Professor

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i barne- og ungdomslitteratur, digital estetikk, økokritikk og bærekraft, samt på litteraturdidaktikk og leseforståelse.   

Jeg er særlig interessert i litteraturens samfunnsrolle, og min forskning dreier seg i hovedsak om å undersøke forholdet mellom litteratur, etikk og estetikk i populærkulturelle tekster som leses og brukes av mange, med vekt på fantasy, transmediale tekster og dataspill.

Siste bok: Plants in Children’s and Young Adult Literature - 1st Edition - Mela (routledge.com).

Vil du arbeide med bærekraft i litteraturundervisningen? Da kan du for eksempel bruke økokritiske litteratursirkler: https://www.sciendo.com/article/10.2478/dcse-2019-0002.

Eller du kan arbeide med å analysere hvordan planter er fremstilt i tekster for barn og unge, ved hjelp av denne analytiske figuren: https://rdcu.be/cCbgQ

Roller og verv:

Leder (fra august 2021) for forskergruppen NaChiLitCul, en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe som undersøker representasjoner av natur i barne- og ungdomslitteratur og -kultur. Se vår blogg: http://blogg.hvl.no/nachilit/

Se også forskergruppens antologi: Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues (2018), Palgrave Macmillan.

Forskningsprosjekter med eksterne partnere:

2020-2022: “Barnelitterære dannelsesprosesser”, Norsk barnebokinstitutt, se: https://barnebokinstituttet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnelitteraere-dannelsesprosesser/

2019-2021: “Plants in Children's and YA Literature”. Med Melanie Duckworth, Høgskolen i Østfold. Har resultert i en internasjonal antologi, se “siste bok” over.  

2019-2021: Dataspill som estetisk praksis, finansiert gjennom Kulturrådets satsning Digital kultur, estetiske praksiser. Se: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/ni-nye-forskningsprosjekter-om-kunst-og-kultur-i-en-digital-tid.

2016-2018: “Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse”, Norsk barnebokinstitutt.

Underviser i
 • Barne- og ungdomslitteratur, økokritikk, dataspill og digital estetikk, litteratursirkler

Underviser på PhD-programmet Studium av danning og didaktiske praksiser, HVL, emne 901: Bildung and didactical practices, emne 904: Kunstfagdidaktikk og emne 912: Økokritikk og didaktiske praksiser, og veileder PhD-kandidater tilknyttet forskningsgruppen NaChiLitCul. Emneansvarlig for Phd912: Økokritikk og didaktiske praksiser.

Underviser og veileder masterstudenter på masterprogrammet i barne-og ungdomslitteratur og på GLU-masteremnene MGUNO501, MGBNO503, MGB/UNO550. 

Forskar på
 • Plantestudier, klimafiksjon, økokritikk, dataspill, posthumanisme, narrativ teori, filosofi og litteratur, populærkulturelle "mega-tekster", fantasy, film, spillteori, litteraturformidling, litteratursirkler.

Publikasjonar

 • Seeds of latent hope: The figurative entwinement of children, adolescents, and plants in Maja Lunde’s “The Dream of A Tree”

  Guanio-Uluru, Lykke (2024)
 • Plant Tendrils in Children's and Young Adult Literature: An Introduction

  Guanio-Uluru, Lykke , Duckworth, Melanie, Szabari, Antonia (2024)
 • Thinking with and about plants in children's and young adult literature

  Guanio-Uluru, Lykke (2024)
 • Thinking with and about plants in children's and Young adult literature

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2024)
 • Seeds of Latent Hope: The Figurative Entwinement of Children, Adolescents, and Plants in Maja Lunde’s The Dream of a Tree

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2024)
 • Plant tendrils in children's and young adult literature. An introduction.

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara, Duckworth, Melanie Ruth, Szabari, Antonia (2024)
 • Pakk dem i boblepast. Gutta i trehuset med 65 etasjer tuller med trygghetsidealet.

  Guanio-Uluru, Lykke (2024)
 • Møt Agatha Crispie og Doris Pastinakk Intertekstuelle referanser og plantehumor i Rørvik og Aalbus Purriot-serie

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2023)
 • Samhandling med, og samtaler om, naturmiljøer i dataspill

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2023)
 • Introduksjon til økokritiske dialoger

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara, Kleveland, Kristine, Rimmereide, Hege Emma (2023)
 • Økokritiske dialoger: Innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningen

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara, Kleveland, Kristine, Rimmereide, Hege Emma (2023)
 • “We Feel the Roots of This Land Beneath the Soles of Our Bare Feet”: A Diffractive Reading of Plant Representation in Welcome to Country and The Rabbits

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2023)
 • «We feel the roots of this land beneath the soles of our bare feet»: Relationships to land, and trees, in Welcome to Country & The Rabbits

  Guanio-Uluru, Lykke (2023)
 • Analyzing videogames as narrative and aesthetic experience

  Guanio-Uluru, Lykke (2023)
 • Plants in literature: other or kin

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2023)
 • Planter i barne- og ungsomslitteratur

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2023)
 • Ecocritical dialogues in teacher education.

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara, Hallås, Bjørg Oddrun, Høisæter, Sissel Margrethe, Nyrnes, Aslaug, Rimmereide, Hege Emma (2023)
 • 26. Fantasy-litteratur. Samtale med litteraturvetar Lykke Guanio-Uluru

  Heide, Eldar, Guanio-Uluru, Lykke (2023)
 • Spillestetikk. Om lyd og musikk i dataspill.

  Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • Å se planter i barnelitteratur med nye øyne - et kart for litterær planteanalyse

  Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • Teaching children’s literature through critical plant studies: Reflections on the Phyto-Analysis Map

  Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • Dataspill som danningsarena

  Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • The Reader as Player: Exploring the Notion of Aesthetic and Efferent Gaming

  Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • Digital danning: Dataspill som arena for selvrepresentasjon og lek med identitet(er)

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2022)
 • Barnelitterære landskapskonstruksjoner. Økokritiske lesninger av tre danningsfortellinger.

  Khateeb, Ahmed Akef, Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke (2022)
 • Vegetable Violence: The Agency, Personhood and Rhetorical Role of Vegetables in Andy Griffiths and Terry Denton’s The 52-Storey Treehouse

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Introduction: Plants in Children's and Young Adult Literature

  Guanio-Uluru, Lykke , Duckworth, Melanie (2021)
 • Plants in Children’s and Young Adult Literature

  Duckworth, Melanie, Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Analysing Plant Representation in Children’s Literature: The Phyto-Analysis Map

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Embodying Environmental Relationship: A Comparative Ecocritical Analysis of Journey and Unravel

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2021)
 • The Reader as Player: Exploring the Notion of Aesthetic and Efferent Gaming Modes

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • PLant Representation in Climate Fiction for Young Adults

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Ecocritical Dialogues

  Guanio-Uluru, Lykke , Goga, Nina, Hallås, Bjørg Oddrun, Høisæter, Sissel Margrethe, Nyrnes, Aslaug, Rimmereide, Hege Emma (2021)
 • THe Aesthetics of Video Gaming

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2021)
 • Klima, bærekraft og artsmangfold: Fremstillinger av planter i nordisk klimafiksjon for ungdom

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • "Visste du at niendeklassingers spillvalg i stor grad er individuelle?"

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • The Fantasy of Wilderness: Reconfiguring Heroism in the Anthropocene, Facing the Age of Ecocentrism

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Plantekarakterer i et utvalg nordisk barnelitteratur.

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Dataspillestetikk: niendeklasseperspektiver.

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Fantasy i et historisk perspektiv,

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Paneldebatt. Øvelser i økokritisk tenkning.

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Analyse av digitale spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Developing UK and Norwegian undergraduate students’ conceptions of personal social issues in young adult fiction through transnational reflective exchange

  Syed, Ghazal Kazin, Naylor, Amanda, Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2019)
 • Climate Fiction in Nordic Landscapes

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Ecocritical Perspectives on Nordic Children's and Young Adult Literature

  Guanio-Uluru, Lykke , Goga, Nina (2019)
 • Dataspill som estetisk praksis

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Climate Fiction for Young Adults: The Silence of Plants

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Education for Sustainability: Developing Ecocritical Literature Circles in the Student Teacher Classroom

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Digitale spill som litteraturformidlingsarena, førsteamanuensis Lykke Guanio-Uluru blir intervjuet av påtroppende faglig leder for forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt Steffen Sørum

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Skolens læreplan overser elevenes miljøengasjement

  Guanio-Uluru, Lykke , Hennig, Reinhard, Myren-Svelstad, Per Esben (2019)
 • Imagining Climate Change: The Representation of Plants in Three Nordic Climate Fictions for Young Adults.

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Økokritisk litteratursirkel

  Guanio-Uluru, Lykke , Goga, Nina (2019)
 • Reconfiguring the novel in a time of climate change

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Digital Nature Representation: Ecocritical Perspectives on the Children’s App Kubbe Makes Shadow Theatre

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • "Blir jeg god nok slår jeg Blodstrupmoen". Digitale spill som litteraturformidlingsarena.

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Science fantasy og det posthumane: Luridiumstyven av Bobbie Peers

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasy

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • The Representation of Plants in Nordic Young Adult Climate Fiction

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Book report. Plant Theory: Biopower and Vegetable Life (2016) by Jeffrey T. Nealon

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Feminine roller og maskulinitet. Performativt kjønn i Twilight og Hunger Games

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasy, the topos of wilderness and transhumanism: vampire ethics in Stephenie Meyer’s Twilight-series

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Plant-Human Hybridity in the Story World of Kubbe

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Developing Ecocritical Literature Circles

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • How does asynchronous online literary exchange further intercultural dialogue?

  Guanio-Uluru, Lykke , Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan (2018)
 • Introduction

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke , Hallås, Bjørg Oddrun, Nyrnes, Aslaug (2018)
 • Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues

  Goga, Nina, Guanio-Uluru, Lykke , Hallås, Bjørg Oddrun, Nyrnes, Aslaug (2018)
 • Digitale spill og litterære verdener

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Fantasylitteratur for barn

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Posthumanism in Teacher Education: Human-Nature Relationships

  Guanio-Uluru, Lykke (2018)
 • Book report Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species (2016) by Ursula K. Heise

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Developing Eco-Critical Literature Circles in the EFL Classroom

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Digital media, artist and plant: James Cameron’s Avatar – A Cure for Plant Blindness?

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Developing UK and Norwegian undergraduate students’ conceptions of contemporary issues in young adult fiction through literature circles and reflective exchange

  Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • Katniss Everdeen’s Posthuman Identity in Suzanne Collins’s Hunger Games Series: Free as a Mockingjay?

  Guanio-Uluru, Lykke (2017)
 • War, games, and the ethics of fiction

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Panel: Environmental fears 2 - To fear and care about nature

  Guanio-Uluru, Lykke , Røskeland, Marianne, Schwebs, Ture, Rimmereide, Hege Emma (2016)
 • "Fortellerstrategier og leserhenvendelser i nordisk barnekrim: LasseMaja og Detektivbyrå nr. 2"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Book report: "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (1999"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • “Ecocentric, Bio-semiotic and Anthropocentric Perspectives on the Norwegian Children’s Narrative Kubbe makes Shadow Theatre"

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Digital Nature. Crafting Pleasure in the Children's App Kubbe makes Shadow Theatre

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Spill som litterær opplevelse

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Barnelitteraturens lammende naturidyller

  Goga, Nina, Nyrnes, Aslaug, Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Fri som en mockingjay: en posthumanistisk lesning av fuglen som symbol i Suzanne Collins' The Hunger Games-trilogi.

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Real War in A Gameworld: Orson Scott Card's "Ender's Game", Terry Prachett's Only You Can Save Mankind and Suzanne Collins' The Hunger Games

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Litteratur, krig og spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Krig som spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2016)
 • Female focalizers and masculine Ideals: gender as performance in twilight and the hunger games

  Guanio-Uluru, Lykke (2015)
 • Ethics and Form in Fantasy Literature: Tolkien, Rowling and Meyer

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Bokomslaget som tekstinngang og tolkningsressurs

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Etikk og narrativ form i Tolkiens Ringenes Herre og Rowlings Harry Potter-serie

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2015)
 • Doktoren svarer: Fantastiske verdier

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter is a goodie bag for the soul

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Samtidas trollmenn

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter er en godtepose for din sjel

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Jakten på Harry Potters sjel

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Harry Potter-serien: barnebok blir voksenroman

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Narrative Ethics in J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Best-selling Ethics: A Literary Analysis of Ethical Aspects of J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings and J.K. Rowling’s Harry Potter series

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2013)
 • Dumbledore's Ethos of Love in Harry Potter

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2012)
 • "Fantasy at the Beginning of Two Centuries: Tolkien's The Lord of the Rings and J. K. Rowling's Harry Potter series"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2011)
 • "Narrative Ethics in the Fantasy Genre: an Exploration of Narrative Ethics in Tolkien's The Lord of the Rings"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2010)
 • "Literature and Ethics: the Emotional Link"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2010)
 • "Implied Ethics: Narrative Value Analysis Through the Concepts of Implied Author and Implied Reader"

  Guanio-Uluru, Lykke Harmony Alara (2009)