Førsteamanuensis

Kari Marie Thorkildsen

Arbeids- og kompetanseområde

Master Klinisk helse- og omorgsvitskap.

 

Publikasjonar

 • Erfaringar frå å ta del i digital rehabilitering

  Breistig, Sigrund, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit, Thorkildsen, Kari Marie, Nordgren, Tine (2022)
 • Lived experiences from participating in a digital psychosocial support intervention after gyneacological cancer

  Breistig, Sigrund, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit, Thorkildsen, Kari Marie, Nordgreen, Tine (2022)
 • The caring dimension in a digital health intervention.

  Breistig, Sigrund, Thorkildsen, Kari Marie, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (2022)
 • Rehabilitering etter underlivskreft- på internett

  Breistig, Sigrund, Thorkildsen, Kari Marie, Werner, Henrica Maria Johanna, Nordgreen, Tine, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (2022)
 • Rehabilitering etter underlivskreft - på internett

  Thorkildsen, Kari Marie, Nordgreen, Tine, Werner, Henrica Maria Johanna, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (2022)
 • Betydningen av helsepersonells kjærlighet og mangel på kjærlighet i rusbehandling

  Thorkildsen, Kari Marie, Waage, Magdalena (2022)
 • Rehabilitering etter gynekologisk kreft

  Breistig, Sigrund, Thorkildsen, Kari Marie, Tine, Nordgreen, Tveit Sekse, Ragnhild J. (2021)
 • Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen

  Korsvoll, Anne Guro, Thorkildsen, Kari Marie (2021)
 • ENNHANCE The Nordic-Baltic Network for Health Care Education

  Hilli, Yvonne, Talvik, Merle, Carlson, Elisabeth, Koivula, Meeri, Koskinen, Monika, Sandvik, Ann-Helén, Saranki-Rantakokko, Sirkka, Skyvell-Nilsson, Maria, Thorkildsen, Kari Marie (2020)
 • Asylum seekers lived experiences of dignity during health examination - a phenomenological hermeneutical study

  Obtinario, Olivia, Thorkildsen, Kari Marie (2020)
 • Kjærlighet - et ethosbegrep i omsorgsvitenskap

  (2020)
 • Introduction: Critical perspectives on Person, Care and Aging: Unmasking their interconnections

  Thorkildsen, Kari Marie, Øye, Christine, Synnes, Oddgeir (2020)
 • Joy, suffering and death reflected through the writings of Tolstoy and Kierkegaard

  (2019)
 • Kjærleik i mellommenneskeleg omsorg

  (2019)
 • Spiritual care - an ethical basis for protecting patients dignity

  Thorkildsen, Kari Marie, Rykkje, Linda, Kaldestad, Kari (2019)
 • Clinical health –and caring science and its impact on health and healing

  Rehnsfeldt, Arne Wilhelm, Thorkildsen, Kari Marie (2018)
 • Kjærleik i eit etisk perspektiv

  (2018)
 • Kjærleikens vesen i lys av Kierkegaard

  (2018)
 • Kjærleikstanken opp gjennom tidene

  (2018)
 • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse, en innføring

  (2018)
 • Korleis kan omsorgsvitskap bidra til i ei berekraftig utvikling?

  (2018)
 • Love as sacrifice - a motion toward reconciliation

  Thorkildsen, Kari Marie, Råholm, Maj-Britt (2018)
 • Omsorg for lidande menneske - kva kan Tolstoj og Kierkegaard opplysa oss om?

  Thorkildsen, Kari Marie, Råholm, Maj-Britt (2018)
 • Kjerna i klinisk helse- og omsorgsvitskap

  (2017)
 • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse

  (2017)
 • The core of love when caring for patients suffering from addiction

  Torkildsen, Kari Marie, Eriksson, Katie, Råholm, Maj-Britt (2015)
 • Kjærleik, makt og omsorg

  (2014)
 • Kierkegaard’s works of love reflected through the lens of caring

  Torkildsen, Kari Marie, Eriksson, Katie, Råholm, Maj-Britt (2014)
 • The substance of love when encountering suffering: an interpretative research synthesis with an abductive approach

  Torkildsen, Kari Marie, Eriksson, Katie, Råholm, Maj-Britt (2013)
 • Nursing students’ satisfaction with supervision from preceptors and teachers during clinical practice

  Löfmark, Anna, Torkildsen, Kari Marie, Råholm, Maj-Britt, Natvig, Gerd Karin (2012)
 • Translation of the Nursing Clinical Facilitators Questionnaire (NCFQ) to Norwegian language.Nurse Education in Practice

  Råholm, Maj-Britt, Thorkildsen, Kari Marie, Löfmark, Anna (2010)
 • The essence of professional competence experienced by Norwegian nurse students: a phenomenological study

  Thorkildsen, Kari Marie, Råholm, Maj-Britt (2010)
 • Translation of the Nursing Clinical Facilitators Questionnaire (NCFQ) to Norwegian language

  Råholm, Maj-Britt, Torkildsen, Kari Marie, Löfmark, Anna (2010)
 • Translation of the NCFQ to Norwegian language

  Råholm, Maj-Britt, Thorkildsen, Kari Marie, Löfmark, Anna (2009)
 • Hva er essensielt i sykepleiestudenters utvikling av sykepleiefaglig kompetanse?

  Råholm, Maj-Britt, Thorkildsen, Kari Marie (2008)
 • Hva er essensielt i sykepleiestudenters utvikling av sykepleiefaglig kompetanse?

  (2008)
 • Kva kan medverke til at nyutdanna sjukepleiarar opplever eit kompetansegap?

  (2005)
 • The hospital as an arena for learning

  Thorkildsen, Kari Marie, Buchvold, Magda Vikanes, Vandeskog, Bjarne (2005)
 • Sjukehuset som læringsarena

  Thorkildsen, Kari Marie, Buchvold, Magd V (2005)
 • Eldre pasientar med lårhalsbrot

  (2004)
 • Mappevurdering som lærings- og vurderingsform: utfordringar og moglegheiter

  (2004)
 • Sykepleie til akutt og kritisk syke. Læreplan for praksis ved Høgskolen stord/Haugesund, avd.Stord

  (2004)
 • Lårhalsbruddpasienters erfaringer fra operasjonsavdelinger

  (2001)
 • Lårhalsbrotpasientar sine opplevingar og erfaringar i den preoperative fasen. Ein fenomenologisk studie

  (2000)