Professor

Jørgen Pedersen

Arbeids- og kompetanseområde

Rettferdig fordeling, rettferdig skatt, bærekraftig utvikling, 

Underviser i
 • BØA 202, Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, ØAA 119
 • SDG230, Rettferdig fordeling og rettferdig skatt
Forskar på
 • Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

Publikasjonar

 • Equality of Opportunity and Inheritance Taxation

  Bøyum, Steinar, Pedersen, Jørgen (2023)
 • Egalitarianism and taxation

  (2022)
 • Motvekst

  (2022)
 • Motvekst - en introduksjon

  (2022)
 • Agora-slipp: Thomas Piketty (Youtube, arrangert av Agenda)

  (2021)
 • Distributive Justice and Taxation

  (2021)
 • Er Piketty sosialist?

  (2021)
 • Et rettferdig samfunn trenger arveavgift

  (2021)
 • FNs bærekraftsmål og Norges rolle

  (2021)
 • Filosof Jørgen Pedersen om ulikhet og fordeling (Pengeland podcast)

  (2021)
 • Frykten for arveavgift er overdrevet

  (2021)
 • Klimafondet gir inntrykk av statlig grønnvasking

  (2021)
 • Thomas Piketty, eierskapsdemokrati og deltagende sosialisme

  (2021)
 • Hva er rett arveskatt i et sivilisert samfunn?

  Pedersen, Jørgen, Tranøy, Bent Sofus, Fasting, Matilde, Døving, Runar, Gjeddebo, Finn (2021)
 • Arveavgift for familiedynastier. Anmeldelse av Daniel Halliday The inheritance of Wealth.

  (2020)
 • Hva vi snakker om når vi snakker om: Rettferdighet. Diskusjon med Heidi Nordby Lunde og Espen Gamlund

  (2020)
 • Introduction. Symposium on Daniel Halliday's The Inheritance of Wealth: Justice, Equality and the Right to Bequeath

  (2020)
 • Megatrender gir behov for endringer i skattesystemet

  (2020)
 • Inheritance and the Family

  Pedersen, Jørgen, Bøyum, Steinar (2020)
 • Reform av formuesskatten

  Pedersen, Jørgen, Sørheim, Preben (2020)
 • Arv bør skattlegges mye hardere enn inntekt

  (2019)
 • Formueskatt uten skatteflukt?

  (2019)
 • Mohn-kritiker fikk rødt kort

  (2019)
 • Money Talks – også i norsk politikk

  (2019)
 • Penger spiller større rolle i norsk politikk. Gaver til tankesmier et problem mener filosof

  (2019)
 • Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

  (2019)
 • Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

  (2019)
 • Just wealth transfer taxation. Defending John Stuart Mill's scheme

  Cappelen, Cornelius, Pedersen, Jørgen (2018)
 • Er likhet rettferdig?

  (2018)
 • Fordelingsrettferdighet

  (2018)
 • Just inheritance taxation

  (2018)
 • Hvem skal betale?

  Lavik, Trygve, Pedersen, Jørgen (2017)
 • Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder

  Lavik, Trygve, Pedersen, Jørgen (2017)
 • Et nytt ideal for venstresiden

  (2017)
 • Fem grunner til at det er et problem at vi får flere styrtrike i Norge

  (2017)
 • Forskjeller i makt og rikdom. Samtale med Audun Lysbakken

  (2017)
 • Kan makt kjøpes?

  (2017)
 • Når innflytelse kan kjøpes

  (2017)
 • Radikale tider fordrer radikale løsninger. Kan limitarianisme være løsningen på århundrets store utfordringer?

  (2017)
 • Trenger skatt mot ulikhet

  (2017)
 • Terskelteori og ulikhet

  (2016)
 • Borgerlønn: en rettferdig reform?

  Cappelen, Cornelius, Pedersen, Jørgen (2015)
 • Atkinsons medisin

  (2015)
 • Borgerlønn

  (2015)
 • Den magiske terskelen

  (2015)
 • Karl Marx - A Utopian Socialist?

  (2015)
 • Ulikhet, arv og populisme

  (2015)
 • Writing History from a Normative Point of View: The Reconstructive Method in Axel Honneth's Das Recht der Freiheit

  (2015)
 • Rettferdig arveavgift

  Cappelen, Cornelius, Pedersen, Jørgen (2014)
 • Filosofi for samfunnsvitere

  Lavik, Trygve, Fjørteft, Kjersti, Pedersen, Jørgen (2014)
 • Fordelingsrettferdighet

  (2014)
 • Frihetens historie. Samtale med Nils Gilje

  (2014)
 • Lansering av Piketty. En samtale med Kalle Moene

  (2014)
 • Piketty og ulikhet. Empiriske innsikter og normativ forvirring

  (2014)
 • Samtykke i mor og barn-undersøkelsen

  (2014)
 • Skatt i det 21. århundre

  (2014)
 • Uklare rettferdighetsideal

  (2014)
 • Økonomiske forskjeller og normative verdier: Pikettys kapitalen i det 21. århundret

  (2014)
 • Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn

  Jakobsen, Jonas, Pedersen, Jørgen (2013)
 • Bydelsengasjement - en forutsetning for et godt demokrati

  (2013)
 • Hvor forbanna er du egentlig?

  (2013)
 • Hvorfor politisk filosofi?

  (2013)
 • Karl Marx - en vitenskapelig sosialist?

  (2013)
 • Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt

  (2013)
 • Positiv og negativ freihet i Lars Svendsens Frihetens filosofi

  (2013)
 • Rawls and Habermas: Reason, Pluralism and the Claims of Political Philosophy

  (2013)
 • Rettferdig arveavgift

  Pedersen, Jørgen, Cappelen, Cornelius (2013)
 • A reconstructive approach to climate change

  (2012)
 • Burde Marx vært Hegelianer?

  (2012)
 • Et velordnet samfunn basert på rasjonell politikk?

  (2012)
 • Justification and apllication: the revival of the Rawls - Habermas debate

  (2012)
 • Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt

  (2012)
 • Samspillet mellom filosofi og vitenskap hos Habermas

  (2012)
 • Social philosophy: A reconstructive or deconstructive discipline?

  (2012)
 • Hva er akademisk skriving?

  Erlien, Trond, Pedersen, Jørgen, Venneslan, Knut (2011)
 • Filosofi som rekonstruksjon

  (2011)
 • Habermas’ Method: Rational reconstruction

  (2011)
 • Habermas and environmental ethics

  (2011)
 • Habermas and the philosophy/science interplay

  (2011)
 • Habermas and the philosophy/science interplay

  (2011)
 • Habermas' method: Rational reconstruction

  (2011)
 • Heroinbyen Bergen

  (2011)
 • Ord som blir til handling

  (2011)
 • Trial lecture: "The problem of empirically testing the results of rational reconstruction in Habermas: the cases of the discourse theory of law and democracy, and discourse ethics"

  (2011)
 • Borgerlig offentlighet i et nytt årtusen

  (2010)
 • Habermas and environmental philosophy

  (2010)
 • Habermas' metode: Rasjonell rekonstruksjon

  (2010)
 • Hva er politisk teori

  (2010)
 • Hvilken ideologi, Monica?

  (2010)
 • Innledning - den politiske teoriens aktualitet

  (2010)
 • Jean-Phillipe Deranty, Beyond communication: A critical study of Axel Honneth's social philosophy (bookreview)

  (2010)
 • John Rawls - en realistisk utopist

  (2010)
 • Jürgen Habermas - offentlighetens teoretiker

  (2010)
 • Kritisk teori i dag

  (2010)
 • Moderne politisk teori

  (2010)
 • Moderne politisk teori

  (2010)
 • Politisk teori som utgangspunkt for faglig kritikk

  (2010)
 • Sosialfilosofi: en rekonstruktiv eller dekonstruktiv disiplin? Habermas, Foucault, Honneth

  (2010)
 • Statens rolle

  (2010)
 • ”Gnisten fra Arne Næss”

  Lavik, Trygve, Pedersen, Jørgen (2009)
 • Er du idiot?

  (2009)
 • Filosofi og politikk i sublim symbiose

  (2009)
 • Gnisten fra Arne Ness

  (2009)
 • Habermas and the political sciences: The relationship between theory and practice

  (2009)
 • Home - Årets viktigste film

  (2009)
 • Hva er kritikk?

  (2009)
 • Sosialfilosofi i dag

  (2009)
 • Sosialfilosofi: En rekonstruktiv eller dekonstruktiv disiplin?

  (2009)
 • Folkenes lov som realistisk utopi

  (2008)
 • Habermas' Method: Rational Reconstruction

  (2008)
 • Hva er sosialfilosofi?

  (2008)
 • Hvordan utøve samfunnskritikk. En typologi

  (2008)
 • Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft

  (2008)
 • Solidarität unter Fremden

  (2008)
 • Debatten mellom Rawls og Habermas: en familiedisputt?

  (2007)
 • Habermas og statsvitenskapen: Rasjonell rekonstruksjon som metode

  (2007)
 • Kosmopolitisme: Globaliseringens politiske filosofi

  (2007)
 • Miljø og ansvar

  (2007)
 • Rasjonell rekonstruksjon som metodisk innstilling. En undersøkelse av Jürgen Habermas' metode

  (2006)
 • Habermas' rekonstruktive samfunnsvitenskap

  (2006)
 • Holbergprisen til Jürgen Habermas

  (2005)
 • Rasjonell rekonstruksjon som metodisk innstilling. En undersøkelse av Jürgen Habermas’ metode

  (2005)
 • En seier for demokratiet

  (2004)
 • Demokrati, normativ teori og empiri. En undersøkelse av begrepet kommunikativ rasjonalitet. Hovedfagsoppgave ved institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen

  (2003)