Førstelektor

Kjetil Sømoe

Arbeids- og kompetanseområde

Grunn- og masterudanning i kunst og håndverk

Underviser i

Sløyd (tre og metall), sløyddidaktikk, 3d-modellering og foto.

Forskar på

Materialitet og teknologi 

Publikasjonar

 • Hjemmeverkstedet og endrede vilkår for kunnskapsutvikling i kunst- og håndverksfaget

  Brænne, Karen, Sømoe, Kjetil (2022)
 • Undervising i musikk og kunst og handverk i koronatida: Ei undersøking blant studentar og tilsette på to høgskular

  Brænne, Karen, Sømoe, Kjetil, Solstad, Stein Helge, Espeland, Åsmund (2022)
 • Instruksjonsvideoer i kunst og håndverk på https://khdele.no/

  Sømoe, Kjetil, Borgenvik, Katrine (2021)
 • Kommentar frå lærarar på siste plass

  Brænne, Karen, Sømoe, Kjetil (2015)
 • Ludvigsen-utvalget og faget Kunst og håndverk

  Brænne, Karen, Sømoe, Kjetil (2015)
 • Kunst og håndverk – Faglighet og tverrfaglighet i morgendagens skole.

  (2015)
 • ”Kjekt å ha!”: læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen

  Aadland, Helga, Espeland, Magne, Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2014)
 • Fremtidens skole, Ludvigsen utvalget Bærende prinsipp for kunst- og håndverksfaget i et fremtidsperspektiv

  Brænne, Karen, Sømoe, Kjetil (2014)
 • Patterns of Teacher Practices in Practical and Aesthetical Education in Primary Schools

  Espeland, Magne ingolv, Aadland, Helga, Sømoe, Kjetil, Grønsdal Arnesen, Ingrid, Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole

  Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Holthe, Asle, Sømoe, Kjetil, Wergedahl, Hege, Aadland, Helga (2013)
 • Primary Arts and Physical Education in Norwegian Schools: A gender perspective

  Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2013)
 • Kunst og håndverk - Fag eller tverrfaglig felt?

  (2013)
 • Posisjonen til dei praktiske og estetiske faga i grunnskulen på 1.-7. trinn

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Sømoe, Kjetil (2012)
 • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi

  Vavik, Lars Ingebrigt, Andersland, Svein, Arnesen, Trond Egil, Arnesen, Thomas, Espeland, Magne, Flatøy, Ingunn, Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim, Fadnes, Per, Sømoe, Kjetil, Tuset, Gry Anette (2010)
 • Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers' evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE

  Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil, Espeland, Magne (2009)
 • Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers? evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE

  Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil, Espeland, Magne (2009)