Assisterande instituttleiar

Kristin Lofthus Hope

Arbeids- og kompetanseområde

Kristin Lofthus Hope har en doktorgrad i teknologi og vitenskapsstudier fra NTNU (2006). Hope arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL, og er programansvarlig for masterutdanningen i Innovasjon og ledelse som gis ved instituttet. Videre har hun arbeidet med forskning innen områdene omorganisering og reformer av høgskoler og universitet, ledelse og styring av tiltak for gjennomføring av videregående opplæring, endringer i helsetjenesteprofesjoner, kunnskapskulturer, arbeidsvilkår og identitet.

Underviser i
 • MOØ222
 • MOØ204
 • HMS002
 • ØØA110
Forskar på
 • Organisering, styring og ledelse

Publikasjonar

 • Governing School Choice in Norway: Why Local Educational Government Capacity Matters

  Homme, Anne, Eide, Helene Marie Kjærgård, Hope, Kristin Lofthus (2022)
 • Keeping Talents in the Region? Educational Internships and Their Impact on Regional Development

  Berg, Laila Margaret Nordstrand, Hope, Kristin Lofthus (2022)
 • Governing School Choice in Norway – Why local educational government capacity matters

  Homme, Anne, Eide, Helene Marie Kjærgård, Hope, Kristin Lofthus (2021)
 • How to become complete responsible universities? Or not to become complete?

  Hope, Kristin Lofthus (2018)
 • BIG, BEAUTIFUL AND MESSY. INTERDISCIPLINARITY IN INTERNATIONAL COMPARATIVE HIGHER EDUCATION RESEARCH PROJECTS

  Hope, Kristin Lofthus (2018)
 • The Core Curriculum – Interpretations and Stories About an Essential Document for the Norwegian School

  Hope, Kristin Lofthus (2017)
 • Policy Instruments in European Universities: Implementation of Higher Education Policies

  Nyhagen, Gigliola Mathisen, Bleiklie, Ivar, Hope, Kristin Lofthus (2017)
 • Mia Vabø,Signy Irene Vabo (red.): Velferdens organisering

  Hope, Kristin Lofthus (2017)
 • Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level

  Homme, Anne, Hope, Kristin Lofthus (2017)
 • Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.

  Hope, Kristin Lofthus, Homme, Anne (2017)
 • Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education

  Helgøy, Ingrid, Homme, Anne, Hope, Kristin Lofthus (2016)
 • Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway

  Helgøy, Ingrid, Homme, Anne, Hope, Kristin Lofthus (2016)
 • Reconfiguring health workforce: a case-based comparative study explaining the increasingly diverse professional roles in Europe

  de Bont, Antoinette, Van Exel, Job, Coretti, Silvia, ökem, Zaynep Güldem, Janssen, Maarten, Hope, Kristin Lofthus (2016)
 • Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.

  Helgøy, Ingrid, Homme, Anne, Hope, Kristin Lofthus (2016)
 • Innovation and government initiatives: Organisational learning at the local level?

  Homme, Anne, Hope, Kristin Lofthus (2015)
 • The Architecture of New Knowledge Factories: A Mode 2 Design?

  Hope, Kristin Lofthus (2015)
 • Little skill mix – a problem for whom?

  Hope, Kristin Lofthus (2015)
 • Forankring av internasjonalisering i læreplanverket

  Hope, Kristin Lofthus (2015)
 • A Need for New Methodological Communication in Comparative Higher Education Reseach Projects?

  Hope, Kristin Lofthus (2015)
 • European Universities as Complete Organizations? Understanding Identity, Hierarchy and Rationality in Public Organizations

  Seeber, Marco, Lepori, Benedetto, Montauti, Martina, Enders, Jurgen, De Boer, Harry, Weyer, Elke (2015)
 • Implementation and governance: Current and future research on climate policies

  Rykkja, Lise H., Neby, Simon, Hope, Kristin Lofthus (2014)
 • Mer makt til universitetstopper

  Bergstrøm, Ida Wevling, Nyhagen, Gigliola Mathisen, Hope, Kristin Lofthus (2013)
 • Sterkere styring på toppen

  Aadland, Camilla, Nyhagen, Gigliola Mathisen, Hope, Kristin Lofthus (2013)
 • Administrative traditions and implementation of higher education policies in European universities

  Hope, Kristin Lofthus, Nyhagen, Gigliola Mathisen (2013)
 • Insights on method and culture in an international higher education project

  Hope, Kristin Lofthus (2013)
 • Insights on method and culture in an international transdisciplinary project

  Hope, Kristin Lofthus (2013)
 • Science Transformed? Debating Claims of an Epochal Break

  Hope, Kristin Lofthus (2013)
 • Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging

  Neby, Simon, Rykkja, Lise Hellebø, Hope, Kristin Lofthus, Olsen, Henning S (2012)
 • The Development and Implementation of Higher Education Policies

  Hope, Kristin Lofthus (2012)
 • The Development and Implementation of Higher Education Policies: Current Reforms and their Effects in four European countries

  Hope, Kristin Lofthus (2012)
 • Kvaliteten der blev væk. Kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor

  Hope, Kristin Lofthus (2012)
 • Reforms of higher education systems in Europe – after 2007

  Hope, Kristin Lofthus (2011)
 • Reforming the unwillingly? Reform activities in higher education

  Hope, Kristin Lofthus (2011)
 • Presentasjon: Kartlegging av familie- og barnevernets tilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

  Neby, Simon, Hope, Kristin Lofthus (2011)
 • States, policy networks and academic power in higher education governance – the Changing Scope and Form of State-University Relationships

  Bleiklie, Ivar, Michelsen, Svein, Mathisen, Gigliola, Hope, Kristin Lofthus (2011)
 • The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives

  Rykkja, Lise Hellebø, Hope, Kristin Lofthus, Neby, Simon (2011)
 • Hvilke forventninbger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet?

  Hope, Kristin Lofthus (2011)
 • Configuring designers? Using one agile project management methodology to achieve user participation

  Hope, Kristin Lofthus, Seim, Eva Amdahl (2011)
 • Mer slagkraftige og effektive universiteter? Innføringen av enhetlig ledelse i universitetssektoren

  Hope, Kristin Lofthus, Rykkja, Lise Hellebø (2011)
 • En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskaplig ansatte og nyansatte i vitenskaplig stilling ved UiB

  Hope, Kristin Lofthus (2010)
 • Drømmejobben

  Hope, Kristin Lofthus, Oppegård, Guri Gunnes (2010)
 • Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

  Hope, Kristin Lofthus, Neby, Simon (2010)
 • En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB

  Hope, Kristin Lofthus (2010)
 • Akademisk karriereforventning - karrierer i en ny tid?

  Hope, Kristin Lofthus (2010)
 • Changing working roles, but no effect on the chain of command?

  Hope, Kristin Lofthus (2010)
 • The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives

  Rykkja, Lise Hellebø, Neby, Simon, Hope, Kristin Lofthus (2010)
 • Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest

  Hope, Kristin Lofthus, Loga, Jill M, Neby, Simon (2009)
 • Governing Stem Cell Research. Shaping Politics trrough Extreme Cases?

  Hope, Kristin Lofthus (2009)
 • Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge

  Hope, Kristin Lofthus, Neby, Simon (2009)
 • Den kunnskapsintensive arbeidsplass: Må vi dele?

  Hope, Kristin Lofthus (2008)
 • Evaluering av styring og ledelse ved NTNU

  Hope, Kristin Lofthus, Ringkjøb, Hans-Erik, Rykkja, Lise Hellebø (2008)
 • The Healing Potential as a Persuasive Creator?

  Hope, Kristin Lofthus (2008)
 • Den kunnskapsintensive arbeidsplassen: Må vi dele?

  Hope, Kristin Lofthus (2008)
 • Shaping politics through extreme cases and a state of exception?

  Hope, Kristin Lofthus (2008)
 • Evaluering av styring og ledelse ved NTNU

  Hope, Kristin Lofthus, Rykkja, Lise Hellebø (2008)
 • Bedre styring ved universitetene - er enhetlig ledelse svaret?

  Hope, Kristin Lofthus, Rykkja, Lise Hellebø (2008)
 • Shaping politics through extreme cases

  Sivertsen, Silje Espeland, Hope, Kristin Lofthus (2008)
 • Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge

  Hope, Kristin Lofthus, Neby, Simon, Kristin, Rubecksen, Vidar, Rolland (2007)
 • Håp på vandring? Visjonsproduksjon innenfor stamcelleteknologi

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Changes in the performance of engineering work?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2007)
 • Hope and/or Hype? How Stem Cell Research Shape Expectations of the Future

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Stem Cells Expectations – to Materialize Hope and Faith?

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Hope and Hype? How visions of the future connects to innovations in the biotechnology market

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Håp på vandring? Visjonsproduksjon innenfor stamcelleteknologi

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Changes in the performance of engineering work?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2007)
 • Hope and/or Hype? How Stem Cell Research Shape Expectations of the Future

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Hope and Hype? How visions of the future connects to innovations in the biotechnology market

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • Stem Cells Expectations – to Materialize Hope and Faith?

  Hope, Kristin Lofthus (2007)
 • New Knowledge Objects? Exploring Cultures of Representation in Knowledge-Intensive Work

  Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • New Knowledge Objects? Exploring Cultures of Representation in Knowledge-Intensive Work

  Hope, Kristin Lofthus, Sørensen, Knut Holtan (2006)
 • Doktoren svarer

  Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • Doktoren svarer

  Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • In the market for experts of technology

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • The production of knowledge within engineering and the role of transdisciplinarity

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2006)
 • Who Configures Who?

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • New Interactional Expertise?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2006)
 • Hope and Hype framstilling av forskning? Tanker om hvordan undersøke visjoner og visjonsproduksjon innenfor stamcelleforskning

  Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • The hopeful industry? Vision creation connected to stem cell research

  Hope, Kristin Lofthus, Sivertsen, Silje (2006)
 • Hope and Hype framstilling av forskning? Tanker om hvordan undersøke visjoner og visjonsproduksjon innenfor stamcelleforskning

  Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • The hopeful industry? Vision creation connected to stem cell research

  Hope, Kristin Lofthus, Sivertsen, Silje Espeland (2006)
 • The production of knowledge within engineering and the role of transdisciplinarity

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2006)
 • Who configures who?

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • New Interactional expertise?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2006)
 • In the market for experts of technology

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2006)
 • The hopeful industry? Exploring vision production associated with stem cell research

  Sivertsen, Silje, Hope, Kristin Lofthus (2005)
 • Polytechnical production of knowledge: What role for transdisciplinarity

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2005)
 • Body and soul of knowledge - how to dress knowledge

  Hope, Kristin Lofthus (2004)
 • Socializing the tehnology using a recipie?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2004)
 • Socialize the technology, using a recipe?

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus (2003)
 • Consulting in practice - knowledge work in the world of AI

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2003)
 • Consulting in practice - cross border working

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2003)
 • Forskingskultur og laboratoriestudiar: ei samanlinkning av tre ulike vinklingar

  Hope, Kristin Lofthus (2002)
 • FRÅ FERSK TIL FRISKT? OM PROSESSEN FRÅ FELTNOTAT TIL BRUK AV DATA

  Hope, Kristin Lofthus (2002)
 • FORSKINGSKULTUR OG LABORATORIESTUDIAR

  Hope, Kristin Lofthus (2002)
 • Hvorfor er testing i systemutviklingsprosjekter utfordrende?

  Hope, Kristin Lofthus (2002)
 • På leiting etter eit system?

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • En prøve på etnografisk metode i sosiologi?

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • Kva seier Karin Knorr Cetina om epistemiske kulturar?

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • Kunnskapskultur i kunnskapsintensive organisasjonar

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • Får en endring i kunnskapskultur med nye organisasjonsformer?

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • The Desire for a System? Image and Knowledge Creation in ICT- Consulting

  Hope, Kristin Lofthus (2001)
 • The Dilbert Experience? On Knowledge Culture in ICT- Project Work

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2001)
 • Individualitet vs. kollektivitet i Sintef Teknologiledelse

  Hope, Kristin Lofthus (2000)
 • Standardisation or Creativity? Are co-ordination, communication and control important for the understanding of methods in knowledge intensive firms?

  Hope, Kristin Lofthus, Amdahl, Eva (2000)
 • Innanfor eller utanfor? Korleis kan ein analysera kunnskapskultur i kunnskapsintensive bedrifter?

  Hope, Kristin Lofthus (2000)
 • Getting high on hightech

  Amdahl, Eva, Hope, Kristin Lofthus, Lea, Charlotte (1999)
 • ...og bakom ligg metoden. Konstruksjon av kultur i IKT-konsulentselskap. Rapport nr.45

  Hope, Kristin Lofthus (1999)