Professor

Liv Grethe Kinn

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser, veileder og forsker på temaene kvalitativ metode, psykososial rehabilitering og arbeidsinkludering for personer med alvorlige psykiske lidelser, og profesjonsutøving innen ergoterapi og psykisk helsearbeid. 

Publikasjonar

 • Hvordan kan isfjellmetaforen hjelpe oss til å forstå hvilke utfordringer IPS klienter ofte støter på i arbeidslivet? Hvordan kan jobbspesialister bidra med best mulig hjelp?

  (2022)
 • Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role

  Fekete, Orsolva Reka, Langeland, Eva, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Davidson, Larry, Kinn, Liv Grethe (2021)
 • Hva sier forskning om jobbspesialisters rolle og sentrale bidrag i tiltaket individuell jobbstøtte (IPS)?

  Kinn, Liv Grethe, Costa, Mark, Voll, Ingrid, Austrheim, Gunhild, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2021)
 • Conceptualizing participation in the community mental health context: Beginning with the Clubhouse model

  Tanaka, Kimiko, Stern, Eric, Craig, Thomas, Kinn, Liv Grethe, Williams, Julie (2021)
 • Salutogenesis as a Theoretical Framework for Psychosocial Rehabilitation: The Case of the Clubhouse Model

  Fekete, Orsolya Reka, Kinn, Liv Grethe, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Langeland, Eva (2020)
 • Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

  Kinn, Liv Grethe, Costa, Mark, Voll, Ingrid, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2020)
 • “Navigating Between Unpredictable Icebergs”: A Meta‑Ethnographic Study of Employment Specialists’ Contributions in Providing Job Support for People with Mental Illness

  Kinn, Liv Grethe, Costa, Mark, Voll, Ingrid, Austrheim, Gunhild, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2020)
 • “Finally, I Belong Somewhere I can be proud of” – Experiences of Being a Clubhouse Member in Norway

  Fekete, Orsolya Reka, Langeland, Eva, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Kinn, Liv Grethe (2019)
 • Hva hemmer og fremmer arbeidsinkludering i IPS tiltaket? Hvordan følger jobb spesialister og psykiske helsearbeidere opp underveis? Invitert plenums foreleser

  (2019)
 • Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study

  Sagvaag, Hildegunn, Rimstad, Silje Lill, Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø (2019)
 • Six shades of grey: Identifying drinking culture and potentially risky drinking behaviour in the grey zone between work and leisure. The WIRUS culture study

  Sagvaag, Hildegunn, Rimstad, Silje Lill, Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø (2019)
 • Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results

  Sevic, Aleksandra, Hashemi, Neda, Thørrisen, Mikkel Magnus, Sagvaag, Hildegunn, Nordaune, Kristin, Skarpaas, Lisebet Skeie, Haveraaen, Lise, Rimstad, Silje Lill, Kinn, Liv Grethe, Skogen, Jens Christoffer, Jensen, Irene, Kjeken, Ingvild, Aas, Randi Wågø (2019)
 • Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results

  Sevic, Aleksandra, Thørrisen, Mikkel Magnus, Nordaune, Kristin, Skarpaas, Lisebet Skeie, Sagvaag, Hildegunn, Haveraaen, Lise, Rimstad, Silje Lill, Kinn, Liv Grethe, Skogen, Jens Christoffer, Jensen, Irene, Kjeken, Ingvild, Aas, Randi Wågø (2019)
 • Walking children through a minefield: how professionals experience exploring adverse childhood experiences

  Albæk, Ane Ugland, Kinn, Liv Grethe, Milde, Anne Marita (2018)
 • "Som hjelp til å få båten på vannet" -subjektive opplevelser av klubbhusmodellen

  (2018)
 • “Watch your steps”–Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Borg, Marit, Davidson, Larry (2018)
 • ‘‘We are Actually Colleagues’’: Clubhouse Staffs: Experiences of Working Side-by-side with Members

  Kinn, Liv Grethe, Langeland, Eva, Kimiko, Tanaka, Davidson, Larry (2018)
 • "Pushing the Boat Out": A Meta-synthesis of How Members, Staff and Family Experience the Clubhouse Model

  Kinn, Liv Grethe, Tanaka, Kimoko, Bellamy, Chyrell, Davidson, Larry (2018)
 • "Pushing the Boat Out" -A Metasynthesis of how Members,Staff and Family Experience the Clubhouse Model

  Kinn, Liv Grethe, Tanaka, Kimiko, Bellay, Chyrell, Davidson, Larry (2017)
 • Who initiates and organizes situations for work-related alcohol use? The WIRUS-culture study

  Nordaune, Kristin, Skarpaas, Lisebet Skeie, Sagvaag, Hildegunn, Haveraaen, Lise, Rimstad, Silje Lill, Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø (2017)
 • Arbeid –veien til «det gode liv»? Perspektiver på arbeidsinkludering for personer med alvorlige psykiske lidelse

  (2016)
 • "Arbeidslivet som skøytebane"

  (2016)
 • “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'

  Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø, Holgersen, Helge, Davidson, Larry (2016)
 • “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2016)
 • “Watch your steps” – Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Borg, Marit, Davidson, Larry (2016)
 • Title: “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2015)
 • Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration

  (2014)
 • Tur retur til arbeidslivet. Invitert plenums foreleser

  (2014)
 • Tur-retur til arbeidslivet. Invitert plenumsforeleser

  (2014)
 • ‘‘Balancing on Skates on the Icy Surface of Work’’: A Metasynthesis of Work Participation for Persons with Psychiatric Disabilities

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Aas, Randi Wågø, Davidson, Larry (2013)
 • Metasynthesis and bricolage: an artistic exercise of creating a collage of meaning

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Ekeland, Tor-Johan, Davidson, Larry (2013)
 • Psykisk helsearbeid: konfeksjon eller skreddersøm?

  Kinn, Liv Grethe, Ekeland, Tor-Johan, Byrkjeflot, Haldor (2012)
 • Modell for fagutvikling : To kliniske fagringer har vurdert aktuell forskning i relasjon til egen praksis

  Hjelle, Kari Magrethe, Søvik, Margaret, Austrheim, Gunhild, Kinn, Liv Grethe (2011)
 • Bruk av meta-etnografi for å syntetisere kvalitativ forskning: Metode og resultater

  (2011)
 • Implementering av IPS. Invitert plenumsforelser

  (2011)
 • Being candidates in a transitional vocational course: experiences of self, everyday life and work potentials

  Kinn, Liv Grethe, Holgersen, Helge, Borg, Marit, Fjær, Svanaug (2011)
 • Arbeidsrettede tiltak: hva er det som virker?

  (2010)
 • What it is like for people with severe mental health problems to participate in a transitional employment course?

  (2010)
 • Occupational therapists' perception of their practice: A phenomenological study

  Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø (2009)
 • Evidensbasert ergoterapi

  (2008)
 • Participation in vocational rehabilitation programs for people with severe mental health problems from consumers` perspective - a literature review

  (2008)
 • Evidensbasert praksis - et tveegget sverd? En drøfting av problematiske sider ved evidensbasert ergoterapi

  (2007)
 • Evidensbasert praksis - et tveegget sverd for ergoterapeuter. En drøfting av problematiske sider ved evidensbasert ergoterapi

  (2006)
 • Is evidence based practice a sufficient base for occupational therapists?

  (2006)
 • Kvalifisering til arbeidstakerollen

  (2006)
 • The clients health condition in community occupational therapy practice in Norway

  Aas, Randi Wågø, Grothle, M, Kinn, Liv Grethe (2004)
 • "The clients health conditions in community occupational practice. A cross sectional survey"

  Aas, Randi Wågø, Grotle, Margreth, Kinn, Liv Grethe (2004)
 • Å lage et handlingsrom. Hvordan ergoterapeuter beskriver sin bruk av aktivitetet

  (2004)
 • "To shape a space to act". How occupational therapists desrcibe their use of occupation

  Kinn, Liv Grethe, Aas, Randi Wågø (2004)
 • We look with other eyes : how the occupational therapists describe their field and professional identity

  (2002)
 • "Vi ser med andre øyne" : Hvordan ergoterapeuter beskriver sitt fag og sin identitet

  (2001)
 • Ergoterapeuter fram på scenen

  (2000)