Førstelektor

Kari Margrete Hjelle

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt arbeids-og kompetanseområde er innenfor rehabiliterende arbeid med eldre. Samspillet mellom person, aktivitet og deltakelse og miljø er fokus for min kompetanse. Aktivitet og deltakelse som mål og middel i ergoterapi er sentralt. 

 

 

Underviser i

Aktivitet og deltakelse som mål, middel og metode

Occupational justice

Tverrprofesjonelt samarbeid i hverdagsrehabilitering

Forskar på

Samarbeid mellom ulike helseprofejsoner i kommunal hverdagsrehabilitering

Forskargrupper

Rehabiliering og Helsefremming

Publikasjonar