Førsteamanuensis

Mariya Stoyanova Bikova

Arbeids- og kompetanseområde

Mariya Bikova er førsteamanuensis tilknyttet fagseksjon Tverrfaglig master og EVU. Hun underviser og veileder på Master in Healthy Ageing and Rehabilitation. Videre er Mariya tilknyttet fagseksjon Ergoterapi og  har undervisnings- og veiledningsoppgaver på bachelorprogrammet i ergoterapi.

Interesse -og forskningsfeltet hennes er aldring, helse- og omsorgstjenester til eldre, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og sosial ulikhet.

Underviser i

 • Master in healthy ageing and rehabilitation
 • Bachelor i ergoterapi

Forskar på

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Brukermedvirkning
 • Sosial politikk
 • Hverdagsrehabilitering
 • Implementering av velferdstjenester
 • Medborgersamskaping
 • Sosial ulikhet
 • Migrasjon
 • Transnasjonal omsorg
 • Velferdsteknologi
 • Frivillighet

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Best practice og utfordringer blant frivillige organisasjoner på Voss

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Etiske dilemma i mulighetsrommet for brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren i Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and transforming socio-economic hierarchies

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Hvem er trygg? Velferdsteknologi og følelsen av trygghet blant hjemmeboende personer med demens og personer som mottar hverdagsrehabilitering. Erfaringer fra Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Inkluderende møteplasser i Voss Herad. Utfordringer, barrierer, gode grep, suksessfaktorer

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Vis alle