Lene Hageberg Angelskår
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-67

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er rådgiver og prosjektkoordinator for eksternfinansierte prosjekter innen forskning og utdanning. Jeg er del av et nyoppstartet (2021) team av koordinatorer i AFII.

Jeg følger min portefølje av prosjekter fra oppstart til avslutning, noe som innebærer bl.a kontrakter og avtaler, rapportering, nett og kommunikasjon, organisering, forskningsetikk, arrangementer, og liknende.

Fra og med 2021 er jeg 50% administrativ koordinator for BARNkunne - Senter for barnehageforskning. 

Bakgrunn

  • Forskningsrådgiver, RITMO Senter for ytverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (SFF) - UiO
  • Forskningsrådgiver, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur - UiO
  • Mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid - UiO​​​​​​​