Førsteamanuensis

Kristine Berg Titlestad

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er klinisk vernepleier og har min arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge som har en autismespekter tilstand. I tillegg til å ha jobbet i hjemmet til personer som har funksjonsnedsettelser, så har jeg jobbet ved et habiliteringssenter, i PPT og i spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i veiledning, klinisk miljøterapi, sorgutdanning, høgskolepedagogikk og IKT og læring i høyere utdanning. Jeg har også en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. 

Ved HVL jobber jeg som underviser og forsker. Jeg er også leder for Cochrane Norway.

Lillian Bruland Selseng og jeg leder et nasjonalt forskningsprosjekt om etterlatte som har mistet en nærstående etter et narkotikarelatert dødsfall - END-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt var en del av END-prosjektet. Der studerte jeg hvilke konsekvenser og belastninger narkotikarelatert død har for etterlatte foreldre og hvordan mestrer de hverdagen. 

Sammen med Nina Rydland Olsen er jeg er også delprosjektleder i forskningsprosjektet KBP på tvers i Canvas. Motivasjonen min for å være med i prosjektet er muligheten til å påvirke hva vernepleierstudenter trenger å lære av ferdigheter og kunnskap for å kunne jobbe kunnskapsbasert.  

Underviser i
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
 • Kognitive funksjonsnedsettelser
Forskar på
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Autisme
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The social health and help needs of those bereaved by a drug-related death: Mixed methods research

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Lindeman, Sari Kaarina (2024)
 • Hjelpetiltak for etterlatte ved unaturlig død

  Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Reime, Monika Alvestad (2024)
 • Implications of the END-project: Beyond the Norwegian context?

  Reime, Monika Alvestad, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2024)
 • Grief and Bereavement: An Area for Social Work Research? Lessons Learned About the Bereaved Persons’ Need for Help and Support

  Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Kalsås, Øyvind Reehorst (2024)
 • Hvordan kan et spesialisert senter for helse og kunstig intelligens forbedre produksjonen av systematiske oversikter?​

  Titlestad, Kristine Berg, Glenton, Claire (2024)
 • The handbook under the magnifying glass: Lessons (still) to be learnt from the study of drug-related death bereavement

  Stroebe, Margaret, Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2024)
 • Patterns of coping following a drug-related death: An overview of the END project findings

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2024)
 • Drug-related death bereavement: Commentary by a bereaved parent on a research study death

  Thomas, Kelly, Titlestad, Kristine Berg, Stroebe, Margaret, Dyregrov, Kari (2024)
 • Introduction to the Handbook

  Stroebe, Margaret, Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2024)
 • Understanding parental grief after a child's drug-related death

  Feigelman, William, Titlestad, Kristine Berg (2024)
 • The Routledge International Handbook of Drug-Related Death Bereavement

  Stroebe, Margaret, Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2024)
 • Etterlatte foreldre og hjelpeapparatet

  Titlestad, Kristine Berg, Kalsås, Øyvind Reehorst (2024)
 • Mestring av livet etter narkotikarelaterte dødsfall og annen unaturlig død

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Lindeman, Sari Kaarina (2024)
 • Foreldres sorg ved narkotikarelaterte dødsfall og andre unaturlige dødsfall 

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2024)
 • A qualitative study of students’ and teachers’ experiences with an online course in evidence-based practice

  Olsen, Nina Rydland, Søiland, Elisabeth, Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Eriksen, Siri Birgitte Bakke, Øvernes, Åsta Varne, Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Cochrane Norway ved Høgskulen på Vestlandet - muligheter for ansatte

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall - hva har vi lært fra END-prosjektet?

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Cochrane Norway at Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

  Titlestad, Kristine Berg, Glenton, Claire (2023)
 • The social health of those bereaved by drug-related deaths

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • END-prosjektet med knoppskytinger​

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2023)
 • Hva forteller END prosjektets resultater om etterlattes livssituasjon

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2023)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervisning : ein kvalitativ studie

  Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Olsen, Nina Rydland, Titlestad, Kristine Berg, Søiland, Elisabeth (2023)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervising: ein kvaliativ studie

  Søiland, Elisabeth, Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2023)
 • Predictors of Stigma, Guilt, and Shame among Adults Bereaved by Fatal Overdose

  Bottomley, Jamison S., Campbell, Kevin W., Titlestad, Kristine Berg, Feigelman, William, Rheingold, Alyssa A. (2023)
 • Drug Death-Bereaved Parents’ Perspectives on Family Interactions and Help Needs: A Qualitative Study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Sounds of silence. How parents experience losing a child to a drug-related death

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • The END project. The drug-death related bereavement and recovery project

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall - om de etterlatte og hjelperne

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • What do social workers need to know about the consequences of high levels of prolonged grief of drug-related death bereaved family members?

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervisning : ein kvalitativ studie

  Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Søiland, Elisabeth, Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2023)
 • The Metamorphosis. The impact of a young family member's problematic substance use on family life: A meta.ethnography

  Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg, Bondas, Terese Elisabet (2023)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død, bakgrunn, design og resultat

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2023)
 • Hva snakker vi om når vi snakker om sorg, og når blir sorg komplisert?

  Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • Needs for help and received help for those bereaved by a drug-related death: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2023)
 • Kan traumatiske hendelser også gi grobunn for vekst og personlig utvikling?

  Titlestad, Kristine Berg, Kristensen, Pål, O'Connor, Maja, Hystad, Sigurd William, Dyregrov, Kari Madeleine Stabell (2022)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervisning : foreløbige resultat frå ein kvaliativ studie. Ein poster.

  Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Søiland, Elisabeth, Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2022)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervisning : foreløbige resultat frå ein kvalitativ studie

  Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Søiland, Elisabeth, Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2022)
 •  Kunnskapsløst om kunnskap fra helse- og omsorgsministeren

  Glenton, Claire, Olsen, Nina Rydland, Nordheim, Lena Victoria, Titlestad, Kristine Berg, Hitland, Turid Bogetvedt, Lund, Hans Aage (2022)
 • Etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall. Om END-prosjektet, etterlatte foreldre og søsken.

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Kritisk vurdering av en studie med innendeltakerdesign: Eksempel fra vernepleie. KBP på tvers

  Titlestad, Kristine Berg, Heiseldal, Karen Lovise Malde (2022)
 • Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END project)

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland, Møgster, Birthe (2022)
 • Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END project)

  Møgster, Birthe, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • The “special grief” of drug-death bereaved friends.

  Lindeman, Sari Kaarina, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Not just a family matter. Bereaved friends after the drug-related death

  Lindeman, Sari Kaarina, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Mixed-metode: Om etterlatte foreldre ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Understanding understudied and underserved bereavement. Drug Death Related Bereavement - The END project

  Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • END post-conference 2022. Welcome, content and purpose 

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • How to improve services to those bereaved by a drug-related death?

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2022)
 • Leger tiden alle sår? Om etterlatte foreldre ved narkotikarelatert død og forlenget sorg

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Drug-Related Death Bereavement in Norway - Perspectives of Bereaved and Professional helpers

  Titlestad, Kristine Berg, Reime, Monika Alvestad (2022)
 • Stillheten fra hjelperne

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • "Why informal support fails for siblings bereaved by a drug-related death: A qualitative and interactional perspective

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Stigma has severe consequences for bereaved after drug-related deaths

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • Etterlatte ved narkotika-dødsfall må få bedre hjelp

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • Losing a child to a drug-related death

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • The END project. The drug-death related bereavement and recovery project

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Formidling av resultater fra END - ulike arenaer og ulike plattformer

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Leger tiden alle sår?

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Paths to positive growth in parents bereaved by drug-related death: a mixed-method study

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Oppsummering av artikler om etterlatte foreldre ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Om END prosjektet, tiden før død og konsekvenser for sorg og sorgbearbeiding

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Et menneske er mer enn det du ser - å miste et barn i overdose

  Titlestad, Kristine Berg, Kaald, Sølvi (2022)
 • Why Informal Support Fails for Siblings Bereaved by a Drug-Related Death: A Qualitative and Interactional Perspective

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • The social health domain of people bereaved by a drug-related death and associations with professional help: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Sosialfagleg arbeid ved sorg og krise – kunnskap frå eit forskingsprosjekt om etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall

  Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Examining grieving problem correlates of anticipation of the death vs. shock among overdose death and suicide bereaved adults

  Feigelman, William, Bottomley, Jamison S., Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Paths to positive growth in parents bereaved by drug-related death: A mixed-method study

  Titlestad, Kristine Berg, Kristensen, Pål, O'Connor, Maja, Hystad, Sigurd William, Dyregrov, Kari (2022)
 • Ingen hjelp til etterlatte

  Titlestad, Kristine Berg, Haraldseid, Vigdis Vollan (2022)
 • Å miste et barn til narkotika

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • «Han var jo bare en narkoman». Familier møtes med ufølsomhet og manglende støtte når deres kjære dør brått.

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Does ‘Time Heal all Wounds?’ The Prevalence and Predictors of Prolonged Grief Among Drug-Death Bereaved Family Members: A Cross-Sectional Study

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2022)
 • Professional helpers' experiences of assisting the bereaved after drug-related deaths: A knowledge gap

  Reime, Monika Alvestad, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Om etterlattes erfaringer ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Samtale om å ha mistet en nærstående ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg, Birketvedt, Rolf (2022)
 • Etterlatte foreldre ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • Om END prosjektet, tiden før død og konsekvenser for sorg og sorgbearbeiding

  Titlestad, Kristine Berg, Lindeman, Sari Kaarina, Pierron, Marianne Cook (2022)
 • Innendeltakerdesign. KBP på tvers

  Denison, Eva Marie-Louise, Olsen, Nina Rydland, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Community Implementation of Early Behavioural Intervention: Higher Intensity and Quality Gives Better Outcomes

  Aarlie, Hege , Eldevik, Sigmund, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Sjekkliste for vurdering av studier med innendeltakerdesign (single-case experimental design)

  Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth, Eldevik, Sigmund, Olsen, Nina Rydland (2021)
 • Akademisk lunsj - Den «spesielle sorgen» til foreldre ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: Hjelpebehov, mottatt hjelp, og sammenheng mellom hjelp, helse, livskvalitet og sosial fungering.

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Translation and validation of the Alberta Context Tool for use in Norwegian nursing homes.

  Igland, Jannicke, Potrebny, Thomas, Bendixen, Bente Elisabeth, Haugstvedt, Anne, Espehaug, Birgitte, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død

  Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Etterlatte foreldre ved narkotikarelatert død - "Den spesielle sorgen"

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Foreldres sorg ved narkotikarelaterte dødsfall

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Om status i ​END-prosjektet​

  Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Information on the status of the END project

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland (2021)
 • Konsekvenser av narkotikarelatert død for etterlatte foreldre «Den spesielle sorgen»

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2021)
 • Utvikling av et digitalt læreverk om kunnskapsbasert praksis i Canvas: KBP på tvers

  Olsen, Nina Rydland, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Et digitalt læreverk om kunnskapsbasert praksis: KBP på tvers

  Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2021)
 • For fire år siden fant Sølvi sønnen død på gutterommet. Hun skulle ønske hun hadde blitt oppsøkt av et kriseteam.

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Tidlig, intensiv opplæring til tvillinger med Rett Syndrom

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Forskningssirkelen: Den "spesielle sorgen" til foreldreved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Translation and validation of the Alberta Context Tool for use in Norwegian nursing homes

  Igland, Jannicke, Potrebny, Thomas, Bendixen, Bente Elisabeth, Haugstvedt, Anne, Espehaug, Birgitte, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Frokostmøte: Den "spesielle sorgen" til foreldre ved narkotikarelatert død v/ førsteamanuensis Kristine Berg Titlestad.

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Faglunsj: «Den "spesielle sorgen" til foreldre ved narkotikarelatert død»

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Første disputas ved Fakultet for helse- og sosialvitskap: Om ei spesiell sorg

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Den spesielle sorgen til foreldre ved narkotikarelatert død

  Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • The “special grief” of parents bereaved by drug-related death. Mixed methods research - a qualitative driven concurrent design

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Kristensen, Pål, Fjær, Svanaug (2021)
 • Experiences with using a mobile application for learning evidence-based practice in health and social care education: An interpretive descriptive study

  Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth, Ciliska, Donna, Olsen, Nina Rydland (2021)
 • ENDkast I «Gjenklang over landegrenser», episode 5, snakker phd-stipendiat Kristine Berg Titlestad med Sari Lindeman om ein betydningsfull kontakt mellom henne og ein etterlaten far frå USA.

  Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Prevalence and predictors of prolonged grief symptoms among those bereaved from a drug-related death in a convenience sample of Norwegian parents: A cross-sectional study

  Titlestad, Kristine Berg, Schmid, Marit Therese, Dyregrov, Kari (2021)
 • An unknown invisible intrusion. Impact of an adult family member’s problematic substance use on family life: a meta-ethnography

  Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg, Lorås, Lennart, Bondas, Terese Elisabet (2021)
 • «Sounds of silence» - omtale på END-facebook og END-nettside

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)-Facebook

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)-nettside

  Titlestad, Kristine Berg, Lindeman, Sari Kaarina (2020)
 • Konsekvenser og belastninger av narkotikarelaterte dødsfall for etterlatte foreldre

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • How do bereaved parents experience DRD, what are the consequences for bereaved parents and how do they cope with everyday life?

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • How Do Drug-Death-Bereaved Parents Adjust to Life Without the Deceased? A Qualitative Study

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Sounds of Silence. The “Special Grief” of Drug death Bereaved Parents: A Qualitative Study.

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Etterlatte foreldre får ikke god nok oppfølging

  Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Kritisk vurdering av kapittel i oppslagsverk. Eksempel fra vernepleie KBP på tvers

  Vee, Tove Sandvoll, Titlestad, Kristine Berg (2020)
 • Drug-Related Death Bereavement: A Commentary by Kelly Thomas on Titlestad, Stroebe, and Dyregrov’ s. OMEGA - Journal of Death and Dying.

  Thomas, Kelly A., Titlestad, Kristine Berg, Margareth, Stroebe, Dyregrov, Kari (2020)
 • Drug-Related Death Bereavement: A Commentary by Kelly Thomas on Titlestad, Stroebe, and Dyregrov’s Article: How Do Drug-Death-Bereaved Parents Adjust to Life without the Deceased? A Qualitative Study

  Titlestad, Kristine Berg, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • Sounds of silence. The “special grief” of drug-death bereaved parents: a qualitative study

  Titlestad, Kristine Berg, Mellingen, Sonja, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • How Do Drug-Death-Bereaved Parents Adjust to Life Without the Deceased? A Qualitative Study

  Titlestad, Kristine Berg, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • Trinnene i KBP. KBP på tvers

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Kjernespørsmål og forskningsdesign. KBP på tvers.

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Bakgrunnsspørsmål og kjernespørsmål. KBP på tvers

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Hva er kunnskapsbasert praksis?

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • An Online Course in Evidence based Practice

  Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2019)
 • The special grief following drug related deaths

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • What do we know about drug death bereavement? Results from a systematic review

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Brief Report: Modest but Clinically Meaningful Effects of Early Behavioral Intervention in Twins with Rett Syndrome—A Case Study

  Titlestad, Kristine Berg, Eldevik, Sigmund (2019)
 • Community Implementation of Early Behavioral Intervention: Higher Intensity Gives Better Outcome

  Eldevik, Sigmund, Titlestad, Kristine Berg, Aarlie, Hege Cathrine, Tønnesen, Roy (2019)
 • How do family members experience drug death bereavement? A systematic review of the literature

  Titlestad, Kristine Berg, Lindeman, Sari Kaarina, Lund, Hans, Dyregrov, Kari (2019)
 • Effects of Functional Discrimination Training on Initial Receptive Language in Individuals With Autism Spectrum Disorder

  Eldevik, Sigmund, Aarlie, Hege , Titlestad, Kristine Berg, Kazemi, Ellie, Elsky, Greg (2019)
 • How do family members experience drug death bereavement? En gjennomgang av litteraturen

  Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Unikt forskningsprosjekt om etterlatte

  Titlestad, Kristine Berg (2018)
 • Use of a mobile application to support learning of Evidence-based Practice

  Olsen, Nina Rydland, Johnson, Susanne Grødem, Heldal, Ilona, Hole, Grete Oline, Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth (2018)
 • Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Titlestad, Kristine Berg, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2018)
 • Drug death related bereavement and recovery (END project)

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2018)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY (The END-project)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død – END-prosjektet Rekruttering av deltakere til nasjonal forskningsstudie

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2018)
 • Utvikling av en mobilapplikasjon for å fremme kunnskapsbasert praksis

  Olsen, Nina Rydland, Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Hole, Grete Oline, Frisk, Bente, Helgesen, Carsten Gunnar (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Dyregrov, Kari, Titlestad, Kristine Berg (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari (2018)
 • Measurement instruments for breathlessness in palliative care

  Solvåg, Kjersti, Titlestad, Kristine Berg, Brurberg, Kjetil Gundro (2017)
 • User experience of a mobile application: The EBPsteps

  Olsen, Nina Rydland, Heldal, Ilona, Hole, Grete Oline, Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth (2017)
 • A mobile application to support the process of evidence-based practice: The EBPsteps

  Olsen, Nina Rydland, Heldal, Ilona, Hole, Grete Oline, Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Frisk, Bente (2017)
 • User experience and performance of a mobile application for translating EBP to clinical education: The EBPSteps

  Olsen, Nina Rydland, Heldal, Ilona, Hole, Grete Oline, Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth (2017)
 • Kartlegging av helse- og sosialfagstudenters forhold til kunnskapsbasert praksis - oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema, samt evaluering av instrumentets måleegenskaper

  Titlestad, Kristine Berg, Snibsøer, Anne Kristin, Nortvedt, Monica Wammen, Espehaug, Birgitte (2017)
 • Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile

  Titlestad, Kristine Berg, Snibsøer, Anne Kristin, Strømme, Hilde, Nortvedt, Monica Wammen, Graverholt, Birgitte, Espehaug, Birgitte (2017)
 • Effects of Functional Reinforcement on Receptive Discriminations in Children with Autism.

  Eldevik, Sigmund, Aarlie, Hege , Titlestad, Kristine Berg (2016)
 • Kartleggingsverktøy for pustebesvær hos palliative pasienter

  Solvåg, Kjersti, Titlestad, Kristine Berg, Brurberg, Kjetil Gundro (2016)
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av "The evidence-based Practice Profile"

  Titlestad, Kristine Berg, Snibsøer, Anne Kristin, Espehaug, Birgitte, Nortvedt, Monica Wammen (2016)
 • Moderate Effect of Early Intensive Behavioural Intervention in Rett syndrome

  Eldevik, Sigmund, Titlestad, Kristine Berg, Aarlie, Hege (2015)
 • Effects of Automatic Reinforcement on Basic Receptive Discriminations in Children with Autism

  Eldevik, Sigmund, Titlestad, Kristine Berg, Aarlie, Hege (2015)
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av “The Evidence-based Practice Profile”

  Titlestad, Kristine Berg, Snibsøer, Anne Kristin, Espehaug, Birgitte, Nortvedt, Monica Wammen (2015)
 • The assessment of the psychometric properties of the Evidence-Based Practice Profile - Norwegian version

  Titlestad, Kristine Berg, Snibsøer, Anne Kristin, Espehaug, Birgitte, Nortvedt, Monica Wammen (2015)
 • Community Implementation of Behavioral Intevention for children with Autism

  Aarlie, Hege , Eldevik, Sigmund, Titlestad, Kristine Berg (2014)
 • Effects of Automatic Reinforcement on Basic Receptive Discriminations in Children with Autism.

  Aarlie, Hege , Titlestad, Kristine Berg, Eldevik, Sigmund (2014)
 • Moderate Effect of Early Intensive Behavioural Intervention in Rett syndrome.

  Titlestad, Kristine Berg, Aarlie, Hege, Eldevik, Sigmund (2014)