Høgskulelektor

Lars Peder Vatshelle Bovim

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelektor ved SimArena i 50% stilling, med hovedansvar for drift og bruk av Rehabiliteringslab F327. Kunnskap i bruk av alt utstyr på laben, se nettsidene til SimArena eller ta kontakt for nærmere oversikt.

Er også leder for Energisenteret for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus, og har gjennomført en master ved UiB (Fysioterapivitskap).

Underviser i

 • Labrelatert undervisning bachelor og master fysio
 • Bachelor Fysio - HPPW Prosjekt 2

Forskar på

 • VR som intervensjon
 • Gange
 • Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø
 • Funksjonell trening for voksne med Cerebral Parese (FUNCAP-CP)

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Development and feasibility testing of a physical activity intervention for youth with anxiety and depression: a study protocol

  Kodal, Arne, Muirhead, Fiona, Reilly, John J., Wergeland, Gro Janne Henningsen, Thorsen, Paul Joachim Bloch, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Elgen, Irene Bircow (2022)
 • The Physical Activity and Fitness in Childhood Cancer Survivors (PACCS) Study: Protocol for an International Mixed Methods Study

  Lie, Hanne Cathrine, Anderssen, Sigmund Alfred, Rueegg, Corina Silvia, Raastad, Truls, Grydeland, May, Thorsen, Lene, Stensrud, Trine, Edvardsen, Elisabeth, Larsen, Marie Hamilton, Torsvik, Ingrid Kristin, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Götte, Miriam, Lähteenmäki, Päivi Maria, Kriemler, Susi, Larsen, Hanne Bækgaard, Fridh, Martin Kaj, Ørstavik, Kristin, Brun, Henrik, Matthews, Iren, Hornset, Else, Ruud, Ellen (2022)
 • Theoretical Rationale for Design of Tasks in a Virtual Reality-Based Exergame for Rehabilitation Purposes

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Valved, Lauritz, Bleikli, Bendik, Geitung, Atle Birger, Soleim, Harald, Bogen, Bård Erik (2021)
 • Reliability of maximum oxygen uptake in cardiopulmonary exercise testing with continuous laryngoscopy

  Engan, Mette, Jansrud, Ida, Bekken, Marianne, Halvorsen, Thomas, Fretheim-Kelly, Zoe Louise, Vollsæter, Maria, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Røksund, Ola Drange, Clemm, Hege Havstad (2021)
 • The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes

  Småvik Dasa, Marcus, Kristoffersen, Morten, Ersvær, Elisabeth, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bjørkhaug, Lise, Moe-Nilssen, Rolf, Sagen, Jørn Vegard, Haukenes, Inger (2021)
 • The impact of motor task and environmental constraints on gait patterns during treadmill walking in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Aaslund, Mona Kristin, Bogen, Bård Erik (2020)
 • Idrettsforskning Webinar

  Solstad, Tom Erik Jorung, Dalen-Lorentsen, Torstein, Magulas, Melina Meyer, Wik, Eirik Halvorsen, Hamarsland, Håvard, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Melau, Jørgen, Melsom, Helene Støle, Andersen, Vidar, Falco, Coral (2020)
 • Balanse under gange på tredemølle i et virtuelt miljø: En pilotstudie

  Ølmheim, Håkon Andersen, Flesland, Martin, Wilhelmsen, Kjersti Thulin, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Magnussen, Liv Heide, Indredavik, Grethe Elin Arnesen (2020)
 • Kan man forbedre gange ved å gå i en virtuell verden?

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bogen, Bård Erik, Mæland, Silje, Gjesdal, Beate Eltarvåg (2019)
 • Immediate gait adaptation from walking on a treadmill to walking on a treadmill in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Aaslund, Mona Kristin, Bogen, Bård Erik (2019)
 • Dual task during treadmill walking in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Bogen, Bård Erik (2019)
 • Energisenteret for barn og unge –Auka meistring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Joensen, Malene (2019)
 • Difference in ventilation and cycling economy in two sitting position on a bike

  Kvidaland, Haakon, Kristoffersen, Morten, Gundersen, Hilde, Røksund, Ola Drange, Bovim, Lars Peder Vatshelle (2019)
 • Handballstjerna håpar ny mensenforsking kan gi svar på kva som gjekk gale

  Mæland, Silje, Kristoffersen, Morten, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Ersvær, Elisabeth, Harris, Anette, Bjørkhaug, Lise (2019)
 • Idrettsforskning Podcast - Virtual Reality (VR) - helse og prestasjon

  Shaw, Matthew, Solstad, Tom Erik Jorung, Bovim, Lars Peder Vatshelle (2019)
 • Cross country sit skiing - A kinematic case study

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Bogen, Bård Erik, Mæland, Silje (2018)
 • Effect of seated short-sprint training on ergometer vs Heavy strength training on 55-meter sprint performance in well-trained cyclist

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gundersen, Hilde, Hafstad, Arild, Kristoffersen, Morten (2018)
 • Balanse under gange i et virtuelt miljø

  Indredavik, Grethe Elin Arnesen, Magnussen, Liv Heide, Bogen, Bård Erik, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Andersen, Håkon Foss, Flesland, Martin, Wilhelmsen, Kjersti Thulin (2018)
 • Is continuous laryngoscopy during cardiopulmonary exercise testing reliable for measuring maximum oxygen uptake?

  Jansrud, Ida, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Vollsæter, Maria, Røksund, Ola Drange, Halvorsen, Thomas, Clemm, Hege Synnøve Havstad (2018)
 • Vertskap og arrangør for SUN - Simulation User Network - Lærdal Medicals Nettverks konferanse 2018

  Olsen, Marit Vassbotten, Karlsen, Jan Arne, Skår, Roald Arvid, Kloven, Randi Dale, Bovim, Lars Peder Vatshelle (2018)
 • Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis?

  Sigerseth, Maja, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bogen, Bård Erik, Larsen, Thomas Fiskerseth, Soleim, Harald, Geitung, Atle Birger, Monsen, Remy Andre, Stanton, Tasha, Skouen, Jan Sture, Indredavik, Grethe Elin Arnesen, Wilhelmsen, Kjersti Thulin, Magnussen, Liv Heide, Aaslund, Mona Kristin, Flesland, Martin, Andersen, Håkon Foss, Fersum, Kjartan (2018)