Førsteamanuensis

Jorunn Simonsen Thingnes

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna lektor i norsk og historie og har ein ph.d. i sosiolingvistikk. Eg er interessert i sosiale og samfunnsstrukturelle vilkår for språkbruk og språkval, og eg har særleg arbeidd med språkforvaltning, språkpolitikk, språklege rettar, språkideologiar og språkhaldningar.

Underviser i

 • Norsk
 • Vitskapsteori og metodologi
 • Språk og språkdidaktikk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Språkpolitikk og språkforvalting

Publikasjonar

 • Ektefølt eller tildelt ansvar? Morsmålet si stilling i politikk og praksis i høgare utdanning

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2022)
 • På frisisk er det meldingsspråk eller ingenting

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2022)
 • Språksnakk. Kva er eit minorisert språk?

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2022)
 • Å vere ein språkhistorisk aktør: Podkast som undervisingsform i norsk språkhistorie

  Lunde, Kirsti, Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Digital bokkafé med Jorunn Simonsen Thingnes

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Ivar Aasen-minneforedraget 2021: Nynorsken – det inngjerda nasjonalspråket

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Jorunn (31) frå Jølster har fått kongens gullmedalje

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Jorunn har forska på nynorsk og samisk i akademia: – Enormt viktig val

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Language policy formation in higher education: discursive tension and legitimacy-seeking deliberation

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Språkdebatt: God norsk ved HVL (Forskningsdagane)

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Språkforskaren som fekk kongens gull

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Å velje minoriserte språk: Samisk i akademia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Å velje det autentiske. Nynorsk som hovudmålform ved Høgskulen på Vestlandet

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2021)
 • Jorunn set språkpolitikk under lupa

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Minoriserte språk

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Nynorsk som hovudmålform: Det språkpolitiske spenningsfeltet mellom ideal og konkretisering av ønskt praksis

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Nynorskbrukarar styrkar stereotypiar om seg sjølv

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Samisk i høgare utdanning – nye nyansar i språkpolitikken

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Språkpolitikk. Sogn og Fjordane i dag.

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Å velje eit minorisert språk: mellom språk­politiske ideal og språkleg realitet

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Å velje minoriserte språk i akademia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2020)
 • Establishing language policy: Conflicting discourses in Norwegian academia 

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2019)
 • Establishing language policy: Conflicting interests in Norwegian academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2019)
 • Making linguistic choices at a Sámi University: negotiating visions and demands

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2019)
 • Nynorsk som hovudmålform: det språkpolitiske spenningsfeltet mellom ideal og konkretisering av ønskt praksis

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2019)
 • Språkval ved Samisk høgskule: i spenningsfeltet mellom visjonar og krav

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2019)
 • Language policies in the High North: Making Indigenous language choices in globalised academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Language policies in the High North: Making non-majority language choices in globalised academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Language policies in the High North: Mak-ing non-majority language choices in the globalised academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Language policies in the High North: Making non-majority language choices in globalised academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Language policy in Norwegian academia: A language policy in the making at Western Norway University of applied Science

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Nynorsk in higher education: policy and practice

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2018)
 • Ein ny språkpolitikk blir til: språkpolitiske retningslinjer ved Høgskulen på Vestlandet

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2017)
 • Language management in Norwegian Academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2017)
 • Language management in Norwegian academia

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2017)
 • Morsmålsdagen

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2017)
 • Vegen til målet. Sosial mobilitet for språket og gjennom språket

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2017)
 • Language rights at Norwegian universities – respected or violated?

  Thingnes, Jorunn Simonsen (2016)