Underviser i
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
 • Psykisk helse
 • Psykologi
Forskar på
 • Forebyggande intervensjonsprogram
 • Engstelse og angst
 • Sosiale ferdigheter
Forskargrupper

SIRIUS - spesialpedagogisk forskergruppe

Publikasjonar

 • Skulebesøk på Katrinebjergskolen, der dei nyttar NEST-pedagogikk

  Flaten, Kirsten Helen (2024)
 • Samtidsdagane

  Flaten, Kirsten Helen (2024)
 • Angst og humor

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Besøk ved Ljungfälleskolan, ein spesialskule i Sverige

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Innledning

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Temperament i en læringskontekst

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Temperament og stress

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Innledning

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Temperament og kjønn

  Djuve, Elise, Årebukt, Emma Støle, Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Kartlegging av temperament på 3. trinn

  Flaten, Kirsten Helen, Rødland, Synne (2023)
 • Temperament hos små og store barn

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Anxiety in Young Children

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Still eller vill, engslighet och uro hos barn og unge

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Humorens rolle i pedagogiske og spesialpedagogiske settinger i barnehage og skole

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Kjære barnehagelærere - stå opp for den kunnskapen dere har

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Pedersen, Lillian, Bøyum, Sigrid, Alme, Hilde, Fimreite, Hege, Bakken, Astrid Reidun Berglid (2022)
 • Tilpassing av kroppsøving for elever med fysisk funksjonsnedsetting

  Sandal, Merete, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Sosial angst hos barn - jeg ble stemplet som hysterisk

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Et helt vanlig barn

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Angst hos barn, still eller vill

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Stemmer, God nok festivalen, Engeløya, Steigen

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • International Conference on Research in Education

  Rogne, Eivind, Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Sjenerte elever

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Humor and Laughter

  Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Er du forelder til et sjenert barn?

  Sjøberg, Jeanette, Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Jenter om kva som styrker psykisk helse

  Engevik, Sara A., Flaten, Kirsten Helen (2022)
 • Barnehagelæraren si betyding i relasjonsbygging med foreldre i foreldresamtalar

  Bakken, Astrid Reidun Berglid, Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Gutters forståelse av egen psykiske helse

  Eide, Ann Kristin, Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Humor in Children

  Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Småbarns utvikling av generelle motstandsressurser

  Roskaritz Diaz, Christina, Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • International Special Education Conference

  Kuginyte-Arlauskiene, Ieva, Hvidsten, Bente Isabell Borthne, Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Barnehagen under koronapandemien

  Mjøs, Emilie, Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Barnehagen under coronapandemien

  Flaten, Kirsten Helen, Mjøs, Emilie (2021)
 • Norway during covid 19

  Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Dette er forskjellen på normal og unormal seksuell lek hos barn

  Flaten, Kirsten Helen, Dørsdal, Charlotte (2021)
 • Pedagogikk og humor - på godt og vondt

  Flaten, Kirsten Helen (2021)
 • Toåringer utvikler vennskap i lek

  Flaten, Kirsten Helen, Finstadsveen, Ola (2020)
 • Forsvinner normaliteten i leting etter avvik?

  Flaten, Kirsten Helen (2020)
 • Når søsken har autismespekterforstyrrelse

  Van Geel, Rudolphus Jacobus, Flaten, Kirsten Helen (2020)
 • Spesialpedagogikkens rolle – i et utdanningspolitisk perspektiv

  Mjøs, Marit, Lied, Silje Ims, Flaten, Kirsten Helen (2020)
 • Skal elever med lese- og skrivevansker få spesialundervisning i eller utenfor klasserommet?

  Solevåg, Inga, Lund, Johannes, Russenes, Kariann, Johansen, Martine, Flaten, Kirsten Helen (2020)
 • Kjenneteikn på seksuell overgrep mot barn

  Halland, Natalie, Flaten, Kirsten Helen (2020)
 • Joint Conference on Research in Education

  Flaten, Kirsten Helen, Hilde, Hofslundsengen, Sigrid, Bøyum, Eivind, Rogne (2019)
 • Miljøterapeuter i skolen - et uforløst potensiale

  Holmøy, Oddbjørn Kvalheim, Birkrem, Torjus, Lien, Tuva, Flaten, Kirsten Helen (2019)
 • Kule krabater leker - tryggere gjennom lek

  Flaten, Kirsten Helen, Kvinge, Lars Malvin Røsseland (2019)
 • Angst og sjølvbilete hjå barn i 8-13års alder

  Bøyum, Siri Lise, Thorsnes, Siv-Anette, Bjåstad, Jon Fauskanger, Flaten, Kirsten Helen (2019)
 • Barnehagebarn og angst

  Flaten, Kirsten Helen (2019)
 • Still eller vill - engstliga barn

  Flaten, Kirsten (2018)
 • Barn trenger stress - i passe mengder

  Flaten, Kirsten (2018)
 • Korleis kan barnehagelærarar fremme god psykisk helse? Relasjonskompetanse si betyding for å fremme god psykisk helse for barn i barnehagen.

  Bakken, Astrid Reidun Berglid, Flaten, Kirsten (2018)
 • Livsmestring skal inn i skolen

  Flaten, Kirsten, Glorvigen, Merete (2018)
 • Et helt vanlig barn

  Flaten, Kirsten (2018)
 • Systemperspektiv eller sakkyndighetsarbeid - konfliktfylte oppdrag eller to sider av samme sak?

  Mjøs, Marit, Flaten, Kirsten (2018)
 • Bokomtale, Befring & Moen (2017) Ungdom,læring og forebygging

  Flaten, Kirsten (2017)
 • Elever med eksepsjonelle evner - mer enn bare skoleflinke

  Kvåle, Ingvil Loftesnes, Kleppo, Lene, Flaten, Kirsten (2017)
 • International Entrepreneour Ship

  Flaten, Kirsten, Rogne, Eivind, Sollesnes, Torkjell (2017)
 • International week

  Flaten, Kirsten, Samnøy, Solrun, Aaberge, Kari (2017)
 • Still eller vill - engstelige barn

  Flaten, Kirsten (2017)
 • Engstliga barn og unge

  Flaten, Kirsten (2017)
 • Anxious children

  Flaten, Kirsten (2017)
 • Fra normal engstelig til angst

  Flaten, Kirsten (2017)
 • Korleis oppdage seksuelle overgrep?

  Heggheim, Britt Eva, Flaten, Kirsten (2017)
 • Dei stille barna blir ikkje sett

  Hamre, Sigrid, Flaten, Kirsten (2017)
 • Stille barn

  Flaten, Kirsten, Kvarme, Lisbeth Gravdal, Thu, Gunn (2017)
 • Sosial angst i barnehagen

  Aasen, Malene, Finstad, Sigrid Fredheim, Saksvik, Sarita, Hove, Nina Karin, Flaten, Kirsten (2017)
 • Oppvekst og miljø. Barn og unges utvikling

  Flaten, Kirsten, Sollesnes, Torkjell (2016)
 • Cool Little Kids - en pilotutprøving av et angstforebyggende program for foreldre

  Flaten, Kirsten, Kvinge, Lars M. (2016)
 • Barn med sosial angst og sjenanse - revidert utgave

  Flaten, Kirsten (2015)
 • Akkreditering master i spesialpedagogikk

  Fossøy, Ingrid, Fimreite, Hege, Flaten, Kirsten (2015)
 • Kartlegging av kunnskap om sosial angst i skolen

  Flaten, Kirsten, Snortheim, Irene, Resaland, Silje, Granli, Kari Anne (2015)
 • Psykisk helse, normalitet og angst

  Flaten, Kirsten (2015)
 • Barn med angst og depresjon. Intervju med Samantha Cartwright-Hatton, Universitetet i Sussex

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Kule krabater leikar - angstførebygging gjennom leik

  Flaten, Kirsten, Haugland, Bente Storm Mowatt (2013)
 • En bok som forsvarer retten til å være stille og introvert

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Barn med angst og depresjon

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Massiv informasjonsmengd om læring

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Forebyggende arbeid i barnehagen

  Flaten, Kirsten (2013)
 • De usynlige barna

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Barnehagebarn og angst

  Flaten, Kirsten (2013)
 • The Cool Little Kids Anxiety Prevention Program - Therapist Manual

  Ørbeck, Beate, Kristensen, Hanne, Flaten, Kirsten, Haugland, Bente Storm Mowatt (2013)
 • Cool Little Kids Anxiety Prevention Program - Parent’s Workbook

  Ørbeck, Beate, Kristensen, Hanne, Flaten, Kirsten, Haugland, Bente Storm Mowatt (2013)
 • Barn og angst

  Ettung, Grethe, Flaten, Kirsten (2013)
 • Barn med sosial angst

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Sorter spesialpedagogikken

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Angst hos barn, med hovudfokus på sosial angst

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Barnehagebarn og angst

  Flaten, Kirsten (2013)
 • Pedagogiske tiltak for barn med ADHD

  Flaten, Kirsten, Sanne, Bjarte (2012)
 • Program for forebygging av angst, et pilotprosjekt gjennomført på 5.trinn

  Flaten, Kirsten (2012)
 • Barn med sosial angst og sjenanse

  Flaten, Kirsten (2010)