Professor

Kari Dyregrov

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog fra UiB (1995-2020) med fordypning i kvalitativ metode og helseorganisering, og tidligere fysioterapeut (1975-1990) med spesialisering i manuell terapi. Jeg har også psykologi og pedagogikk fra UiB og UiO. Som fysioterapeut arbeidet jeg i ulike helseinstitusjoner (reumatologi, ortopedi, kommune- og bedriftshelsetjeneste, fysikalsk institutt) før jeg avsluttet som lærer ved Fysioterapiskolen ved HiB.

Jeg har arbeidet som sosiolog og forsker ved Senter for Krisepsykologi 1995-2019 paralellt med arbeid ved Folkehelseinstituttet i Oslo (2005-2013) og HiB (2012-2016). Siden 2016 har jeg har arbeidet ved HVL i 100% professorstilling tilknyttet Master i psykisk helse og rusarbeid ved Institutt for Velferd og deltaking. 

Mitt doktorarbeid (2003): The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help. Doctoral dissertation (dr. philos). HEMIL, Psykologisk fakultet. Universitetet i Bergen. ISBN 82-7669-099-8

Mine interessefelt er mange: Brukermedvirkning Brukerperspektiv Flyktninger Folkehelsearbeid Forebygging Helse- og sosialpolitikk Helsefremmende og forebyggende arbeid Helseopplysning Hermeneutisk fenomenologi Intervensjoner Intervju Kjønn og helse Kommunehelsetjenesten Kommunikasjon Kommunikasjon mellom mennesker Kvalitative forskningsmetoder Likemannsarbeid Medisinsk etikk Mestring Prosjektarbeid Prosjektledelse Psykisk helse Psykisk helsearbeid Psykiske helsetjenester Psykologi Pårørende Samfunnsvitenskapelige metoder Sorg og kriseintervensjon Sosial deltakelse Sosial kompetanse Sosial marginalisering Sosial støtte Sosiologi Tjenestetilbud Traumepsykologi Veiledning.

Jeg har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler (se Cristin).

 

 

Underviser i

 • Jeg underviser på BA, MA og PhD studiene ved FHS om blant annet forskningsprosessen, selvmord, kriser, og sorg.

Forskar på

 • For tiden leder jeg HVL-prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)(https://www.researchgate.net/project/DRUG-DEATH-RELATED-BEREAVEMENT-AND-RECOVERY-The-END-project), som jeg utviklet og startet opp i 2017 sammen med prosjektgruppen i END.
 • Gjennom 25 år har jeg ledet og deltatt i 15-20 forskningsprosjekter som har omhandlet etterlattes sorg- og traumereaksjoner og hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, kommuners hjelpetilbud overfor kriserammede, og organisering av kriseteamarbeid. Jeg har også forsket på flyktninger i Norge og på Balkan, sosial nettverksstøtte og likemannsstøtte overfor kriserammede, årsaksforklaringer ved selvmord, sorggruppetilbud, barn som pårørende og etterlatte ved kreft, og etiske problemstillinger i sensitiv forskning.
 • Jeg fikk Farberow Award i 2007, LEVEprisen i 2010, og HVLs FoU pris i 2020.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte – betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud.

  Bringedal, Nina, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2022)
 • Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte – betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud.

  Bringedal, Nina, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2022)
 • Hvordan startet LEVE - fra forskning til levende organisasjon

  (2022)
 • Hvordan startet LEVE- fra forskning til levende organisasjon

  (2022)
 • Ulike muligheter og fallgruver for likepersonstøtte

  (2022)
 • What needs do you see for further research and development of practice

  (2022)
 • Å være medmenneske når sorgen rammer

  (2022)
 • Å være medmenneske når sorgen rammer

  (2022)
 • Why Informal Support Fails for Siblings Bereaved by a Drug-Related Death: A Qualitative and Interactional Perspective

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • "Why informal support fails for siblings bereaved by a drug-related death: A qualitative and interactional perspective

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • The social health domain of people bereaved by a drug-related death and associations with professional help: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • How to improve services to those bereaved by a drug-related death?

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2022)
 • Needs for help and received help for those bereaved by a drug-related death: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2022)
 • How do Professionals in Municipal Health and Welfare Relate to Bereaved Persons During the Acute Phase of a Drug-Related Death? A Qualitative Study

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari, Mellingen, Sonja (2022)
 • Organisering av psykososial oppfølging. Et lederperspektiv

  Reime, Monika Alvestad, Dyregrov, Kari (2022)
 • Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død

  Reime, Monika Alvestad, Dyregrov, Kari (2022)
 • Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død. Nasjonal styring og lokalt handlingsrom

  Reime, Monika Alvestad, Dyregrov, Kari (2022)
 • Professional helpers' experiences of assisting the bereaved after drug-related deaths: A knowledge gap

  Reime, Monika Alvestad, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • "Nothing to Mourn, He was just a Drug Addict" - Stigma towards People Bereaved by Drug-Related Death

  Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2022)
 • Nothing to mourn, he was just a drug addict’ - Bereaved following drug-related death's experience of stigma

  Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2022)
 • Grief and substance use: Bereavement after drug-related death among people using drugs

  Selseng, Lillian Bruland, Stroebe, Margareth, Lindeman, Sari Kaarina, Dyregrov, Kari (2022)
 • Sosialfagleg arbeid ved sorg og krise – kunnskap frå eit forskingsprosjekt om etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall

  Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død

  Ståhl, Anders, Dyregrov, Kari (2022)
 • Does ‘Time Heal all Wounds?’ The Prevalence and Predictors of Prolonged Grief Among Drug-Death Bereaved Family Members: A Cross-Sectional Study

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • Etterlatte ved narkotika-dødsfall må få bedre hjelp

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • Losing a child to a drug-related death

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • The END project. The drug-death related bereavement and recovery project

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Paths to positive growth in parents bereaved by drug-related death: A mixed-method study

  Titlestad, Kristine Berg, Kristensen, Pål, O'Connor, Maja, Hystad, Sigurd William, Dyregrov, Kari (2022)
 • Drug Death-Related Bereavement and Recovery (The END-project)

  (2021)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet)

  (2021)
 • Etterlatte ved selvmord – hvordan gi umiddelbar og langvarig oppfølging?

  (2021)
 • Hvordan nedbygge stigma i samfunnet og dempe selvstigma hos etterlatte?

  (2021)
 • Hvordan være til støtte når døden rammer. Om betydningen av nettverksstøtte for sørgende

  (2021)
 • Hvorfor trengs oppfølging?

  (2021)
 • Interaksjon - nettverk og sørgende

  (2021)
 • LEVE og etterlatte ved selvmord i et 20-årsperspektiv

  (2021)
 • «Nothing to mourn, he was just a drug addict» – et lite glimt inn i END studien

  (2021)
 • Sorgteori og bearbeidelse av sorg

  (2021)
 • The Norwegian project Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END-project)

  (2021)
 • Veileder som viser vei for oppfølging etter narkotikarelatert død

  (2021)
 • Å være medmenneske når den alvorligste livskrisen rammer

  (2021)
 • Å være medmenneske når sorgen rammer

  (2021)
 • Likepersonstøtte og sosial nettverksstøtte som intervensjon

  Dyregrov, Kari, Hauken, May Aasebø (2021)
 • Ivaretagelse ved brå død

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2021)
 • Veileder kan vise vei for oppfølging etter narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Reime, Monika Alvestad (2021)
 • “Nothing to mourn, He was just a drug addict” - stigma towards people bereaved by drug-related death.

  Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2021)
 • Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

  Dyregrov, Kari, Songe-Møller, Vigdis (2021)
 • Pårørende kan ha mye å sørge over

  Dyregrov, Kari, Tone, Larsen Hoel (2021)
 • Etterlatte opplever grov stigmatisering

  Dyregrov, Kari, Waksvik, Guro (2021)
 • Advice to policy-makers for improving services to the drug-death bereaved

  Fjær, Svanaug, Dyregrov, Kari (2021)
 • Er vi tilfredse med hjelpeapparatet si støtte til sjølvmordsetterlatne i dag?

  Hauge, Nils-Petter, Dyregrov, Kari (2021)
 • Ivaretagelse av pårørende ved forventet død

  Hauken, May Aasebø, Dyregrov, Kari (2021)
 • Dårlige og gode møter med det sosiale nettverket.

  Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2021)
 • Etter overdosen

  Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2021)
 • Andre former for komplisert sorg

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari (2021)
 • Forlenget sorglidelse

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari (2021)
 • Nyere forståelse av sorg

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2021)
 • Sorg og komplisert sorg

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2021)
 • Endkast: «Likepersonstøtte – viktig del av støttetilbudet for etterlatte»

  Lindeman, Sari Kaarina, Dyregrov, Kari (2021)
 • Åpenhet – selvmordsforebyggende og omsorgsskapende?

  Soleim, Kjell Roger, Dyregrov, Kari (2021)
 • Hvorfor selvmord?

  Songe-Møller, Vigdis, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari (2021)
 • Konsekvenser av narkotikarelatert død for etterlatte foreldre «Den spesielle sorgen»

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2021)
 • The “special grief” of parents bereaved by drug-related death. Mixed methods research - a qualitative driven concurrent design

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Fjær, Svanaug (2021)
 • Prevalence and predictors of prolonged grief symptoms among those bereaved from a drug-related death in a convenience sample of Norwegian parents: A cross-sectional study

  Titlestad, Kristine Berg, Schmid, Marit Therese, Dyregrov, Kari (2021)
 • Loss in the family – A reflection on how schools can support their students

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Lytje, Martin (2020)
 • Den store stillheten etter narkotikarelatert død(END prosjektet)

  (2020)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet)

  (2020)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet)

  (2020)
 • HJELP OG BISTAND VED SELVMORD OG NARKOTIKARELATERT DØD

  (2020)
 • Hvordan kan venner og familie møte etterlatte ved selvmord og narkotikarelatert død?

  (2020)
 • Kombinasjon av kval/kvant data i samme artikkel - Metodetriangulering

  (2020)
 • Om selvmord

  (2020)
 • Preconference - “Status quo” in the END project

  (2020)
 • Different Trajectories of Prolonged Grief in Bereaved Family Members After Terror

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Gjestad, Rolf (2020)
 • EndCAST - Podcast "END-prosjektet - røtter og topper, episode 1", møter du Sari Lindeman i samtale med professor Kari Dyregrov om bakgrunn og visjonar for prosjektet.

  Lindeman, Sari Kaarina, Dyregrov, Kari (2020)
 • Drug-Related Death Bereavement: A Commentary by Kelly Thomas on Titlestad, Stroebe, and Dyregrov’ s. OMEGA - Journal of Death and Dying.

  Thomas, Kelly A., Titlestad, Kristine Berg, Margareth, Stroebe, Dyregrov, Kari (2020)
 • Sounds of silence. The “special grief” of drug-death bereaved parents: a qualitative study

  Titlestad, Kristine Berg, Mellingen, Sonja, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • Drug-Related Death Bereavement: A Commentary by Kelly Thomas on Titlestad, Stroebe, and Dyregrov’s Article: How Do Drug-Death-Bereaved Parents Adjust to Life without the Deceased? A Qualitative Study

  Titlestad, Kristine Berg, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • How Do Drug-Death-Bereaved Parents Adjust to Life Without the Deceased? A Qualitative Study

  Titlestad, Kristine Berg, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • Anxiety and quality of life of children living with parental cancer.

  Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2019)
 • Sammenhengen mellom alkoholbruk og forlenget sorg hos nære etterlatte etter terrorangrepet på Utøya i 2011.

  Bekkeheien, Hilde Aarrestad, Reigstad, Rakel Drønen, Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Hystad, Sigurd William (2019)
 • Positive growth following trauma – clinical perspectives

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2019)
 • Tiltak for etterlatte

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2019)
 • Parental relationships following the loss of a child

  Dyregrov, Atle, Gjestad, Rolf, Dyregrov, Kari (2019)
 • A shift away from the psychiatric model towards a broader understanding of suicidal processes – A Qualitative Psychological Autopsy research design. Symposium.

  (2019)
 • END – et tiltrengt forskningsprosjekt om etterlatte ved narkotikarelatert død.

  (2019)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet)

  (2019)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet). Konferanse.

  (2019)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet). Trondheim

  (2019)
 • Om medforskning generelt, og i END prosjektet spesielt.

  (2019)
 • Stillheten etterpå – om å være etterlatt ved narkotikadødsfall. Konferansen «Te ka slags nøtte?»

  (2019)
 • Suicide Postvention – how can the school help young people left behind after a suicide? Panel.

  (2019)
 • The END project – a highly needed research project about bereaved after drug-related death

  (2019)
 • The design of the END Study 1-2-3. Symposium.

  (2019)
 • Mestring av sorg

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Dyregrov, Atle (2019)
 • Hvordan lever efterladte videre efter en pårørendes stofrelaterede død?

  Dyregrov, Kari, Løseth, Hilde-Margit (2019)
 • The special grief following drug related deaths

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • The social network of families living with parental cancer

  Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Kari (2019)
 • Characteristics of the social networks of families living with parental cancer and support provided

  Hauken, May, Dyregrov, Kari, Senneseth, Mette (2019)
 • Om etterlatte ved narkotikarelatert død og END prosjektet. Verdibørsen

  Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2019)
 • Helsemessige konsekvenser for etterlatte etter terror

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2019)
 • «Hun var jo bare en rusmisbruker» : stigmatisering av etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall

  Løberg, Aina Helen, Dyregrov, Kari, Lindeman, Sari Kaarina, Lygren, Ole Jørgen Scheie, Yndestad, Monika (2019)
 • How do family members experience drug death bereavement? A systematic review of the literature

  Titlestad, Kristine Berg, Lindeman, Sari Kaarina, Lund, Hans, Dyregrov, Kari (2019)
 • Hva gikk galt? En mors beretning om barrierer for hjelp etter traumer og tap.

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2018)
 • Mestring af sorg

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2018)
 • Early intervention for bereaved children: What mental health professionals think

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Pereira, Mariana, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren (2018)
 • Dødsfall i nær familie – hvordan skolen kan ivareta eleven.

  Dyregrov, Atle, Lytje, Martin, Dyregrov, Kari (2018)
 • A relational perspective on social support between bereaved and their networks after terror: A qualitative study.

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Dyregrov, Atle (2018)
 • Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Titlestad, Kristine Berg, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2018)
 • Drug death related bereavement and recovery (END project)

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2018)
 • Anxiety and the quality of life of children living with parental cancer

  Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2018)
 • The social networks of families living with parental cancer

  Hauken, May, Dyregrov, Kari, Senneseth, Mette (2018)
 • Long-term reactions to the loss of a close friend in an extreme terror incident.

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari, Matthiesen, Stig Berge, Laberg, Jon Christian (2018)
 • Can visiting the site of death be beneficial for bereaved families after terror? A qualitative study of parents’ and siblings’ experiences of visiting Utøya Island after the 2011 Norway terror attack

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2018)
 • A Multidimensional Theory of Suicide: A Psychological Autopsy Corroborative Study

  Leenaars, Antoon A., Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Wenckstern, Susanne, Dyregrov, Kari, Lester, David, Lyke, Jennifer (2018)
 • Anxious Adolescents. Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions

  Raknes, Solfrid, Pallesen, Ståle, Hoffart, Asle, Dyregrov, Kari (2018)
 • The Role of Self-Esteem in Suicides Among Young Men

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne, Leenaars, Antoon A., Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død – END-prosjektet Rekruttering av deltakere til nasjonal forskningsstudie

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2018)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY (The END-project)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2018)
 • Faglig undrer vi oss over at beboerne rundt Utøya ikke skal kunne leve med et minnesmerke

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • Mestring av sorg

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY

  (2017)
 • Drug death related bereavement and recovery. Design and status

  (2017)
 • Forskningsprosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død

  (2017)
 • Jeg vil gerne tale om min sorg

  Guldin, Mai-Britt, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • Sorg som akut krise

  Guldin, Mai-Britt, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • Anxiety and the Quality of Life of Children Living With Parental Cancer

  Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari Madeleine Stabell (2017)
 • School-based interventions

  Idsøe, Thormod, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • Optimizing visits to the site of death for bereaved families after disasters and terror events

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Atle, Weisæth, Lars, Straume, Marianne, Dyregrov, Kari, Heir, Trond, Bugge, Renate (2017)
 • What distinguishes prolonged grief disorder from depression?

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2017)
 • Den store stillheten etterpå - Etterlatte etter narkotikadød

  Møgster, Birthe, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2017)
 • A pilot study of a low-threshold, low-intensity cognitive behavioral intervention for traumatized adolescents

  Raknes, Solfrid, Dyregrov, Kari, Pallesen, Ståle, Hoffart, Asle, Stormyren, Shirley, Haugland, Bente Storm Mowatt (2017)
 • Negative life events, social support, and self-efficacy in anxious adolescents.

  Raknes, Solfrid, Pallesen, Ståle, Bjåstad, Jon Fauskanger, Wergeland, Gro Janne, Hoffart, Asle, Dyregrov, Kari, Håland, Åshild Tellefsen, Haugland, Bente Storm Mowatt (2017)
 • Quality of life in anxious adolescents

  Raknes, Solfrid, Pallesen, Ståle, Himle, Joseph A., Bjåstad, Jon Fauskanger, Wergeland, Gro Janne, Hoffart, Asle, Dyregrov, Kari, Håland, Åshild Tellefsen, Haugland, Bente Storm Mowatt (2017)
 • Social support and complicated grief : a longitudinal study on bereaved parents after the Utøya terror attack in Norway

  Wågø, Sunniva Skagen, Byrkjedal, Ida Kristiansen, Sinnes, Hanna Marie, Hystad, Sigurd William, Dyregrov, Kari (2017)
 • Young Road Fatalities: Consequences for life quality and the role of transport authorities

  Øvstedal, Liv R., Moe, Dagfinn, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2017)
 • Barn som mister foreldre

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2016)
 • Weekend gatherings for bereaved family members after the terror killings in Norway in 2011

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Straume, Marianne, Bugge, Renate (2016)
 • Etterlatte og sårbare grupper etter traumatiske tap

  (2016)
 • Når verdens snus på hodet - etterlatte ved unaturlig død

  (2016)
 • Public relief efforts from an international perspective. In L. C. Wilson (Ed.). The Wiley handbook of the psychology of mass shootings. Chichester: John Wiley & sons, Inc.

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Kristensen, Pål (2016)
 • Even if the trauma is national, the grief is private

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2016)
 • Selv om traumet er nasjonalt, er sorgen privat

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2016)
 • Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Dyregrov, Atle (2016)
 • In what ways do bereaved parents after terror go on with their lives, and what seems to inhibit or promote adaptation during their grieving process? A qualitative study

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Dyregrov, Atle (2016)
 • Medieterroren. Ofre etter terror bør skjerme seg fra mediedekningen i den grad dette er mulig.

  Gravdal, Halvor, Nævdal, Reidar, Dyregrov, Kari (2016)
 • Anxiety and quality of life of children living with parental cancer

  Hauken, May, Senneseth, Mette, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2016)
 • Death scene investigation: parents’ experiences

  Heltne, Unni Marie, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2016)
 • “Only a friend” – The bereavement process of young adults who have lost a friend to a traumatic death. A mixed methods study

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari (2016)
 • “Only a friend”: The bereavement process of young adults after the loss of a close friend in an extreme terror incident – A qualitative approach.

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari (2016)
 • Media exposure and prolonged grief: A study of bereaved parents and siblings after the 2011 utøya island terror attack

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Heir, Trond (2016)
 • Should the population limit its exposure to media coverage after a terrorist attack?

  Nævdal, Reidar, Gravdahl, Halvor Wennesland, Laberg, Jon Christian, Dyregrov, Kari (2016)
 • Systematic early intervention for bereaved: study protocol of a pilot randomized controlled trial with families who suddenly lose a partner and a parent.

  Pereira, Mariana S, Dyregrov, Kari, Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Atle (2016)
 • Because I’m Also Part of the Family. Children's Participation in Rituals After the Loss of a Parent or Sibling: A Qualitative Study From the Children’s Perspective

  Søfting, Gunn, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2016)
 • Because I’m also part of the family. Children’s participation in rituals after the loss of a parent or sibling. A qualitative study from the children’s perspective.

  Søfting, Gunn, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2016)
 • Krevende liv, krevende jobber : Utfordringer og suksesskriterier for hjeperne

  Thuen, Frode, Dyregrov, Kari (2016)
 • Krevende livserfaringer og psykisk helse

  Underlid, Kjell, Dyregrov, Kari, Thuen, Frode (2016)
 • Krevende liv og krevende livserfaringer

  Underlid, Kjell, Thuen, Frode, Dyregrov, Kari (2016)
 • "Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge"

  Silviken, Anne, Berntsen, Gro, Dyregrov, Kari (2015)
 • The importance of many informants in PA studies

  Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Leenaars, AA, Dyregrov, Kari (2015)
 • Parents’ perception of their relationship following the loss of a child

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2015)
 • Parents’ perception of their relationship following the loss of a child

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2015)
 • Teachers' perception of bereaved children's academic performance

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Endsjø, Mathilde Paulina, Idsøe, Thormod (2015)
 • Grief and traumatic grief in children in the context of mass trauma

  Dyregrov, Atle, Salloum, Alison, Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari (2015)
 • Traumatic bereavement and terror: The psychosocial impact on parents and siblings 1.5 years after the July 2011 terror-killings in Norway

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Kristensen, Pål (2015)
 • Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel

  Dyregrov, Kari, Endsjø, Mathilde Paulina, Idsøe, Thormod, Dyregrov, Atle (2015)
 • Utøya 22. juli 2011 – senfølger for etterlatte foreldre

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2015)
 • Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 3 ¼ år etter. Minirapport III

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren (2015)
 • The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren, Dyregrov, Atle (2015)
 • Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft.

  Hauken, May Aasebø, Dyregrov, Kari (2015)
 • «Vi kunne ikke klart oss uten» - Om å være medmenneske også i julen.

  Hauken, May Aasebø, Dyregrov, Kari (2015)
 • Optimizing Social Network Support to Families Living With Parental Cancer: Research Protocol for the Cancer-PEPSONE Study

  Hauken, May Aasebø, Senneseth, Mette, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2015)
 • Psychosocial functioning after losing a close friend in an extreme terror incident.

  Johnsen, Iren, Laberg, Jon Christian, Matthiesen, Stig Berge, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2015)
 • Maladaptive perfectionism: Understanding the psychological vulnerability to suicide in terms of developmental history

  Kiamanesh, Parvin, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2015)
 • «Det er både helt grusomt og godt på samme tid». Etterlatte foreldre og søskens opplevelse av besøk til Utøya etter terrorangrepet 22.07.11.

  Kristensen, Pål, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2015)
 • Suicide-bereaved siblings’ perception of health services

  Pettersén, R, Omerov, Pernilla, Steineck, Gunnar, Dyregrov, Atle, Titelman, David, Dyregrov, Kari, Nyberg, Ullakarin (2015)
 • Suicide-Bereaved Siblings’ Perception of Health Services

  Pettersen, Rossana, Omerov, Pernilla, Steineck, Gunnar, Dyregrov, Atle, Titelman, David, Dyregrov, Kari, Nyberg, Ullakarin (2015)
 • Evaluation of a Low Threshold, Brief Intervention for Traumatized Adolescents

  Raknes, Solfrid, Dyregrov, Kari, Pallesen, Ståle, Hoffart, Asle, Stormyren, Shirley, Haugland, Bente Storm Mowatt (2015)
 • Sudden and unexpected death in Sami areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process

  Silviken, Anne, Gundersen, Lena Slettli, Berntsen, Gro, Dyregrov, Kari (2015)
 • Sudden and unexpected death in Sámi areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process

  Silviken, Anne, Gundersen, Lena Slettli, Berntsen, Gro, Dyregrov, Kari (2015)
 • Sorgforskningen må styrkes

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2014)
 • Syv strategier for å leve med trusler om terror

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2014)
 • Hva vet vi om sorg og komplisert sorg?

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål (2014)
 • Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Straume, Marianne, Grønvold Bugge, Renate (2014)
 • Oppfølgning etter enkelthendelser - like viktig som etter storhendelser

  (2014)
 • The success of the government's pro-active follow-up of bereaved after the terror-killings in Norway 22.07.2011 – from a user perspective

  (2014)
 • The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas

  Dyregrov, Kari, Berntsen, Gro, Silviken, Anne (2014)
 • Positive and negative experiences from grief group participation. A qualitative study

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Johnsen, Iren (2014)
 • Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Johnsen, Iren (2014)
 • Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 2 ¼ år etter. Minirapport II

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren (2014)
 • Hvordan fungerte den psyko-sosiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli terroren?

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren, Dyregrov, Atle (2014)
 • Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren?

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren, Dyregrov, Atle (2014)
 • Parental capacity and quality of life of children living with parental cancer

  Hauken, May, Senneseth, Mette, Dyregrov, Kari (2014)
 • Selvmord og psykiske lidelser (Suicide and mental disorders)

  Hjelmeland, Heidi Marie, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Knizek, Birthe Loa, Rasmussen, Mette Lyberg (2014)
 • Etterlattes erfaringer med sorggruppetilbudet i Norge

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2014)
 • Suicide and Perfectionism: A Psychological Autopsy Study of Non-clinical Suicides

  Kiamanesh, Parvin, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne, Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2014)
 • The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research: Ethical and methodological considerations

  Omérov, Pernilla, Steineck, Gunnar, Dyregrov, Kari, Runeson, Bo, Nyberg, Ullakarin (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og hva skal vi se etter?

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og implikasjoner for forebygging

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn og psykologisk autopsi som metode

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn. Et psykologisk autopsistudie

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Warning Signs of Suicide among Young Men

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Warning signs of suicide among young men

  Rasmussen, Mette Lyberg, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne (2014)
 • Exploring Vulnerability to Suicide in the Developmental History of Young Men: A Psychological Autopsy Study

  Rasmussen, Mette Lyberg, Haavind, Hanne, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari (2014)
 • Hverdagen endres dramatisk

  Senneseth, Mette, Hauken, May, Dyregrov, Kari (2014)
 • Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge :

  Silviken, Anne, Berntsen, Gro, Dyregrov, Kari (2014)
 • Bereavement after traumatic death. Helping the survivors

  DeLeo, Diego, Cimitan, Alberta, Dyregrov, Kari, Grad, Onja, Andriessen, Karl (2013)
 • Suicide among young men: self-esteem regulation in transition to adult life

  Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Haavind, Hanne, Rasmussen, Mette Lyberg (2013)
 • Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals

  Dyregrov, A, Dyregrov, Kari (2013)
 • Reflections on the Special Issue

  Dyregrov, A, Dyregrov, Kari (2013)
 • Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals.

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2013)
 • Reflections on the special issue.

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2013)
 • Teachers’ perception of their role facing children in grief

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Idsøe, Thormod (2013)
 • Teachers' perceptions of their role facing children in grief

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Idsøe, Thormod (2013)
 • Participants’ recommendations for the ideal grief group. A qualitative study

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, A, Johnsen, Iren (2013)
 • Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt – første datainnsamling, 1 ½ år etter. Minirapport I.

  Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Johnsen, Iren (2013)
 • Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet

  Silviken, Anne Cathrine, Berntsen, Gro, Dyregrov, Kari (2013)
 • Ingen må tvinges og ingen må nektes: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer

  Søfting, Gunn, Dyregrov, A, Dyregrov, Kari (2013)
 • Barn og gravferdsritualer

  Søfting, Gunn, Dyregrov, Kari (2013)
 • Venners sorg

  Dyregrov, A, Dyregrov, Kari (2012)
 • Psykososialt katastrofearbeid etter 22. Juli

  Dyregrov, A, Straume, Marianne, Bugge, Renate, Dyregrov, Kari, Heltne, Unni, Hordvik, Elin (2012)
 • Complicated grief in children.

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2012)
 • Ett år i sorg

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2012)
 • Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeveiledere

  Dyregrov, Atle, Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari (2012)
 • Når foreldre har alvorlig kreftsykdom – eller dør av den

  (2012)
 • Efter självmordet. Vägen vidare

  Dyregrov, Kari, Plyhn, Einar, Dieserud, Gudrun (2012)
 • Barn som pårørende

  Haugland, Bente Storm Mowatt, Ytterhus, Borgunn, Dyregrov, Kari (2012)
 • Barn som pårørende. Helsepersonell skal sikre barns rett til trygg omsorg når foreldre er syke

  Haugland, Bente Storm Mowatt, Ytterhus, Borgunn, Dyregrov, Kari (2012)
 • Barna i sentrum - hva vil vi løfte frem?

  Haugland, Bente Storm Mowatt, Ytterhus, Borgunn, Dyregrov, Kari (2012)
 • Psychological autopsy studies as diagnostic tools: Are they methodologically flawed?

  Hjelmeland, Heidi Marie, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2012)
 • Participants with prolonged grief - how do they benefit from grief group participation?

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2012)
 • Lutto traumatico. L'aiuto ai sopravvissuti. Aspetti teorici e interventi assistenziali

  DeLeo, Diego, Cimitan, Alberta, Dyregrov, Kari, Grad, Onja, Andriessen, Karl (2011)
 • Etter selvmordet. Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord

  Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Rasmussen, Mette Lyberg (2011)
 • Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis

  Dyregrov, A, Dyregrov, Kari (2011)
 • International perspectives on suicide bereavement: Suicide survivors and postvention in Norway

  (2011)
 • The important role of the school following suicide

  (2011)
 • The value of research participation for suicide bereaved

  (2011)
 • What do we know about needs for help after suicide in different parts of the world? A phenomenological perspective

  (2011)
 • Å miste noen ved selvmord

  (2011)
 • Il lutto in famiglia

  Dyregrov, Kari, Cimitan, Alberta, Leo, Diego De (2011)
 • Reazioni alla morte traumatica

  Dyregrov, Kari, Cimitan, Alberta, Leo, Diego De (2011)
 • Meaning-making through psychological autopsy interviews: The value of participating in qualitative research for those bereaved by suicide

  Dyregrov, Kari, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Hjelmeland, Heidi Marie, Straiton, Melanie, Rasmussen, Mette Lyberg, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2011)
 • Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, A (2011)
 • Hva er sorg?

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, A (2011)
 • Terror: Hvordan kan nettverket støtte de rammede?

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2011)
 • Sopravvivere

  Dyregrov, Kari, Grad, Onja, Leo, Diego De, Cimitan, Alberta (2011)
 • Il sostegno da parte della rete sociale

  Dyregrov, Kari, Leo, Diego De, Cimitan, Alberta (2011)
 • Il sostegno reciproco e i gruppi di auto-mutuo-aiuto

  Dyregrov, Kari, Leo, Diego De, Cimitan, Alberta (2011)
 • Il sostegno sul posto di lavoro e a scuola

  Dyregrov, Kari, Leo, Diego De, Cimitan, Alberta (2011)
 • L'auito nel lutto complicato

  Dyregrov, Kari, Leo, Diego De, Cimitan, Alberta (2011)
 • After the suicide. Helping the bereaved to find a path from grief to recovery

  Dyregrov, Kari, Plyhn, Einar, Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2011)
 • La postvention: come organizzarla

  Grad, Onja, Dyregrov, Kari, Andriessen, Karl, Cimitan, Alberta (2011)
 • La postvention: come organizzarla

  Grad, Onja, Leo, Diego De, Dyregrov, Kari, Andriessen, Karl, Cimitan, Alberta (2011)
 • Omfang og organisering av sorggrupper i Norge

  Johnsen, Iren, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2011)
 • Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti

  Leo, Diego De, Cimitan, Alberta, Dyregrov, Kari, Grad, Onja, Andriessen, Karl (2011)
 • The value of participating in qualitative research for suicide survivors

  Dyregrov, Kari, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Hjelmeland, Heidi Marie, Straiton, Melanie, Rasmussen, Mette Lyberg, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2010)
 • Motivation for research participation among people bereaved by suicide

  Dyregrov, Kari, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Straiton, Melanie, Rasmussen, Mette Lyberg, Hjelmeland, Heidi Marie, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, AA (2010)
 • Helping the family following suicide

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2010)
 • Negative attitudes towards qualitative methods in suicidological journals

  Dyregrov, Kari, Hjelmeland, Heidi Marie (2010)
 • Etter selvmordet - veien videre

  Dyregrov, Kari, Plyhn, Einar, Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2010)
 • Er det farlig å snakke med folk om selvmord?

  Hjelmeland, Heidi Marie, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Knizek, Birthe Loa (2010)
 • Mental illness and suicide: Are results of psychological autopsies valid?

  Hjelmeland, Heidi Marie, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2010)
 • The evidence base for a strong relationship between mental disorders and suicide: A psychological autopsy studies valid research tools?

  Hjelmeland, Heidi Marie, Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2010)
 • Etterlatte ved selvmord. Reaksjoner på kvalitative intervjuer

  Dyregrov, Kari, Dieserud, Gudrun, Hjelmeland, Heidi Marie, Straiton, Melanie, Rasmussen, Mette Lyberg, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2009)
 • The value of participating in qualitative research for suicide survivors

  Dyregrov, Kari, Dieserud, Gudrun, Hjelmeland, Heidi Marie, Straiton, Melanie, Rasmussen, Mette Lyberg, Knizek, Birthe Loa, Leenaars, Antoon A. (2009)
 • Tiltak for etterlatte ved selvmord. Nasjonale retningslinjer

  Dieserud, Gudrun Klemetsdal, Dyregrov, Kari, Rasmussen, Mette Lyberg (2009)
 • Bereavement in adolescents and children

  (2009)
 • Caring for bereaved children and young people after traumatic deaths

  (2009)
 • Cross cultural perceptions of helpful suicide postvention

  (2009)
 • Effect of a sudden death on the close bereaved and immediate common grief reactions

  (2009)
 • Etterlatte ved brå død i samiske områder

  (2009)
 • Etterlattes ønsker for hjelp ved brå død

  (2009)
 • How do the young suicide survivors wish to be met by psychologists? A user study

  (2009)
 • How to Involve the Social Network after Suicidal Loss

  (2009)
 • How to involve the social network after suicidal loss?

  (2009)
 • Komplisert sorg

  (2009)
 • Principles of good social network supports

  (2009)
 • Sosial nettverksstøtte ved brå død. Et postdoktorprosjekt

  (2009)
 • The important role of the school following suicide

  (2009)
 • The important role of the school following suicide in Norway. What support do young people wish that school could provide?

  (2009)
 • Krisepsykologi i praksis

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, A (2009)
 • "Førstehjelpernes" møte med etterlatte ved selvmord - psykososiale utfordringer

  Dyregrov, Kari, Litlere, Målfrid (2009)
 • Psykososial oppfølging ved selvmord - politiets rolle

  Dyregrov, Kari, Litlere, Målfrid (2009)
 • Psykososial oppfølging ved selvmord – Begravelsesbyråets rolle

  Litlere, Målfrid, Dyregrov, Kari (2009)
 • Bereaved after suicide: Who takes responsibility and how are needs evaluated?

  Litlere, Målfrid, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, HiB, Kari (2009)
 • Å miste et barn - konsekvenser og hjelpetiltak

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (2008)
 • En farlig diskurs ved forståelse av selvmord

  (2008)
 • Ungdom som etterlatte ved selvmord. Hvilken hjelp og støtte ønsker de?

  (2008)
 • Utfordringer ved sosial nettverksstøtte etter brå død. Hvordan kan fagfolk bidra?

  (2008)
 • Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall – nä livet måste gå vidare

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2008)
 • Effective Grief and Bereavement Support: The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2008)
 • Krisepsykologi i praksis

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2008)
 • Krisepsykologi i praksis

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2008)
 • Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe?

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2008)
 • Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, HiB, Kari (2008)
 • Å treffe noen som virkelig forstår

  Ensby, Torill, Dyregrov, Kari, Landmark, Bjørg Thomassen (2008)
 • Oppbygging av kriseberedskap i kommunal regi

  Heltne, Unni, Dyregrov, Kari (2008)
 • Å treffe andre som virkelig forstår

  Landmark, Bjørg Th., Ensby, T, Dyregrov, Kari (2008)
 • Bereaved after suicide: Who takes responsibility and how are needs evaluated?

  Litlere, Målfrid, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari (2008)
 • Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe?

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2007)
 • Hvorfor selvmord? En kvalitativ psykologisk autopsistudie

  Dieserud, Gudrun, Hjelmeland, Heidi Marie, Dyregrov, Kari (2006)
 • Why suicide? A qualitative psychological autopsy study

  Hjelmeland, Heidi Marie, Knizek, Birthe Loa, Dieserud, Gudrun, Dyregrov, Kari (2006)
 • Hvordan ønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? - en brukerundersøkelse

  (2006)
 • Skolens viktige rolle etter selvmord. Ny forskning om unge etterlattes ønsker for hjelp og støtte

  (2006)
 • Støtte til unge etterlatte. Styrket omsorgsapparat for unge etterlatteved selvmord

  (2006)
 • Experiences of social networks supporting traumaticallybereaved

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, HiB, Kari (2006)
 • Do professionals disempower bereaved people? Grief andpsychosocial intervention

  (2005)
 • ”På tynn is” - Barn og unges situasjon når foreldre rammes avkreft. Resultat fra et Pilotprosjekt

  (2005)
 • Umyndiggjør fagfolk sørgende og kriserammede?

  (2005)
 • Vondt, vanskelig og utrolig givende! Ny forskning om støtteprosessen mellom sosiale nettverk og foreldre som mister barn

  (2005)
 • Siblings after suicide – ”the forgotten bereaved”

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2005)
 • Bereaved parents’ experience of research participation

  (2004)
 • Hvilken hjelp ønsker etterlatte ved selvmord?

  (2004)
 • “Hvordan er det å miste et barn?” – Et doktorgradsarbeid

  (2004)
 • Micro-sociological analysis of social support followingtraumatic bereavement: Unhelpful and avoidant responses from the community

  (2004)
 • Strategies of professional assistance after traumatic deaths.Empowerment or disempowerment?

  (2004)
 • Søsken etter selvmord – ”de glemte sørgende”

  (2004)
 • What helps and whathinders the process of surviving the suicide of someone close?

  Grad, Onja T., Clark, Sheila, Dyregrov, Kari, Andriessen, Karl (2004)
 • The loss of a child by suicide, SIDS, and accidents : consequences, needs and provisions of help

  (2003)
 • Betydningen av skriftlige rutiner for omsorgen etter krybbedød og barneulykker

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2003)
 • Evaluering av et sorgbearbeidingsprogram for etterlatte ved brå spedbarnsdød. Effekter på traumatisk/komplisert sorg og psykososial helse

  Dyregrov, Atle, Øistein, Mortensen, Dyregrov, Kari (2003)
 • Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS and accidents

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (2003)
 • Praktisk organisering av støttearbeidet: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene?

  Dyregrov, Atle, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari (2002)
 • Praktisk organisering avpsykososialt støttearbeid: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene?

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein (2002)
 • Assistance from local authorities versus survivors’ needs forsupport after suicide

  (2002)
 • Strenghtened support for suicide survivors - from research to practice

  Mehlum, Lars, Dyregrov, Kari (2002)
 • A guide for developing written routines after sudden unexpected death

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2001)
 • Care and support after sudden unexpected death

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2001)
 • Et liv for barn. Utfordinger, omsorg og hjelpetiltak

  Dyregrov, Atle, Lorentzen, Gustav, Raaheim, Kjell, Dyregrov, Kari (2001)
 • Reconciliation Among Young People in theBalkans. An Evaluation of the PostPessimist Network and Other Youth Initiatives.Evaluation report

  Dyregrov, Kari, Søfting, Gunn (2001)
 • Ideal help - as evaluated by survivors of suicide

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (2000)
 • Omsorg for etterlatte ved brå, uventet død: Evaluering av behov, tilbud og tiltak

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (2000)
 • Care and support after SIDS and Children accidents: Parents' experiences, needs and advice

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2000)
 • Omsorg etter krybbedød og barneulykker: Etterlattestudien

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2000)
 • Refugee families' experience of research participation

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (2000)
 • Omsorg for etterlatte ved selvmord

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Nordanger, Dag Øystein (1999)
 • Omsorg for etterlatte ved selvmord: Etterlattestudien

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (1999)
 • Omsorg for etterlatte ved selvmord: Kommunestudien

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (1999)
 • Support and care after suicide in Norway: The recipient study

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (1999)
 • Care and support after SIDS and children accidents: Local bereavement services in Norway

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (1999)
 • Long-term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow-up

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (1999)
 • Long–term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow–up.

  Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari (1999)
 • Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle, Nordanger, Dag Øystein (1999)
 • Omsorg etter krybbedød og barneulykker: Tilbudet i norske kommuner

  Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Kari, Dyregrov, Atle (1998)
 • Omsorg for etterlatte etter selvmord. Etterlattestudien

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (1998)
 • Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien

  Dyregrov, Kari, Nordanger, Dag Øystein, Dyregrov, Atle (1998)
 • Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis

  (1997)
 • Sorg over tid. Sammenligning av foreldres reaksjoner tidlig etter dødsfallet og 12-15 år etterpå. Rapport. Senter for Krisepsykologi

  (1997)
 • Søsken etter krybbedød. Søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet

  (1997)
 • Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle. Rapport

  Dyregrov, Kari, Raundalen, Magne (1997)
 • How to communicate about repatriation. Advising parents of refugee children.

  Raundalen, Magne, Dyregrov, Kari (1997)
 • Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle

  Raundalen, Magne, Dyregrov, Kari (1997)
 • Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere. En kvalitativ studie av sosial meningskonstruksjon

  Dyregrov, Kari, Lithman, Yngve (1996)
 • Den vanskelige kommunikasjonen mellom innvandrere og helsearbeidere

  (1996)
 • Familier etter krybbedød

  (1996)
 • Familier etter krybbedød. Foreldre og søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi

  (1996)
 • Sorg over tid

  (1996)
 • Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvadrere: en studie av sosial meningskonstruksjon

  Dyregrov, Kari, Dyregrov, UiB, Kari (1995)
 • Bedre livskvalitet for hjemmeboende slagpasienter

  (1988)
 • Dagsentertjeneste for elder og uføre. Rehabilitering av slagpasienter

  (1986)