Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk.

Underviser i

Matematikk på lærerutdanningen 

Forskar på

Forskningsinteresser er bl.a. knyttet til kritisk matematikkdidaktikk, og hvordan komplekse og samfunnsaktuelle problemstillinger kan knyttes til matematikkundervisning for å fremme et kritisk medborgerskap. Forsker også på programmering i skolen, elevers etiske refleksjoner og demokratiske danning. Videre er argumentasjon og kritisk matematikk­didaktikk i flerspråklige klasserom, knytt til emner som matematisk modellering og IKT av forskningsinteresse.

Forskargrupper

Kritisk demokratisk danning

LATACME

Publikasjonar

 • Potentials for critical reflections on climate change figures

  Hauge, Kjellrun Hiis, Gøtze, Peter, Hansen, Ragnhild, Steffensen, Lisa (2022)
 • Carbon Footprints Calculators and Climate Change

  Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2021)
 • Bærekraft ved lærerutdanningen i "Mobilizing SDG knowledge in Higher Education"

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Critical mathematics education and climate change A teaching and research partnership in lower-secondary school

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Critical mathematics education and mathematical modelling in a time of societal crises. Climate change and the COVID-19 pandemic

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Ethical thinking and programming

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Students discussing Climate Change

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Ethical thinking and programming

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Herheim, Rune (2021)
 • Ethical thinking and programming

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Herheim, Rune (2021)
 • The Mathematical Formatting of How Climate Change Is Perceived

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2021)
 • Demokrati medborgerskap og modellering-om modellering i skolen.

  Steffensen, Lisa, Lilland, Inger Elin (2021)
 • Climate Change and Students’ Critical Competencies: A Norwegian Study

  Steffensen, Lisa (2020)
 • Climate change and road tolls ... in the mathematics classroom

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Critical Mathematics Education and Climate Change: How can mathematic education contribute to develop students’ critical competencies by working with climate change?

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Kritisk matematikk undervisning og klimaendringer: Hvordan kan matematikkundervisning om klimaendringer bidra til å utvikle studenters kritiske demokratisk kompetanse?

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Klimaendring i matematikkundervisning - lærerperspektiver

  Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild (2019)
 • Carbon footprint calculators and Climate Change

  Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2019)
 • Climate change controversies in the mathematics classroom

  Steffensen, Lisa, Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Hvordan kan elever bli kritiske medborgere gjennom matematikkundervisning med fokus på klimaendringer?

  Steffensen, Lisa (2018)
 • Wicked problems in school mathematics

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2018)
 • Wicked problems in school mathematics

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2018)
 • Teaching climate change in mathematics classrooms: An ethical responsibility

  Abtahi, Yasmine, Gøtze, Peter, Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Barwell, Richard (2017)
 • CATEGORIES OF CRITICAL MATHEMATICS BASED REFLECTIONS ON CLIMATE CHANGE

  Hauge, Kjellrun Hiis, Gøtze, Peter, Hansen, Ragnhild, Steffensen, Lisa (2017)
 • Critical Mathematics Education and Post-Normal Science: A literature overview

  Steffensen, Lisa (2017)
 • HOW TEACHERS IMPLEMENT AND IMAGINE WORK WITH CLIMATE CHANGE IN MATHEMATICS CLASSROOMS IN NORWAY AND CANADA

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Hansen, Ragnhild, Abtahi, Yasmine, Barwell, Richard (2016)
 • Climate Change and Critical Mathematics Education

  Steffensen, Lisa (2016)
 • CLIMATE CHANGE IN MATHEMATICS CLASSROOMS

  Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild, Hauge, Kjellrun Hiis (2016)
 • Climate change and mathematics in classrooms

  Steffensen, Lisa (2015)