Førsteamanuensis

Mariya Stoyanova Bikova

Arbeids- og kompetanseområde

Mariya Bikova er førsteamanuensis tilknyttet fagseksjon Tverrfaglig master og EVU. Hun underviser og veileder på Master in Healthy Ageing and Rehabilitation. Videre er Mariya tilknyttet fagseksjon Ergoterapi og  har undervisnings- og veiledningsoppgaver på bachelorprogrammet i ergoterapi.

Interesse -og forskningsfeltet hennes er aldring, helse- og omsorgstjenester til eldre, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og sosial ulikhet.

Underviser i

 • Master in healthy ageing and rehabilitation
 • Bachelor i ergoterapi

Forskar på

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Brukermedvirkning
 • Sosial politikk
 • Hverdagsrehabilitering
 • Implementering av velferdstjenester
 • Medborgersamskaping
 • Sosial ulikhet
 • Migrasjon
 • Transnasjonal omsorg
 • Velferdsteknologi
 • Frivillighet

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Best practice og utfordringer blant frivillige organisasjoner på Voss

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Etiske dilemma i mulighetsrommet for brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren i Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and transforming socio-economic hierarchies

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Hvem er trygg? Velferdsteknologi og følelsen av trygghet blant hjemmeboende personer med demens og personer som mottar hverdagsrehabilitering. Erfaringer fra Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Inkluderende møteplasser i Voss Herad. Utfordringer, barrierer, gode grep, suksessfaktorer

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Who is safe? Welfare technology and the feeling of safety for older adults receiving reablement services at their homes and older adults with dementia living at their homes. Experiences from Norway.

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Between Hierarchy and Equality: The Au Pair Arrangement in Norway.'

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Brukermedvirkning – fra politikk til praksis

  Bikova, Mariya Stoyanova (2019)
 • I hjertet av det egalitære Norge – au pair arbeidere i norske hjem

  Bikova, Mariya Stoyanova (2019)
 • Making user participation work-on ethical dilemmas of long-term care work pratice

  Bikova, Mariya Stoyanova (2019)
 • Egalitarian ideologies on the move: Changing care practices and gender norms in Norway

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2019)
 • 'Connecting places. Care loops in Egalitarian Landscapes of Care.'

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2018)
 • 'Egalitarian Ideologies on the Move: Changing Care Practices and Gender norms in Norway.'

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2018)
 • The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway

  Bikova, Mariya Stoyanova, Isaksen, Ann Elise Widding (2017)
 • Transnational Migration: Children's Reflections on Parental Absence and proximity.

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2017)
 • 'The Politics of Care Work: Rethinking the Private and the Public'.

  Isaksen, Ann Elise Widding, Bikova, Mariya Stoyanova (2016)
 • In a Minefield of Transnational Social Relations: Filipino Au Pairs between Moral Obligations and Personal Ambitions

  Bikova, Mariya Stoyanova (2015)
 • Foredrag for nye studenter i sosiologi som en del av Fagdag ved Sosiologisk institutt

  Bikova, Mariya Stoyanova (2014)
 • Sisters or servants? Au pairs in changing Europe

  Bikova, Mariya Stoyanova (2014)
 • Bak kulissene til likestillingsparadiset – filippinske au pairer som likestillingsmedarbeidere

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • Hvordan forskning og politikk forandrer liv. Om au pair ordningen i Norge i dag

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • “It’s heaven here, it’s great!”. Filipino au pairs in “the land of milk and honey” paper presented at the international workshop WELFARE, CARE AND MIGRATION – RECENT STUDIES, organized by The Migration, Environment and Development Research Group at the Department of Sociology, University of Bergen

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • New lives - new identities? Narrative analysis of Filipino au pair experiences in Norway

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • Sosial dumping - ikke u-hjelp. Kronikk om au pair ordningen i Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • Transnational Filipino Family Life in the Age of Mobility and Migration

  Bikova, Mariya Stoyanova (2013)
 • Au Pair

  Bikova, Mariya Stoyanova, Isaksen, Lise Widding (2012)
 • Fortellinger om Norge. Paper presented at the IMER workshop Migration in Nordic societies: Recent perspectives

  Bikova, Mariya Stoyanova (2011)
 • Nordmenn kjøper likestilling fra Filippinene

  Bikova, Mariya Stoyanova (2011)
 • The snake in the grass of gender equality : au-pairing in women-friendly Norway

  Bikova, Mariya Stoyanova (2010)
 • Hvorfor norske familier bruker au pair?

  Bikova, Mariya Stoyanova (2008)
 • Familiemedlem eller familietjener? Hvorfor norske familier ansetter au paire?

  Bikova, Mariya Stoyanova (2007)