Høgskulelektor

Nikolaj Trautner

Nikolaj Trautner
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-80A

Arbeids- og kompetanseområde

Det er viktigere å gjøre de rette tingene, enn å gjøre tingene rett!

 

Du kjenner sikkert følelsen: Det du driver med går opp i en høyere enhet. Prosessene gir mening. Innsatsene blir bedre. Motivasjonen økes.

Gjennom mer en 20 år i skoleverdenen har det vært mitt fokus og skapt interessen for utvikling og ledelse!

 

I hverdagen på HVL har jeg to hovedområder:

 • SEFAL (Senter for fysisk aktiv læring)
 • Den nasjonale rektorutdanning

 

SEFAL

2018 ble året da jeg flyttet til Sogndal og ble med på å bygge opp SEFAL fra grunnen. Læring skjer i hele kroppen, med hele kroppen – det er tanken bak alt arbeidet til senteret. 

Oppdrag: Bidra til å videreutvikle og utfordre norske skoler til mer aktivt og bevist bruk av hele kroppen i undervisningen!

 

I SEFAL støtter vi utviklingsprosessene som skjer på skolen hos den enkelte leder, lærer, assistent eller miljøterapeut - men vi utfordrer også til å se nye perspektiver og løsninger. Vi har designet et utdanningsløp der vi i sammen forsøker å finne nye måter å tenke læring, kropp og undervisning på.

Jeg er daglig leder for SEFAL-gjengen. Vi jobber med ca. 100 skoler og 1000 lærer rundt om i Norge. I den jobben blir sitatet om å gjøre de rette tingene fremfor å gjøre tingene rett så viktig. Alle skolene er unike, alle personer vi jobber med har ulike bakgrunner og virkeligheter. Samskaping gir ingen mening om ikke vi forsøker å bøye oss mot hverandre i gjensidig respekt for å finne de beste og mest relevante løsningene. For meg er det å gjøre de rette tingene og ikke bare følge prosedyrer og maler!

 

Den nasjonale rektorutdanning

Rektors og ledelsens rolle er ikke alt, men ganske sentralt. Den tiden jeg ikke jobber på SEFAL bruker jeg derfor i Den nasjonale rektorutdanning - en utdanning der skoleledere styrker og utvikler egen rolle som leder. Det er et stort privilegium å jobbe med så flinke og dedikerte ledere som brenner for daglig å levere bra undervisning for alle barn og gjøre skolen stadig bedre.

 

Jeg er primært knyttet mot: 

 • organisasjonsutvikling
 • personlig lederskap
 • coaching

 

Målet er ikke først og fremst at innholdet oppleves interessant og relevant, men at det faktisk fører til ny og forbedret praksis hos den enkelte og på skolene. Noe som videre fører til bedre læring hos elevene.

 

Bakgrunn

Jeg bygger på en nesten 20 år lang karriere med skoleutvikling fra ulike inngangsvinkler, som blant annet: 

 • Selvstendig næringsdrivende i Danmark, med fokus på skoleutvikling, lederutvikling og sparring i den danske og norske skoleverden. 
 • Coach for personer både i og utenfor skoleverdenen
 • Skoleleder på ulike skoler - fra en klassisk folkehøyskole til en grunnskole i et etnisk blandet område i København. Det har bidratt med verdifull 'hands on'-erfaring med kompleksiteten som preger både drift og utvikling av skoler
 • Styremedlem av et prosjekt med mål om å styrke den fysiske og psykiske helsen til 80.000 danske skolebarn

 

For ytterligere informasjon om meg og profilen min:

www.linkedin.com/in/trautner

 

 

Underviser i

 • Fysisk Aktiv Læring, SEFAL
 • Nasjonal rektorutdanning