Førstelektor

Kari Margrete Hjelle

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt arbeids-og kompetanseområde er innenfor rehabiliterende arbeid med eldre. Samspillet mellom person, aktivitet og deltakelse og miljø er fokus for min kompetanse. Aktivitet og deltakelse som mål og middel i ergoterapi er sentralt. 

 

 

Underviser i

Aktivitet og deltakelse som mål, middel og metode

Occupational justice

Tverrprofesjonelt samarbeid i hverdagsrehabilitering

Forskar på

Samarbeid mellom ulike helseprofejsoner i kommunal hverdagsrehabilitering

Forskargrupper

Rehabiliering og Helsefremming

Publikasjonar

 • Ambisjoner og realiteter i kommunenes prioriteringer av helse-og omsorgstjenester - en casestudie fra tre norske kommuner

  Førland, Oddvar, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Hjelle, Kari Margrete (2021)
 • An exploration of evidence-based practice work files for occupational therapy students during clinical placements: a descriptive cross-sectional study

  Johnson, Susanne Grødem, Bruset, Else Britt, Hjelle, Kari Margrete, Mongs, Malin, Sveen, Unni (2020)
 • Betrayal of Trust? The Impact of the COVID-19 Global Pandemic on Older Persons

  Landry, Michel, Van den Bergh, Graziella, Hjelle, Kari Margrete, Jalovcic, Djenana, Tuntland, Hanne (2020)
 • Reablement -Challenges and opportunities in education and practice

  Bergstrøm, Aileen, Vik, Kjersti, Hjelle, Kari Margrete, Haak, Maria (2019)
 • Three critical decisions for designing an online Master’s program for a global audience

  Jalovcic, Djenana, Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Van den Bergh, Graziella, Sudmann, Tobba Therkildsen (2019)
 • Master`s Programme in Healthy Ageing and Rehabilitation

  Systad, Siv Birgitta, D'Amore, Jennifer, Jacobsen, Therese, Nilsen, Ann Jørstad, Holmedal, Brian, Pavez Ramirez, Mauricio Esteban, Jalovcic, Djenana, Van den Bergh, Graziella, Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne (2019)
 • The relatives`voice:how do relatives experience participation in reablemen? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Brukere og pårørende sine erfaringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar, Tuntland, Hanne (2018)
 • A qualitative study of how the multidisciplinary team members experience their role in reablement

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Reablement team`s roles: A qualitative study of interdisciplinary teams`experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Ergoterapeuten som "Coach" - i lys av Modell for tilsiktet samspill (IRM)

  Rene, Bjørg, Jacobsen, Anne Helen, Hjelle, Kari Margrete, Taule, Tina (2018)
 • Kunnskapsbasert praksis i kliniske praksisstudier for ergoterapistudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

  Johnson, Susanne Grødem, Hjelle, Kari Margrete, Bruset, Else Britt, Mongs, Malin, Sveen, Unni (2017)
 • Ergoterapeuten som "Coach" for pasientar med utmattelsessyndrom-ein kasuspresentasjon i lys av Modell for tilsikta samspel (IRM)

  Rene, Bjørg, Hjelle, Kari Margrete, Taule, Tina, Jacobsen, Anne Helen (2017)
 • Presentasjon av forskningsresultater i forhold til pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering i Voss kommune

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder Pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. Forskningsformidling for ansatte i kommunalavdeling helse og omsorg; 2016-03-02 - 2016-03-02 HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • Pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • The relatives`voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • The relative`s voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • The reablement team`s voice:a qualitative study of how an integrated multidisciplinary team experiences participation in reablement

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults’ experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults`experiences.

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving-forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults`experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder eldre personers erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. Forskningsformidling for ansatte i kommunalavdeling helse og omsorg; 2016-03-02 - 2016-03-02 HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder eldre personers erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Tverrfagleg praksis gjev auka innsikt 104 (3):62 65

  Kalvenes, Målfrid, Storlid, Hege, Hjelle, Kari Margrete, Tuven, Kristin, Taule, Tina (2016)
 • Hverdagsrehabilitering i Voss kommune - erfaringskonferanse og presentasjon av forskningsresultater. Intervju i Ergoterapeuten

  Tuntland, Hanne, Hjelle, Kari Margrete, Waardal, Per (2016)
 • "Vi lærte av kvarandre" Erfaringar frå eit tverrprofesjonelt studentsamarbeid i praksisstudium

  Kalvenes, Møyfrid, Storlid, Hege, Hjelle, Kari Margrete, Taule, Tina, Tuven, Kristin (2015)
 • Hvordan kan eldres hverdagskompetanse synliggjøres og anvendes i hverdagsrehabilitering?

  Hjelle, Kari Margrete, Johnson, Susanne Grødem, Alsaker, Sissel (2014)
 • Eldre personer sine erfaringer med deltakelse i hverdagsrehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2014)
 • Å utforske og beskrive ansattes erfaringer med å delta i hverdagsrehabilitering, med søkelys på jobbtrivsel og rolle

  Skutle, Olbjørg, Hjelle, Kari Margrete, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2014)
 • Hverdagskompetanse -hjemmeboende eldre sin viktigste ressurs?

  Hjelle, Kari Magrete, Johnson, Susanne Grødem, Austrheim, Gunhild, Alsaker, Sissel (2013)
 • When dressing is teamwork - dresing practice after spinal cord injury

  Kalvenes, Møyfrid, Hjelle, Kari Magrete, Tuven, Kristin (2013)
 • When dressing is teamwork - dressing practice after spinal cord injury

  Kalvenes, Møyfrid, Hjelle, Kari Magrete, Tuven, Kristin (2013)
 • Aktivitetsbasert pedagogikk : en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Hjelle, Kari Magrete, Munkner, Diana, Alsaker, Sissel (2012)
 • How Do Occupational Therapy Students Develop Action Competence in Activity Groups?

  Hjelle, Kari Magrete, Munkner, Diana, Alsaker, Sissel (2012)
 • Modell for fagutvikling : To kliniske fagringer har vurdert aktuell forskning i relasjon til egen praksis

  Hjelle, Kari Magrethe, Søvik, Margaret, Austrheim, Gunhild, Kinn, Liv Grethe (2011)
 • The ups and downs of social participation:experiences of wheelchair users in Norway

  Hjelle, Kari Magrethe, Vik, Kjersti (2011)
 • The ups and downs of social participation; experiences of wheelchair users in Norway

  Hjelle, Kari Margrete (2010)
 • The ups and downs of social participation; experiences of wheelchair users in Norway

  Hjelle, Kari Margrete (2010)
 • Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis/ergoterapi - et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus, Ergoterapiavdelingen og Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi

  Søvik, Margaret, Hjelle, Kari Margrete (2010)
 • Deltakelse i samfunnet - for alle! Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

  Hjelle, Kari Margrete (2009)
 • Deltakelse i samfunnet - for alle! Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

  Hjelle, Kari Margrete (2009)
 • Bredt og nyttig om tverrfaglig rehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete (2008)
 • Bredt og nyttig om tverrfaglig rehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete (2008)
 • Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen

  Hjelle, Kari Margrete (2008)
 • Personer med funksjonsnedsettelse sine beskrivelser av begrepet deltakelse (Foredrag) Utforskning av begrepet deltakelse Personer med funksjonsnedsettelse sine beskrivelser av begrepet deltakelsedrøftes i lys av ICF sin definisjon. (Poster)

  Hjelle, Kari Margrete, Solheim, Inger (2008)
 • Utforskning av begrepet deltakelse i samfunnet. Personer med funksjonsnedsettelse sine beskrivelser av begrepet deltakelse i samfunnet drøftes i lys av teoretiske definisjoner av begrepet

  Hjelle, Kari Margrete, Solheim, Inger (2008)
 • Utforsking av begrepet deltakelse: personer med funksjonsnedsettelse sine beskrivelser av begrepet deltakelse drøftes i lys av ICF sin definisjon

  Hjelle, Kari Margrete, Solheim, Inger, Bjarkøy, Ragnhild Ø, Børsheim, Ingebjørg Træland, Harris, Janet (2008)
 • Kunnskapsbasert praksis

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne (2008)
 • Kunnskapsbasert praksis

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne (2008)
 • What is participation in society? Views from people involved compared to ICF`s definition

  Solheim, Inger, Hjelle, Kari Margrete, Børsheim, Ingebjørg Træland, Harris, Janet, Bjarkøy, Ragnhild Ø (2008)
 • Kunnskapsbasert praksis

  Hjelle, Kari Margrete (2007)
 • Deltakelse i samfunnet - for alle! Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

  Hjelle, Kari Margrete, Rene, Bjørg (2007)
 • Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

  Hjelle, Kari Margrete, Rene, Bjørg (2007)
 • Deltakelse i samfunnet - for alle! Hvordan beskriver personer med funksjonsnedsettelse begrepet deltakelse i samfunnet?

  Hjelle, Kari Margrete (2006)
 • Brukermedvirkning som samhandling

  Hjelle, Kari Margrete (2003)
 • Samhandling - et verktøy i omsorgsarbeid

  Hjelle, Kari Margrete (2003)
 • Brukermedvirkning som samhandling mellom bruker og fagperson

  Hjelle, Kari Margrete (2002)
 • Brukermedvirkning som samhandling. En studie av hva som fremmer eller hemmer brukermedvirkning i rehabiliteringsarbeid

  Hjelle, Kari Margrete (2002)
 • Brukermedvirkning som samhandling. En studie av hva som fremmer eller hemmer brukermedvirkning i rehabiliteringsarbeid

  Hjelle, Kari Margrete (2002)
 • How do the client and the occupational therapist negotiate in the rehabilitation process?

  Hjelle, Kari Margrete (2002)
 • Brukermedvirkning som samhandling. En studie av hva som fremmer eller hemmer brukermedvirkning i rehabiliteringsarbeid

  Hjelle, Kari Margrete (2001)
 • Yrkesrelevant kompetanse. Kvalifisering gjennom utdanning, - 4 pilotprosjekt

  Haugland, Mildrid, Hjelle, Kari Margrete, Mekki, Tone Elin, Vassbotten, Nora (1998)
 • Kvalifisering gjennom utdanning

  Haugland, Mildrid, Hjelle, Kari.M, Mekki, Tone Elin, Vassbotten, Nora (1998)