 • The prevalence and incidence of pharmacologically treated diabetes among older people receiving home care services in Norway 2009–2014: a nationwide longitudinal study

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Haltbakk, Johannes, Graue, Marit, Fismen, Anne-Siri, Birkeland, Kåre Inge, Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Iversen, Marjolein M. (2022)
 • Pharmacologically treated diabetes and hospitalization among older Norwegians receiving homecare services from 2009 to 2014: A nationwide register study

  Fismen, Anne-Siri, Igland, Jannicke, Teigland, Tonje, Tell, Grethe S., Østbye, Truls, Haltbakk, Johannes, Graue, Marit, Birkeland, Kåre I., Peyrot, Mark, Iversen, Marjolein M. (2021)
 • Documented diabetes care among older people receiving home care services: a cross‐sectional study

  Heimro, Lovise Sæbø, Hermann, Monica, Davies, Therese Thuen, Haugstvedt, Anne, Haltbakk, Johannes, Graue, Marit (2021)
 • Casual blood glucose and subsequent cardiovascular disease and all-cause mortality among 159 731 participants in Cohort of Norway (CONOR)

  Riise, Hilde Kristin Refvik, Igland, Jannicke, Sulo, Gerhard, Graue, Marit, Haltbakk, Johannes, Tell, Grethe Seppola, Iversen, Marjolein Memelink (2021)
 • Trends in prevalence and incidence of pharmacologically treated diabetes among elderly receiving home care services in Norway (2009-2014): A nationvide study.

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Haltbakk, Johannes, Fismen, Anne-Siri, Birkeland, Kåre Inge, Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Graue, Marit, Iversen, Marjolein M. (2020)
 • Diabetes prevalence among older people receiving care at home: associations with symptoms, health status and psychological well-being

  Davies, Therese Thuen, Graue, Marit, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Birkeland, Kåre I., Peyrot, Mark, Haltbakk, Johannes (2019)
 • The role of diabetes nurses in primary health care- factors that contribute to success and failure

  Graue, Marit, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Orvik, Elsa, Fløde, Mari, Haltbakk, Johannes (2019)
 • Diabetes i hjemmesykepleien II

  (2019)
 • Integrative review: Patient safety among older people with diabetes in home care services

  Haltbakk, Johannes, Graue, Marit, Harris, Janet, Kirkevold, Marit, Dunning, Trisha, Sigurdardottir, Árún K. (2019)
 • How patient and community involvement in diabetes research influences health outcomes: A realist review

  Harris, Janet, Haltbakk, Johannes, Dunning, Trisha, Austrheim, Gunhild, Kirkevold, Marit, Johnson, Maxine, Graue, Marit (2019)
 • INCREASING PREVALENCE OF PHARMACOLOGICALLY TREATED DIABETES AMONG PERSONS RECEIVING HOME CARE SERVICES IN NORWAY (2009-2014). A NATIONWIDE STUDY

  Teigland, Tonje, Igland, Jannicke, Tell, Grethe S., Haltbakk, Johannes, Fismen, Anne-Siri, Birkeland, Kåre I., Østbye, Truls, Peyrot, Mark, Graue, Marit, Iversen, Marjolein M. (2019)
 • Diabetessykepleiers rolle og funksjon – en undersøkelse med bruk av spørreskjema og individuelle intervju

  Graue, Marit, Kolltveit, Beate-Christin Hope, Orvik, Elsa, Fløde, Mari, Haltbakk, Johannes (2018)
 • Særlige forhold ved diabetesbehandling i hjemmesykepleien

  (2018)
 • Experiences of being a family member to an older person with diabetes receiving home care services

  Bendixen, Bente, Kirkevold, Marit, Graue, Marit, Haltbakk, Johannes (2017)
 • Lasting impact of an implemented self-management programme for people with type 2 diabetes referred from primary care: a one-group, before-after design

  Fløde, Mari, Iversen, Marjolein M., Aarflot, Morten, Haltbakk, Johannes (2017)
 • Diabetes i hjemmesykepleien

  (2017)
 • Forskning og engasjement i hjemmesykepleiens diabetesomsorg

  (2017)
 • Hjemmesykepleien må kunne kommunisere

  Haltbakk, Johannes, Bendixen, Bente Elisabeth (2017)
 • Studentinvolvering i forskning på bachelornivå

  Haltbakk, Johannes, Øygard, Sissel Hjelle (2017)
 • Mange med diabetes får komplikasjoner ved egenbehandling

  Hernar, Ingvild, Haltbakk, Johannes (2017)
 • Differences in depression, treatment satisfaction and injection behavior in adults with type 1 diabetes and different degrees of lipohypertrophy

  Hernar, Ingvild, Haltbakk, Johannes, Broström, Anders (2017)
 • Non-fasting glucose levels and predicted risk of incident of cardio vascular events in persons with and without known diabetes

  Haltbakk, Johannes, Tell, Grethe Seppola, Igland, Jannicke, Iversen, Marjolein M., Sulo, Gerhard, Graue, Marit, Peyrot, Mark (2016)
 • Kurs på Lærings- og mestringssenter for personar med type 2 diabetes - Ein oppfølgingsstudie

  Fløde, Mari, Iversen, Marjolein M., Aarflot, Morten, Haltbakk, Johannes (2016)
 • Sikkerhetsrisiko og uheldige hendelser I hjemmesykepleiens diabetesomsorg - En integrative review

  Haltbakk, Johannes, Graue, Marit, Sigurdardottir, Árún K., Harris, Janet, Dunning, Trisha, Kirkevold, Marit (2016)
 • Differences in depression, treatment satisfaction and injection behavior in adults with Type 1 diabetes and different degrees of lipohypertrophy

  Hernar, Ingvild, Haltbakk, Johannes, Broström, Anders (2016)
 • Forskjeller i depresjonskåre, tilfredshet med insulinbehandling og injeksjonsatferd hos voksne med type 1 diabetes og ulik grad av lipohypertrofi. En tverrsnittstudie

  Hernar, Ingvild, Haltbakk, Johannes, Broström, Anders (2016)
 • Forskjeller i faktorer som antas å påvirke insulininjeksjoner hos voksne med type 1 diabetes og ulik grad av lipohypertrofi. En tverrsnittstudie

  Hernar, Ingvild, Haltbakk, Johannes, Broström, Anders (2016)
 • Assessing prevalence of diabetes in patients receiving home care services: is a representative sample a possibility?

  Davies, Therese Thuen, Haltbakk, Johannes, Rokne, Berit (2015)
 • Evaluering av kurs på LMS for personar med type 2 diabetes

  Fløde, Mari, Iversen, Marjolein M., Aarflot, Morten, Haltbakk, Johannes (2015)
 • User involvement in diabetes self-management interventions; reviewing how people with diabetes have been involved as co-researchers in diabetes research

  Graue, Marit, Kirkevold, Marit, Haltbakk, Johannes, Austrheim, Gunhild, Skille, Nina, Rokne, Berit, Dunning, Trisha, Harris, Janet (2015)
 • Diabetesomsorgen er for tilfeldig

  Haltbakk, Johannes, Davies, Therese Thuen (2015)
 • Patient safety in diabetes care for patients over 64 years reveiving home care services

  Haltbakk, Johannes, Graue, M, Sigurdardottir, Árún K., Harris, Janet, dunning, trisha, Kirkevold, Marit (2015)
 • Praktisk skrivetrening i sykepleierutdanningen

  Haltbakk, Johannes, Wågsæther, Kjersti (2015)
 • Involving people with diabetes and the wider community in diabetes research: A realist review protocol

  Harris, Janet, Graue, Marit, Dunning, Trisha, Haltbakk, Johannes, Austrheim, Gunhild Helene, Skille, Nina, Rokne, Berit, Kirkevold, Marit (2015)
 • Documented prevalence and care of diabetes amongst older people in Norwegian municipality home care services

  Davies, Therese Thuen, Haltbakk, Johannes, Rokne, Berit (2014)
 • Diabetes knowledge, specific and general coping skills measured before, immediately after, and three months after group training. Evaluation of group training for persons with type 2 diabetes in Learning- and Mastery Centres (LMCs’)

  Fløde, Mari, Iversen, Marjolein M., Aarflot, Morten, Thordarson, Hrafnkell B, Haltbakk, Johannes (2014)
 • Trajectory of deterioriation amongst persons aged 65 years and older with and without diabetes, entering home care services compared to home help receivers 2009 - 2013

  (2014)
 • Sykepleieforløpet som kasusrapport

  Haltbakk, Johannes, Wågsæther, Kjersti (2014)
 • Diabetesomsorgen i hjemmesykepleien

  Haltbakk, Johannes, Graue, Marit (2012)
 • Samarbeid mellom utdanning og praksis i modulen ”Evidence-Based Practice – Critical Thinking” ved HiB – et bidrag til å heve interessen og kompetansen i å arbeide kunnskapsbasert innen eldreomsorgen

  Graue, Marit, Berge, Mari Synnøve, Haltbakk, Johannes (2011)
 • Studenters bidrag til å heve interessen of kompetansen i å arbeide kunnskapsbasert innen eldreomsorgen

  Graue, Marit, Berge, Mari Synnøve, Haltbakk, Johannes (2011)
 • Diabetesomsorgen i hjemmesykepleien

  (2011)
 • Student underviser pasient. Bruker, Spesialisthelsetjeneste, Høgskolemodellen (BSH-modellen). En læringsmodell for studenter i opplæring av pasienter og pårørende.

  Thormodsen, Inger, Hauken, May, Haltbakk, Johannes, Haukom, Margareth. G., Jakobsen, Kristin (2011)
 • Subcutaneous hydration of frail elderly in nursing homes

  Tveiterås, Kristine, Takseth, Susanne K,, Vespestad, Carina, Vågenes, Carina, Trondsen, Ingrid, Haltbakk, Johannes (2011)
 • Mannleg bebuar på sjukeheim

  Epland, Inger Straume, Jacobsen, Frode Fadnes, Haltbakk, Johannes (2009)
 • Livskvalitet som psykisk velvære sett i lys av Hans Skjervheims positivismekritikk

  (2008)
 • Sykepleie til pasienter med lidelser i nyrer og urinveier

  (2008)
 • Sykepleierutdanningens forskningstilknytning The Integration of Research in Nursing Education

  Haltbakk, Johannes, Brenna, Sissel, Utne, Liv, Wågsæther, Kjersti Birkeland (2007)
 • Barriers to antiretroviral treatment adherence for patients living with HIV infections and AIDS in Arba Minch Hospital, Southern Ethiopia

  Akalu, Masresha Getahun, Haltbakk, Johannes, Blystad, Astrid (2006)
 • Tydeliggjøre forskningstilknytningen i utdanningen, studentmedvirkning i FoU- arbeid, Å undervise og arbeide kunnskapsbasert. Forskningslitteratur, engelsk litteratur Notat fra prosjektgruppe 2

  Brenna, Sissel, Haltbakk, Johannes, Utne, Liv, Wågsæther, Kjersti Birkeland (2006)
 • Livskvalitet hos menn med vannlatingsvansker

  (2005)
 • Quality of life in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) suggestive of benign prostatic hyperplasia (BPH)

  (2005)
 • Vannlating til besvær

  (2005)
 • Vannlating til besvær

  (2005)
 • How important are mens lower urinary tract symptoms (LUTS) and their impact on the quality of life (QOL)?

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskaar, Steinar (2005)
 • Relevance and variability of the severity of incontinence, and increased daytime and night-time voiding frequency, associated with quality of life in men with lower urinary tract symptoms

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskaar, Steinar (2005)
 • Night time voiding in men with tentative benign prostatic hyperplasia (BPH). Does the symptom make a diference to QOL as measured by WHOQOL-bref?

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2005)
 • Is enhancing quality of life (QOL) in patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) an appropriate health care goal?

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2004)
 • Diversity of urinary symptoms in patients tentatively diagnosed with Beningn Prostatic Hyperplasia referred to a urologic clinic in Norway

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2004)
 • Quality of life (QOL) in men with lower urinary tract symptoms (LUTS)

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskaar, Steinar (2003)
 • Follow-up studieson surgery on LUTS and BPH. The problem of interpreting change as improvement of quality of life

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2003)
 • Quality of life (QOL) in men with lower urinary tract symptoms (LUTS)

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2003)
 • Eldre menn med plagsame symptom i nedre urinvegar (LUTS): Ei undersøking med bruk av Verdas helseorganisasjon sitt livskvalitetsskjema (WHOQOL-bref)

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskaar, Steinar (2003)
 • Measuring quality of life (QOL) in men with with urinary symptoms: using the World Health Organization's instrument WHOQOL-bref

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskaar, Steinar (2003)
 • Measuring quality of life (QOL) in men with urinary symptoms: using the World Health Organization's instrument WHOQOL-bref

  Haltbakk, Johannes, Hanestad, Berit Rokne, Hunskår, Steinar (2003)
 • LUTS og BOO i stedet for prostatisme og BPH (Bokstavmix som åpner for forskningssamarbeid i sykepleie og medisin)

  (2002)
 • LUTS og BOO i stedet for prostatisme og BPH. Bokstavmix som åpner for forskningssamarbeid i sykepleie og medisin

  (2002)
 • Healthcare personell's attitudes towards patients with urinary incontinence

  Vinsnes, Anne Guttormsen, Harkless, G. E., Haltbakk, Johannes, Bohm, Jeppe, Hunskaar, Steinar (2001)
 • Den nye fagplanens praksisstudier -slik de er foreslått organisert ved Institutt for sykepleierutdanning (ISP). En drøfting

  (2001)
 • MNSFs framlegg for å utvikle et studium i sykepleievitenskap ved NTNU. Et innspill for drøfting

  (2001)
 • Metodiske problemer i oversettelse og validering av Incontinence Stress Index

  (2001)
 • Metodiske problemer i oversettelse og validering av Incontinence Stress Index

  (2001)
 • Forsknings- og utviklingsvirksomheten ved Institutt for sykepleierutdanning med forslag til strategi for 2000 - 2005

  Instituttstyret, S, Eidem, Gudrun Maria, Rannestad, Toril, Torjuul, Kirsti, Haltbakk, Johannes (2001)
 • Healthcare personell's attitudes towards patients with urinary incontinence

  Vinsnes, Anne Guttormsen, Harkless, G. E., Haltbakk, Johannes, Bohm, Jeppe, Hunskaar, Steinar (2001)
 • Livskvalitet ved vannlatningsplager hos eldre menn

  (2000)
 • Livskvalitet ved vannlatningsplager hos eldre menn

  (2000)
 • A Norwegian version of the Incintinence Stress Questionnaire - Staff Reaction. Translation and validation for cross-cultural use

  Vinsnes, AG, Haltbakk, Johannes, Hunskaar, Steinar (2000)
 • A Norwegian Version of the Incontinence Stress Questionnaire-Staff Reaction: Translation and Validation for Cross.Cultural Use

  Vinsnes, Anne Guttormsen, Haltbakk, Johannes, Hunskaar, Steinar (2000)
 • A Norwegian version of the Incintinence Stress Questionnaire - Staff Reaction. Translation and validation for cross-cultural use

  Vinsnes, Anne Guttormsen, Haltbakk, Johannes, Hunskår, Steinar (2000)
 • How to Translate and Validate Questionnaires for Cross-Cultural Equivalence

  Vinsnes, Anne Guttormsen, Haltbakk, Johannes (1997)
 • Oversettelse og validering av Incontinence Stress Index

  (1995)
 • Oversettelse og validering av incontinence stress index (cand.polit.)

  (1995)
 • Oversettelse ov validering av Incontinence Stress Index

  (1995)
 • Foreløpige resultater fra validering og reliabilitetstesting av Incontinence Stress Index

  (1994)