Postdoktor

Mai Camilla Munkejord

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som postdoktor i omsorgsvitenskap ved Senter for omsorgsforskning. Her forsker jeg på tema som pårørendeomsorg, mangfoldssensitive dagsentertilbud, coping strategies of live-in carers (i Taiwan), samt aldring og perspektiver på ‘det gode liv’ (well-being) slik dette erfares av eldre med urfolksbakgrunn. Jeg er opptatt av både pasient/brukerperspektivet, av tjenesteyterperspektivet og pårørendeperspektivet. Jeg veileder flere doktorgradsstudenter og leder frem til høsten 22 et NFR-finansiert prosjekt kalt ‘Coming of age in indigenous communities’ (Samisk). Jeg er i oppstartsfasen av en studie om livets siste dager og palliativ omsorg i en sykehjemskontekst, samt også at et prosjekt om feminin urkraft og spiritualitet i hverdagen.

I tillegg til postdoktorstillingen har jeg en bistilling som professor i interkulturelle studier ved NLA Høgskulen, campus Sandviken.

Av relevans for nåværende stilling har jeg tidligere publisert på tema som migrant care workers / live-in carers, mangfoldsledelse ved norske sykehjem, eldres bostedspreferanser, sosial omsorg, eldres erfaringer med flytting, eldre med urfolksbakgrunn og well-being, mangfoldssensitive tjenester og pårørendeomsorg (spousal dementia care), samt innovasjon i offentlig sektor.

Bakgrunn: Jeg er opprinnelig utdannet sosialantropolog og har min doktorgrad i lokalsamfunnsforskning og kulturforståelse fra Universitetet i Tromsø (2009). Jeg har jobbet mange år i delt stilling som forsker instituttsektoren og som førsteamanuensis og senere professor i samfunnsvitenskap i høgskole- og universitetssektoren. I starten av min akademiske karriere forsket jeg på tema som migrasjon, sted, kjønn og innvandrerentreprenørskap i rurale kontekster, før jeg gikk over til mer helse/omsorgs/aldrings. og innovasjonsrelaterte forskningstema fra rundt 2017. Jeg har primært gjort feltarbeid/datainnsamling i ulike deler av Norge, men også i Kamerun og i Taiwan.

Jeg har til sammen publisert over 35 vitenskapelige artikler, i tillegg til en rekke bokkapitler, fagartikler og rapporter. Her er mine vitenskapelige publikasjoner siden 2018: (for full oversikt, se Cristin):

2022 Munkejord MC & Tingvold, L: “Challenging behaviors in nursing homes. A relational perspective. Global Qualitative Nursing Research. https://doi.org/10.1177/23333936221123331

2022 Blix, B. & Munkejord, MC: ‘“Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services” Global Qualitative Nursing Researchhttps://doi.org/10.1177/23333936221123333

2022 Silan, W. & Munkejord, MC: Hmali’, Rgyax and Gaga: A study of how Tayal Elders reclaim their Indigenous identities in Taiwan. AlterNative: International J of Indigenous Peoples. https://doi.org/10.1177/11771801221119214

2022: Ness, T & Munkejord, MC: “All I expect is that they accept that I am a Sami” an analysis of experiences of healthcare encounters and expectations for future care services among older South Sami in Norway. J of Circumpolar Health. 81:1, 2078472, DOI: 10.1080/22423982.2022.2078472

(2022) Wara, T & Munkejord, MC: Female Russian Migrants in Norway and Their Stories about the International Women’s Day. Journal of Peace Education (level 2) https://doi.org/10.1080/17400201.2022.2051004

(2022) Bruun-Lauridsen, M & Munkejord MC: Creating condition for professional development through a trauma-informed and restorative practice. Social Work (level 2). https://doi.org/10.1093/sw/swac005

(2021) Munkejord, MC, Ness, TM & Gao, IWS: We are all interdependent. A study of relationships between migrant live-in carers and employers in Taiwan. Recently accepted for publication in Global Qualitative Nursing Research. https://doi.org/10.1177/23333936211043504

(2021) Sætre, Hilde S & Munkejord MC: We felt like we were not part of the project. An analysis of tensions in the development and implementation of a public sector innovation project in Norway. Nordic Journal of Social Research, https://doi.org/10.7577/njsr.4056

(2021) Stefánsdottir, OA, Munkejord, MC & Sveinbjarnardottir, EK: Maintaining or letting go of couplehood: Perspectives of male spousal dementia caregivers in Scand J of Caring Sciences, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.13035 ​​​​

(2021) Ness, Tove & Munkejord MC: Being connected to nature, reindeer, and family: Findings from a photovoice study on well-being among older South Sámi people. Int J of Circumpolar Health. https://doi.org/10.1080/22423982.2021.1936971

2021, Munkejord, MC Tove M. Ness & I-An W.S. Gao: “This Life is Normal for Me”: A Study of Everyday Life Experiences and Coping Strategies of Live-in Carers in Taiwan, Journal of Gerontological Social Work, DOI: 10.1080/01634372.2021.1917032

(2021) Munkejord, MC & Arntzen, C: Jobbspesialisten ble min redning. En studie av jobbsøkeres erfaringer med å ha fått en jobbspesialist. Kapittel i Aina Kane, Hydle I & Spjelkavik Ø (red). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Lofoten: Orkana Akademisk. s. 77-98

(2021) Arntzen, C, Schönfelder, W & Munkejord, MC: Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging. Kapittel i Aina Kane, Hydle I & Spjelkavik Ø (red). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Lofoten: Orkana Akademisk. s. 47-70

2020, Schönfelder, W, Eggebø, H & Munkejord, MC: Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system. Social Work in Health Carehttps://doi.org/10.1080/00981389.2020.1847747

2020, Tingvold, L & Munkejord MC: Shared goals, communication and mutual respect in multicultural staff teams: A relational coordination perspective. Nursing Open. https://doi.org/10.1002/nop2.704

2020, Munkejord, MC, Stefansdottir, OA & Sveinbjarnardottir, EK: Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands with cognitive decline, International Practice Development Journal,In https://doi.org/10.19043/ipdj.10Suppl.005

2019, Eggebø, H., Munkejord, MC. & Schönfelder, W. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-019-09253-7

2019 Munkejord, MC Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.12838

2019 Munkejord, MC & Tingvold, L: You have to have an eye for elderly care: Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. Social Science and Medicine, Vol 232, 230-237, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.023

2018 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.

2018 Munkejord, MC; Eggebø, H; Schönfelder, W. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

2018, Wara, T. & Munkejord, MC. Dressing down to fit in. Analyzing (re)orientation practices through stories about Norwegianization. Women’s Studies International Forum, 67, 30-37, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.01.001

Forskar på
 • live-in carers / migrant care workers
 • hjemmetjenester
 • person-sentrert omsorg
 • uformell omsorg / pårørendes erfaringer når ektefellen blir syk og pleietrengende
 • aldring og omsorg i et urfolksperspektiv
 • mangfoldsledelse og arbeidsforhold ved norske sykehjem 
 • arbeidsinkludering og innovasjon i NAV
 • mangfoldssensitive tjenester
 • sosial omsorg
 • spiritualitet i hverdagen

Publikasjonar

 • Cisan and Malahang: Indigenous Elders’ Voices on Active Aging. Findings from a Qualitative Study in Taiwan

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2023)
 • Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services

  Blix, Bodil Hansen, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway

  Blix, Bodil Hansen, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Creating Conditions for Professional Development through a Trauma-Informed and Restorative Practice

  Lauridsen, Marlene Bruun, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Aldersdiskriminering i sykehjem. Ektepars relasjonelle imøtekommes ikke.

  (2022)
 • Barndomstraumer og hvordan leve resten av livet

  (2022)
 • Gamal kjærleik blir oversett i eldre­omsorga

  (2022)
 • La masken falle - en personlig fortelling om å gi slipp på barndomstraumer

  (2022)
 • Samisk nasjonaldag - velkommen til digital fotoutstilling

  (2022)
 • Sykehjem trenger liv og latter.

  (2022)
 • Vi trenger en ny kurs! En appell for mer helhetlige, meningsfulle og mangfoldssensitive helse- og omsorgstjenester

  (2022)
 • Coming of age in indigenous societies

  Munkejord, Mai Camilla, Henriksen, Jan-Erik, Eira, June Brita, Giæver, Anne, Mehus, Grete, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Hætta, Susanne, Silan, Wasig (2022)
 • Coming of Age in Indigenous Societies

  Munkejord, Mai Camilla, Hætta, Susanne, Eira, June Brita, Giæver, Anne, Henriksen, Jan-Erik, Mehus, Grete, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Silan, Wasiq I-An Gao (2022)
 • Tør vi la masken falle? En faglig samtale med Farhat Taj for studenter og ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, campus Alta

  Munkejord, Mai Camilla, Taj, Farhat (2022)
 • Challenging Behaviors as a Relational Phenomenon: Findings From a Qualitative Study in a Nursing Home in Norway

  Munkejord, Mai Camilla, Tingvold, Laila (2022)
 • Tør vi la masken falle? En faglig samtale med Kari Voldsund for studenter og ansatte ved Høgskulen på Vestlandet

  Munkejord, Mai Camilla, Voldsund, Kari Håvåg (2022)
 • Tør vi la masken falle? En faglig samtale med Grete Wærness for studenter og ansatte ved Institutt for vernepleie ved UiT, campus Harstad

  Munkejord, Mai Camilla, Wærness, Grete (2022)
 • “All I expect is that they accept that I am a Sami” an analysis of experiences of healthcare encounters and expectations for future care services among older South Sami in Norway

  Ness, Tove Synnøve Mentsen, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Aging and Care in Indigenous communities: the importance of decolonial perspective.

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Hmali’, Rgyax and Gaga. How Bnkis (older Tayal women and men) reclaim their Indigenous Identities

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Hmali’, rgrgyax and Gaga: a study of Tayal elders reclaiming their Indigenous identities in Taiwan

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Indigenous Elders’ Voices on Active Aging. Findings from a Qualitative Study in Taiwan.

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Indigenous elders and well-being

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Female Russian migrants in Norway and their stories about International Women’s Day

  Wara, Tatiana, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Tør vi la masken falle? En personlig fortelling om å gi slipp på barndommens traumer (Bokbad)

  Wærness, Grete, Munkejord, Mai Camilla (2022)
 • Forskningsprosjekt om aldring i urfolkssamfunn i Norge og Taiwan

  Henriksen, Jan Erik, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Coming of age in indigenous communities - a short overview

  (2021)
 • Hvordan oppnå et mer inkluderende og mer rettferdig arbeidsliv?

  (2021)
 • Háliida boarásmanbeivviid maid borrat (2 helsiders sak om boklanseringen og forskningsprosjektet Coming of age in indigenous communities).

  (2021)
 • En analyse av arbeidssøkeres erfaringer med å få oppfølging: "Jobbspesialisten ble min redning"

  Munkejord, Mai Camilla, Arntzen, Cathrine (2021)
 • Hálida boarásmanbeivviid maid borrat. Biepmu masa lea hárjánan

  Munkejord, Mai Camilla, Henriksen, Jan Erik (2021)
 • Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta

  Munkejord, Mai Camilla, Henriksen, Jan Erik, Eira, June Brita, Mehus, Grete, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Silan, Wasiq (2021)
 • Coming of age in indigenous societies

  Munkejord, Mai Camilla, Hætta, Susanne, Eira, June Brita, Giæver, Anne, Henriksen, Jan Erik, Mehus, Grete, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Silan, Wasiq I-An Gao (2021)
 • Alt jeg ønsker er at de skal akseptere at jeg er same. En analyse av eldre sørsamer opplevelser av helsetjenester.

  Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen (2021)
 • A Study of Relationships between Migrant Live-in Carers and Employers in Taiwan

  Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Gao, I-An (2021)
 • “This Life is Normal for Me”: A Study of Everyday Life Experiences and Coping Strategies of Live-in Carers in Taiwan

  Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Gao, I-An Wasiq Silan (2021)
 • We are interdependent - a short presentation of study of live-in carers and their relationships to employers in Taiwan

  Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Gao, I-An Wasiq Silan (2021)
 • ‘We are all interdependent’. A study of relationships between migrant live-in carers and employers in Taiwan

  Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen, Silan, Wasiq I-An Gao (2021)
 • Sykehjem - en god inkluderingsarena?

  Munkejord, Mai Camilla, Tingvold, Laila (2021)
 • Being connected to nature, reindeer, and family: findings from a photovoice study on well-being among older South Sámi people

  Ness, Tove Mentsen, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • All I want is to be accepted. A presentation of preliminary findings of healthcare encounters from the perspective of older Sámi

  Ness, Tove Synnøve Mentsen, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Connecting to nature, reindeers and family: preliminary findings from a photovoice study on South Sami older people

  Ness, Tove Synnøve Mentsen, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging

  Arntzen, Cathrine, Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Hmali’, Rgyax and Gaga: Preliminary findings from a Study of Tayal Elders Reclaiming Their Indigenous Identities in Taiwan

  Silan, Wasiq I-An Gao, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Indigenous peoples and well-being: On the importance of decolonizing perspective

  Silan, Wasiq I-An Gao, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Indigenous peoples, well-being and Taiwan: On the importance of decolonizing perspective.

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Indigenous peoples, well-being and Taiwan: on the importance of decolonizing perspective & Coming of Age in Indigenous Societies. A Photobook Presentation

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Care in Indigenous Community in Taiwan- 'We Are All Interdependent' A Study of Relationships between Migrant Live-in Carers and Employers in Taiwan

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen (2021)
 • 'We Are All Interdependent' A Study of Relationships between Migrant Live-in Carers and Employers in Taiwan

  Silan, Wasiq, Munkejord, Mai Camilla, Ness, Tove Synnøve Mentsen (2021)
 • Maintaining or letting go of couplehood: Perspectives of older male spousal dementia caregivers

  Stéfansdóttir, Olga A., Munkejord, Mai Camilla, Eydis Kristin, Sveinbjarnardottir (2021)
 • I am bound in this situation; older women's experience of caring for a spouse with cognitive decline in Northern Iceland and West Norway

  Stefánsdóttir, Olga Ásrun, Munkejord, Mai Camilla, Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr. (2021)
 • Maintaining or letting go of couplehood: Perspectives of older male spousal dementia caregivers

  Stefánsdóttir, Olga Ásrún, Munkejord, Mai Camilla, Sveinbjarnardóttir, Eydís Kristin (2021)
 • “We don’t feel like we are part of the project” An analysis of tensions in the development and implementation of a public sector innovation project in Norway

  Sætre, Hilde Svrljuga, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • Fire grep som gir integrering i arbeidslivet

  Tingvold, Laila, Munkejord, Mai Camilla (2021)
 • "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem"

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2020)
 • Sosial omsorg - ein blind flekk?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2020)
 • Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands living with cognitive decline

  Munkejord, Mai Camilla, Stefánsdóttir, Olga Ásrun, Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr. (2020)
 • Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020

  Schönfelder, Walter, Arntzen, Cathrine, Johansen, Thomas, Munkejord, Mai Camilla (2020)
 • Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system

  Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla (2020)
 • Maintaining or letting go of a couple´s life in light of serious illness: Perspectives of older men carer

  Stéfansdóttir, Olga A., Munkejord, Mai Camilla, Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr. (2020)
 • Shared goals, communication and mutual respect in multicultural staff teams: A relational coordination perspective

  Tingvold, Laila, Munkejord, Mai Camilla (2020)
 • Kvinnesporet i Meland.Mot en ny introduksjonsordning.

  Danielsen, Hilde, Munkejord, Mai Camilla, Pedersen, Michael Nebeling, Jensen, Francine (2019)
 • Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Minna om moltemyra

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Omsorg og nypoteter

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Sosial omsorg - en blind flekk?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2019)
 • Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment

  (2019)
 • Hjemme best? Presentasjon av funn fra prosjektet Ageing at home.

  (2019)
 • Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og inkludering av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgivernes stemmer.

  (2019)
 • Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer.

  (2019)
 • Hvordan redusere krysspress og skape mestring og trivsel blant jobbspesialister i NAV?

  (2019)
 • Jobbspesialisten ble redningen

  (2019)
 • Jobbspesialisten fikk Liss i arbeid

  (2019)
 • Jobbspesialister i krysspress

  (2019)
 • Jobbspesialister i krysspress. Ja, men hvordan redusere krysspresset?

  (2019)
 • Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav

  (2019)
 • Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav (lengre nettsak)

  (2019)
 • Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2019)
 • Vi trenger nye introduksjonsordninger for flyktninger! En presentasjon av to alternative introduksjonsordninger som er i ferd med å bli utviklet i Meland kommune.

  Munkejord, Mai Camilla, Gangstø, Cathrine (2019)
 • Who cares for the carer? Older women who feel forced to care for a spouse with cognitive decline

  Munkejord, Mai Camilla, Olga, Stefansdottir, Eydis, Sveinbajarnadóttir (2019)
 • Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2019)
 • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2019)
 • Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway

  Munkejord, Mai Camilla, Tingvold, Laila (2019)
 • Jobbspesialister i krysspress

  Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla (2019)
 • Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark

  Boge, Jeanne Helene, Munkejord, Mai Camilla, Grimsrud, Gro Marit (2018)
 • - Noen føler skam

  (2018)
 • Har ektefellen din flyttet på sykehjem, eller bor du med en partner som er svært pleietrengende? Da ønsker Mai Camilla (41) å prate med deg.

  (2018)
 • Hvordan føre timer? Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved det nye forskningsinstituttet NORCE.

  (2018)
 • Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil

  (2018)
 • Migranter i eldreomsorgen. Utfordringer og muligheter.

  (2018)
 • Om kjønn og kyst, fisk, fiskeripolitikk og lokalsamfunn, mennesker og maktrelasjoner, aktører og strukturer. En festtale til Siri Gerrard.

  (2018)
 • Pågangen har vært overraskende stor

  (2018)
 • Staff members’ perceptions of "the competent care worker" in a multicultural nursing home

  (2018)
 • The important thing is to have an eye for elderly care.

  (2018)
 • Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?

  (2018)
 • Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig?

  (2018)
 • Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2018)
 • Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2018)
 • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2018)
 • Hjemme best? For hvem?

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2018)
 • Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2018)
 • Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2018)
 • Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2018)
 • (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender

  Wara, Tatiana, Munkejord, Mai Camilla (2018)
 • Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization

  Wara, Tatiana, Munkejord, Mai Camilla (2018)
 • Kor ble det av sosial omsorg?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • Kor blei det av den sosiale omsorga?

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • Å bli gamal i Steigen og Tana

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.

  Eggebø, Helga, Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2017)
 • Ageing and care policies in Norway

  (2017)
 • Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway

  (2017)
 • Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg

  (2017)
 • Ensomme og isolerte - selv om de har hjemmehjelp

  (2017)
 • ForKommune - Nytt forskningsprogram for kommunene

  (2017)
 • ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor

  (2017)
 • Forsker om digital og sosial eldreomsorg

  (2017)
 • Immigrant entrepreneurship contextualised: Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway

  (2017)
 • Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.

  (2017)
 • Sosiale behov glemmes i omsorgen

  (2017)
 • Ulik praksis for godkjenning av utdanning

  (2017)
 • Ønsker mer sosial omsorg inn i eldreomsorgen

  (2017)
 • Ønsker sosial omsorg inn i eldreomsorgen

  (2017)
 • Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2017)
 • Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2017)
 • Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg

  Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga, Schönfelder, Walter (2017)
 • Arctic Glass Studio. A documentary about immigrant entrepreneurship from Berlevåg, Finnmark.

  Munkejord, Mai Camilla, Nicolaysen, Kristin (2017)
 • Ageing at home - funn og anbefalinger

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2017)
 • Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2017)
 • Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2017)
 • Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2017)
 • Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter, Eggebø, Helga (2017)
 • Gloppen utdanner og rekrutterer innvandrere

  Munkejord, Mai Camilla, Solbakken, Marianne (2017)
 • Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter

  Schönfelder, Walter, Arntzen, Cathrine, Munkejord, Mai Camilla (2017)
 • Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway

  Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga (2017)
 • Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care

  Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga (2017)
 • Social care – a blind spot in Norwegian home care

  Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga (2017)
 • Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context

  Aure, Marit, Munkejord, Mai Camilla (2016)
 • Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid

  Grimsrud, Gro Marit, Munkejord, Mai Camilla (2016)
 • His or her work-life Balance? Experiences of self-employed immigrant parents

  (2016)
 • Hjemme best? eldres fortellinger om trygg alderdom og hjemmebasert omsorg i Finnmark

  (2016)
 • ‘I Work With my Heart’: Experiences of Migrant Care Workers in a Northern, Rural Context

  (2016)
 • I work with my heart. Experiences of professional migrant care workers in a northern, rural context

  (2016)
 • Immigrant rural entrepreneurship: findings from Finnmark

  (2016)
 • Innvandrere ønsker å involvere seg i samfunnet

  (2016)
 • "Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektoren

  (2016)
 • Lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet

  (2016)
 • Setter fokus på alderdom og omsorg i Tana

  (2016)
 • Vestlandet- ledende på innvandrerentreprenørskap innen 2025?

  (2016)
 • We who are from Asia are very caring.

  (2016)
 • Innvandrere som ressurs i frivilligheten

  Munkejord, Mai Camilla, Marianne, Solbakken (2016)
 • Vil sikre trygg alderdom i eget hjem

  Munkejord, Mai Camilla, Schönfelder, Walter (2016)
 • Det viktige SISA-nettverket

  Munkejord, Mai Camilla, Solbakken, Marianne (2016)
 • Innvandrere som ildsjeler i frivilligheten

  Munkejord, Mai Camilla, Solbakken, Marianne (2016)
 • Ageing at home

  Schönfelder, Walter, Munkejord, Mai Camilla, Eggebø, Helga (2016)
 • Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

  Wara, Tatiana, Munkejord, Mai Camilla (2016)
 • Det er lov å ha hårete ambisjoner. Kronikk om mulig forskningssamarbeid med Bergen Kommune for å bidra til at Bergen skal bli landsledende på innvandrerentreprenørskap innen 2020

  (2015)
 • Gründerflyktninger

  (2015)
 • INNVANDRER-ENTREPRENØRSKAP I DISTRIKTENE

  (2015)
 • Innvandrere som ressurs i helsesektoren

  (2015)
 • Innvandrerentreprenørskap i Norge. Betydninger av sted, tilhørighet og sosiale relasjoner

  (2015)
 • Innvandrerentreprenørskap i nord

  (2015)
 • Jeg trenger et friminutt!

  (2015)
 • Local and transnational networking among female immigrant entrepreneurs in peripheral rural contexts: perspectives on Russians in Finnmark, Norway

  (2015)
 • Local and transnational networking in a rural context. Perspectives on female Russian entrepreneurs in Finnmark, Norway

  (2015)
 • Machomenn, arbeid og forsvar. En kones betraktninger om hvorfor offiserene rømmer sjøforsvaret, og hva sjøforsvarsledelsen bør gjøre med det

  (2015)
 • Modes of entry to male immigrant entrepreneurship in a rural context: Start-up stories from Northern Norway

  (2015)
 • Rural immigrant entrepreneurship: An arena for new constructions of gender in Finnmark, northernmost Norway

  (2015)
 • Vosscup er en sukkerorgie.

  (2015)
 • Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities

  Munkejord, Mai Camilla, Aure, Marit (2015)
 • Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

  Wara, Tatiana, Munkejord, Mai Camilla (2015)
 • Family-Firm Embeddedness among Immigrant Entrepreneurs in Rural Norway

  (2014)
 • Immigrant entrepreneurship contextualized

  (2014)
 • Innvandrerentreprenørskap i distriktsnorge. Funn fra en studie i Finnmark

  (2014)
 • Male immigrants and their experiences starting a business in a rural context: The importance of family and spatial embeddedness

  (2014)
 • Oppmuntring til innvandrarar som startar verksemd

  (2014)
 • Stories of Butterflies in Winterland: Representations of Northern Coastal Realities in Norway

  (2014)
 • Work-life balance when working long hours?

  (2014)
 • Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities

  Munkejord, Mai Camilla, Aure, Marit (2014)
 • Bolyst. Å jobbe helhetlig for å fremme stedstilhørighet og ønsker om bofasthet

  (2012)
 • Hvem hører egentlig til i Nord-Norge? Om å skape bolyst og stedsutvikling i møter mellom mennesker

  (2012)
 • Immigrant entrepreneurship - new stories about family-firm embeddedness in the Norwegian periphery

  (2012)
 • Kjærlighetsinnflytting - betydning for befolkningsutvikling og stedsutvikling i nord (anledning: Valentinsdagen)

  (2012)
 • Kjønn på kysten. Innflytteres fortellinger om bolyst i nord

  (2012)
 • Stedstilhørighet: om hva som får oss til å bli på et sted

  (2012)
 • Flytting mot nord. Radiointervju i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord"

  (2011)
 • Fortellinger om betydningen av friluftsliv for innflyttere i nord

  (2011)
 • Hjemme i nord. En studie om innflytteres fortellinger om å bo på to steder langs kysten av Finnmark

  (2011)
 • Hjemme i nord. Om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark

  (2011)
 • Hva skaper bolyst blant innflyttere i distriktene?

  (2011)
 • Naturen ikke så viktig. Reportasje i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord." Intervjuet er også lagt ut på avisas nettsider: http://www.altaposten.no/lokalt/kultur/article453484.ece

  (2011)
 • Innvandrere som entreprenører

  Munkejord, Mai Camilla, Jørgensen, Eva Jenny Benedikte (2011)
 • Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene

  Munkejord, Mai Camilla, Jørgensen, Eva Jenny Benedikte (2011)
 • «Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark

  Munkejord, Mai Camilla, Olsen, Kjell Ole Kjærland (2011)
 • Bokanmeldelse av "Innovative bygdemiljø. Ildsjeler av nyskapingsarbeid" av Odd Jarl Borch og Anniken Førde (red)

  (2010)
 • Bolyst = Bofasthet?

  (2010)
 • Bolyst = bofasthet? En presentasjon av innflytteres fremtidstanker i nord

  (2010)
 • Bolyst ? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark

  (2010)
 • Bolyst i nord. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark

  (2010)
 • Bolyst og stedsutvikling i nord

  (2010)
 • Bolyst? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark

  (2010)
 • Det gode liv i nord

  (2010)
 • Hvordan er det å være innflytter? Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv

  (2010)
 • I Finnmark, stakkar...

  (2010)
 • Innflytter i nord: hva skaper bolyst?

  (2010)
 • Innflytter i nord: hva skaper bolyst? Glimt fra en studie om motstrømsflyttere i Finnmark

  (2010)
 • Kjønn og likestilling i forskning

  (2010)
 • Not on the move yet? Methodological and theoretical conceptualisation of rural migration and mobilities in Nordic research

  (2010)
 • On the move? A presentation of nordic migration research

  (2010)
 • Å jobbe deltid i nord: om stedets betydninger i konstitueringen av arbeidslivserfaringer

  (2010)
 • Æ e ikke dust selv om æ har flytta til Finnmark

  (2010)
 • Alta - et bosted for meg?

  (2009)
 • Bli en stjerne i Finnmark

  (2009)
 • Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv

  (2009)
 • Den som lever får se! Presentasjon av noen hovedlinjer i mitt doktorgradsarbeid

  (2009)
 • Det kompakte bosted : innflytteres fortellinger om kystens nordlige ruraliteter

  (2009)
 • Doktoravhandling på rekordtid

  (2009)
 • Flytter til Finnmark

  (2009)
 • Flytting til bygda er undervurdert

  (2009)
 • Folk flytter ikke nordover bare for å nyte naturen

  (2009)
 • Forgubbing - hva gjør vi?

  (2009)
 • Fornøyde tilflyttere

  (2009)
 • Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark

  (2009)
 • Hva jeg tenker fremover? Den som lever, får se! Innflytteres fortellinger om hverdagsliv og trivsel i Finnmark

  (2009)
 • Innflyttere i Finnmark. En gjennomgang av hovedperspektiver og ¿funn i mitt avhandlingsarbeid

  (2009)
 • Kjønn på kysten. Innflytterkvinners fortellinger om det gode liv i nord

  (2009)
 • Kvinner, kom til Finnmark!

  (2009)
 • Kysten tar åpnet i mot

  (2009)
 • «Mot strømmen» : om å flytte mot Nord

  (2009)
 • Motstrømsflytting er undervurdert

  (2009)
 • Ny studie av flytting mot straumen

  (2009)
 • Ordinær i Oslo eller stjerne i Finnmark?

  (2009)
 • Reinventing rurality in the north

  (2009)
 • Settling in the North. Incomers¿ Representations of Northern Coastal Ruralities in a gendered perspective

  (2009)
 • Trivsel i nord? En presentasjon av innflytteres stedsopplevelser i Vadsø og Havøysund, Finnmark

  (2009)
 • Velger seg Finnmark

  (2009)
 • Velger seg Finnmark

  (2009)
 • Vil ha bort B-stempel på innflyttere

  (2009)
 • "Drømmen om å bo i et nordlig landskap" & "Bruttolønnsnivået i Finnmark: Mindre forskjeller mellom kvinner og menn"

  (2008)
 • Hvem er verdige? Skal adopsjon forbeholdes de som ikke kan få barn på annen måte?

  (2008)
 • Mer pappaperm og millimeterfeminisme

  (2008)
 • Se oftere mot Nord

  (2008)
 • Spirene til liv som aldri får bli til Abort: det gjennomføres knapt adopsjoner innad i Norge. Kunne ikke adopsjon være et bedre alternativ enn abort i enkelte tilfeller?

  (2008)
 • Tredeling av permisjonen og millimeterfeminisme ¿ to viktige grep for å fremme likestilling

  (2008)
 • Vil ha kulturtolk i barnevernsaker

  (2008)
 • "Æ vaske hus selv om æ e kvinnfolk." Kjønn, husholdsarbeid og bolyst blant innflyttere i Finnmark

  (2008)
 • Adopsjon og barnets beste

  (2007)
 • Gratis barnehage, hustomt, tilskudd og billig lån lokker ikke

  (2007)
 • Alternative flyttehistorier og alternative bilder av livet i Finnmark

  (2006)
 • Challenging discourses on rurality: Women and men in-migrants' constructions of the good life in a rural town in northern Norway

  (2006)
 • En god nordisk læringsarena

  (2006)
 • Innflytting og kvinneliv i Havøysund

  (2006)
 • Ja til mikrokredittfond!

  (2006)
 • Med fokus på innflyttere i Finnmark - og kort om livet som doktorgradsstudent

  (2006)
 • Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord. Presentasjon av mitt doktorgradsarbeid

  (2006)
 • Om flytting i Finnmark

  (2006)
 • Om julen - med fokus på gavebyttets betydninger

  (2006)
 • Rurality - a useful concept to understand everyday life of women and men in-migrants in a rural town in Finnmark?

  (2006)
 • Innflytter i utkanten. Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten

  Munkejord, Mai Camilla, Antonsen, Karin Marie (2006)
 • 1) Intercultural Communication: to understand and to be understood. 2) Norwegian Culture: A cold and long country with hardly any people? 3) Norwegian University Culture: How to succeed as an international student. 3 foredrag fordelt på 2 kursdager

  (2005)
 • Aleneforeldre diskrimineres

  (2005)
 • Behold Flyktningguiden

  (2005)
 • Challenging discourses on rurality. Women and men in-migrants' constructions of Good Life in a Rural Town in Northern Norway

  (2005)
 • Det gode liv i Deatnu/Tana. En undersøkelse om Tanaværingers tanker om Tana som bosted og om Tanas omdømme

  (2005)
 • Det gode liv i Deatnu/Tana. Foredrag om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004

  (2005)
 • Det gode liv i Deatnu/Tana. Seminar om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004

  (2005)
 • Det gode liv i Finnmark

  (2005)
 • Det gode liv i Tana

  (2005)
 • -Hvem er Bergmo talskvinne for?

  (2005)
 • Innflyttere og deres fortellinger om livet i Havøysund

  (2005)
 • Innvandrerforeldre tvinges til å tigge

  (2005)
 • Intercultural understanding and communication

  (2005)
 • Jeg forsker på folk som flytter mot strømmen

  (2005)
 • Kjerringa mot flyttestrømmen

  (2005)
 • Kvinner og AIDS

  (2005)
 • Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord

  (2005)
 • Mer fødselspermisjon til far

  (2005)
 • Mot flyttestrømmen

  (2005)
 • Naturen vesentlig for tanaværingers gode liv

  (2005)
 • Nyordning som ikke er holdbar

  (2005)
 • Når studentene kommer fra hele verden. Om å forstå og bli forstått

  (2005)
 • Paper: Det gode liv i Tana. Alternative fortellinger om livet i distriktet

  (2005)
 • Unge aleneforeldre diskrimineres. (Ukens Hovedinnlegg i Morgenbladet)

  (2005)
 • Vil forske på innflytterne: Kjerringa mot strømmen

  (2005)
 • Vil snu strømmen

  (2005)
 • Lokalsamfunnsprofilering og merkevarebygging - viktige innsatsfaktorer i lokalt utviklingsarbeid?

  Munkejord, Mai Camilla, Jakobsen, Per Kåre (2005)
 • Programme de lutte contre le VIH/SIDA. Rapport de l'évaluation à mi-parcours, novembre 2004. Rapport fra midtveisevalueringen av det NORAD-finansierte prosjektet ALL AGAINST AIDS som drives av den lutherske kirka i Kamerun

  Munkejord, Mai Camilla, Kristensen, Kåre, Bergseth, Rolf, Fanta, Christine (2005)
 • Communication and intercultural understanding

  (2004)
 • En gjennomgang av fokusgrupper som kontekstuelt inntak til studiet av aktør, meningsdannelse og samhandling : paper skrevet til PhD-kurset SVF 8008: "Kvalitativ metode : fokusgrupper" arrangert ved Universitetet i Tromsø 23-26 august 2004

  (2004)
 • Flyktningkontoret i Alta - lite å være stolt av : kronikk

  (2004)
 • Poststrukturalisme som vitenskapsteoretisk innfallsvinkel i studiet av kjønn : paper skrevet i tilknytning til PhD-kurset ”Konstruktivisme : teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur.”

  (2004)
 • Tverrkulturell kommunikasjon

  (2004)
 • Uklart fra Trygdekontoret

  (2004)
 • Å forstå og bli forstått : kurs i interkulturell kommunikasjon for Røde Kors' flyktningeguider i Alta

  (2004)
 • Tous contre le VIH/SIDA : information, sensibilisation et soutien : rapport de la descente sur le terrain en octobre 2003 et en mars 2004

  Munkejord, Mai Camilla, Fanta, Christine (2004)
 • Sammen og hver for seg. En regionbasert undersøkelse av forholdet mellom NMS og NMS U

  Munkejord, Mai Camilla, Haus, Sigurd, Haus, Sigurd (2003)
 • All against AIDS. A report on knowledge about and attitudes towards HIV/AIDS among people in the Adamaoua region, Cameroon

  Munkejord, Mai Camilla, Zachariassen, Heidi Holt, Fanta, Christine, Kristensen, Kåre (2003)
 • Tout ce que je veux, c'est m'asseoir quelque part. Une Etude Anthropologique des Discours et Pratiques du Champ Universitaiere du Nord Cameroun

  (2002)