Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk.

Underviser i

Matematikk på lærerutdanningen 

Forskar på

Forskningsinteresser er bl.a. knyttet til kritisk matematikkdidaktikk, og hvordan komplekse og samfunnsaktuelle problemstillinger kan knyttes til matematikkundervisning for å fremme et kritisk medborgerskap. Forsker også på programmering i skolen, elevers etiske refleksjoner og demokratiske danning. Videre er argumentasjon og kritisk matematikk­didaktikk i flerspråklige klasserom, knytt til emner som matematisk modellering og IKT av forskningsinteresse.

Forskargrupper

Kritisk demokratisk danning

LATACME

Publikasjonar

 • Presentasjon av "Designing modelling tasks about environmental sustainability"

  Steffensen, Lisa (2024)
 • Modellering av CO2-utslipp

  Steffensen, Lisa (2024)
 • Layers of Ethical Awareness: Mathematics Teachers’ Concerns on Including Socio-political Issues

  Hauge, Kjellrun Hiis, Kacerja, Suela, Lilland, Inger Elin, Steffensen, Lisa (2024)
 • Developing Responsible Citizenship Through Integrated STEM Education Activities

  Steffensen, Lisa (2024)
 • Discourse structures when modelling a dream bag of candies

  Zhou, Shengtian, Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild (2024)
 • Perspectives from critical mathematics education – and integrated STEM-approaches

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Modelling - Mathematics for school and society

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Matematikkfaget, etisk bevissthet og myndiggjøring av elever som kritiske borgere

  Lilland, Inger Elin, Hauge, Kjellrun Hiis, Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2023)
 • Modellering av samfunnsaktuelle og kontroversielle tema

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin (2023)
 • SUSTAINABILITY AND MATHEMATICAL MODELLING IN 5<sup>TH</sup> GRADE

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Modellering - Matematikk for skole og samfunn

  Steffensen, Lisa (2023)
 • The development of narratives related to a graph during a mathematics lesson

  Hauge, Kjellrun Hiis, Fosse, Trude, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Steffensen, Lisa (2023)
 • «Det er på tide!»

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Etisk tenkning og programmering

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Herheim, Rune (2023)
 • Ethical awareness, critical thinking and empowerment in mathematics education for critical citizenship: How can mathematics education play a role in facilitating critical thinking, ethical awareness, and empowering students in projects about critical citizenship

  Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2023)
 • Sustainability and mathematical modelling in 5th grade: How PTs bring awareness to environmental issues while learning mathematical modelling to their 5th-grade students

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Integrating Societal Issues with Mathematical Modelling in Pre-Service Teacher Education

  Steffensen, Lisa, Kasari, Georgia (2023)
 • Matematikkfaget, etisk bevissthet og myndiggjøring av elever som kritiske samfunnsborgere

  Lilland, Inger Elin, Hauge, Kjellrun Hiis, Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2023)
 • How can mathematic teacher educators support pre-service teachers to engage their students in environmental sustainability issues through mathematical modelling?

  Steffensen, Lisa (2023)
 • Medborgerskap, demokrati og kritisk bevissthet - fra et matematikkdidaktisk perspektiv

  Steffensen, Lisa (2023)
 • “Forced to flee”—mathematical modelling and problem-posing in 7th grade

  Steffensen, Lisa, Kasari, Georgia (2023)
 • Wicked problems and critical judgment in school mathematics

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2022)
 • 5th graders’ democratic practices when negotiating “The candy bag of dreams”

  Steffensen, Lisa, Lilland, Inger Elin, Zhou, Shengtian (2022)
 • Students’ discussions of cultural, social, economic, and political aspects of the COVID-19 pandemic

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Nakling, Jakob Graave (2022)
 • Matematikkfaget, etisk bevissthet og myndiggjøring av elever som kritiske medborgere.

  Lilland, Inger Elin, Hauge, Kjellrun Hiis, Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2022)
 • Discourse structures when modelling a dream bag of candies

  Zhou, Shengtian, Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild (2022)
 • “Forced to flee”—mathematical modelling and problem-posing in primary school

  Steffensen, Lisa, Kasari, Georgia (2022)
 • Using inquiry-based dialogues to explore controversial climate change issues with secondary students: An example from Norway

  Steffensen, Lisa, Johnsen-Høines, Marit, Hauge, Kjellrun Hiis (2022)
 • “Forced to flee”—mathematical modelling in primary school

  Steffensen, Lisa, Kasari, Georgia (2022)
 • Climate change & sustainability issues in Norwegian mathematics classroom

  Steffensen, Lisa (2022)
 • The process of writing «the kappe»

  Steffensen, Lisa (2022)
 • Experiences as a PHD-candidate in Studies of Bildung and pedagogical practices Lisa Steffensen, HVL

  Steffensen, Lisa (2022)
 • Using inquiry-based dialogues on climate change issues to support students’ engagement

  Steffensen, Lisa, Johnsen-Høines, Marit, Hauge, Kjellrun Hiis (2022)
 • "På flukt" – mathematical modelling in primary school - a work in process

  Steffensen, Lisa, Kasari, Georgia (2022)
 • Students’ discussions of cultural, social, economic, and political aspects of the COVID-19 pandemic

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Nakling, Jakob (2022)
 • Potentials for critical reflections on climate change figures

  Hauge, Kjellrun Hiis, Gøtze, Peter, Hansen, Ragnhild, Steffensen, Lisa (2022)
 • Students’ discussions of cultural, social, economic, and political aspects of the COVID-19 pandemic - a work in progress

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Nakling, Jakob (2021)
 • From the Present towards Hope for the Future

  Ryan, Ulrika, Steffensen, Lisa (2021)
 • Wicked problems i lærerutdanningene

  Hauge, Kjellrun Hiis, Heggen, Marianne Presthus, Steffensen, Lisa (2021)
 • Ethical thinking and programming

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Herheim, Rune (2021)
 • Ethical thinking and programming

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Herheim, Rune (2021)
 • Demokrati medborgerskap og modellering-om modellering i skolen.

  Steffensen, Lisa, Lilland, Inger Elin (2021)
 • The Mathematical Formatting of How Climate Change Is Perceived

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2021)
 • Students discussing Climate Change

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Carbon Footprints Calculators and Climate Change

  Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2021)
 • Critical mathematics education and mathematical modelling in a time of societal crises. Climate change and the COVID-19 pandemic

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Bærekraft ved lærerutdanningen i "Mobilizing SDG knowledge in Higher Education"

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Critical mathematics education and climate change A teaching and research partnership in lower-secondary school

  Steffensen, Lisa (2021)
 • Climate Change and Students’ Critical Competencies: A Norwegian Study

  Steffensen, Lisa (2020)
 • Teaching about issues of climate change in mathematics classrooms: Empowerment of critical citizenship.

  Abtahi, Yasmine, Hauge, Kjellrun Hiis, Steffensen, Lisa, Barwell, Richard (2019)
 • Climate change and road tolls ... in the mathematics classroom

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Carbon footprint calculators and Climate Change

  Steffensen, Lisa, Kacerja, Suela (2019)
 • Kritisk matematikk undervisning og klimaendringer: Hvordan kan matematikkundervisning om klimaendringer bidra til å utvikle studenters kritiske demokratisk kompetanse?

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Critical Mathematics Education and Climate Change: How can mathematic education contribute to develop students’ critical competencies by working with climate change?

  Steffensen, Lisa (2019)
 • Klimaendring i matematikkundervisning - lærerperspektiver

  Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild (2019)
 • Climate change controversies in the mathematics classroom

  Steffensen, Lisa, Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Wicked problems in school mathematics

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2018)
 • Wicked problems in school mathematics

  Steffensen, Lisa, Herheim, Rune, Rangnes, Toril Eskeland (2018)
 • Hvordan kan elever bli kritiske medborgere gjennom matematikkundervisning med fokus på klimaendringer?

  Steffensen, Lisa (2018)
 • Critical Mathematics Education and Post-Normal Science: A literature overview

  Steffensen, Lisa (2017)
 • Teaching climate change in mathematics classrooms: An ethical responsibility

  Abtahi, Yasmine, Gøtze, Peter, Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Barwell, Richard (2017)
 • CATEGORIES OF CRITICAL MATHEMATICS BASED REFLECTIONS ON CLIMATE CHANGE

  Hauge, Kjellrun Hiis, Gøtze, Peter, Hansen, Ragnhild, Steffensen, Lisa (2017)
 • HOW TEACHERS IMPLEMENT AND IMAGINE WORK WITH CLIMATE CHANGE IN MATHEMATICS CLASSROOMS IN NORWAY AND CANADA

  Steffensen, Lisa, Hauge, Kjellrun Hiis, Hansen, Ragnhild, Abtahi, Yasmine, Barwell, Richard (2016)
 • CLIMATE CHANGE IN MATHEMATICS CLASSROOMS

  Steffensen, Lisa, Hansen, Ragnhild, Hauge, Kjellrun Hiis (2016)
 • Climate Change and Critical Mathematics Education

  Steffensen, Lisa (2016)
 • Climate change and mathematics in classrooms

  Steffensen, Lisa (2015)