Professor

Oddvar Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Oddvar Førland er professor og forsker ved Senter for omsorgsforskning, Fakultetet for helse- og sosialvitskap. Førland er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning (Universitetsforlaget).

Han har langvarig forskererfaring knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunene og kompetanse og erfaring både med kvalitative og kvantitative metoder. Han har ledet og deltatt i flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, departementer, direktorater og kommuner.

Forskar på
 • Offentlig organisering og tjenesteutvikling, spredning og implementering av reformer og ny kunnskap, kommunale helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg, sivilsamfunn, tillit, etikk og omsorgsfilosofi.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Omsorgens politiske økonomi

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar (2024)
 • Conceptualizing Needs When Allocating Public Long-Term Care Services in the Welfare State

  (2024)
 • Boklansering av The political economy of care. Welfare state capitalism, universalism and social reproduction.

  Haukelien, Heidi, Fagertun, Anette, Vike, Halvard, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2024)
 • Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie

  Andersson, Ingjerd Olimb, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne (2023)
 • How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?

  Andfossen, Nina Beate, Olsen, Rose Mari, Devik, Siri Andreassen, Førland, Oddvar, Fredwall, Terje Emil, Moholt, Jill-Marit (2023)
 • Kunnskapsstøtte til kommuner – en modell i utvikling

  Bjerk, Maria, Langøien, Lars Jørun, Førland, Oddvar, Moldøen, Herdis Instefjord (2023)
 • «Mot et kunnskapsstøttesystem for kommunene» - Beskrivelse og erfaringer med modellutprøvninger

  Bjerk, Maria, Langøien, Lars Jørun, Førland, Oddvar, Sevild, Cille Hagland, Moldøen, Herdis Instefjord (2023)
 • Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen

  Disch, Per Gunnar, Fredwall, Terje Emil, Cappelen, Kathrine, Førland, Oddvar, Rostad, Hanne Marie (2023)
 • Ny rapport: Sykehjemsansatte rekker ikke å hjelpe beboerne med elementære behov

  Dommerud, Tine, Førland, Oddvar, Olsen, Rose Mari (2023)
 • Prinsipper for prioritering og prioriteringspraksiser i den kommunale helse og omsorgstjenesten

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar, Sundsbø, Astrid (2023)
 • Prioriteringer i helse og omsorgsesktoren i kommunene. Presentasjon og dialog om forskningsresultater fra PriCare prosjektet.

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar, Sundsbø, Astrid (2023)
 • Prioriteringer i helse og omsorgssektoren i kommunene. Presentasjon og dialog om forskningsresultater fra PriCare prosjektet.

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar, Sundsbø, Astrid (2023)
 • Contested care: gendered renegotiations of care needs for the frail elderly population in Norway

  Sundsbø, Astrid O., Fagertun, Anette, Førland, Oddvar (2023)
 • The ideas of reablement and their travel across time and space

  Feiring, Marte, Førland, Oddvar, Aspinal, Fiona, Rostgaard, Tine (2023)
 • NRK Radio intervju: Sjukeheimplassar som forsvinn

  (2023)
 • Opphav, omgivelse og velferdsstat

  (2023)
 • Eldreomsorg: Vi vet bedre, så hvorfor lar vi det skje?

  Førland, Oddvar, Andfossen, Nina Beate, Devik, Siri Andreassen, Fredwall, Terje Emil, Moholt, Jill-Marit, Olsen, Rose Mari (2023)
 • Exploring Goals and Functional Changes in Reablement for People with Fractures and People with Dizziness and Balance Problems

  Licina, Selma, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne Kristin (2023)
 • Missed Care in Norwegian Nursing Homes

  Moholt, Jill-Marit, Olsen, Rose Mari, Andfossen, Nina Beate, Devik, Siri Andreassen, Fredwall, Terje Emil, Førland, Oddvar (2023)
 • Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem

  Olsen, Rose Mari, Andfossen, Nina Beate, Devik, Siri Andreassen, Fredwall, Terje Emil, Førland, Oddvar, Moholt, Jill-Marit (2023)
 • Intended, Unintended, Unanticipated? Consequences of Social Distancing Measures for Nursing Home Residents During the Covid-19 Pandemic

  Tingvold, Laila, Moholt, Jill-Marit, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode Fadnes, Tranvåg, Oscar (2023)
 • Sykehjemsbeboere betalte en høy pris under pandemien – var tiltakene forholdsmessige?

  Tingvold, Laila, Moholt, Jill-Marit, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode Fadnes, Tranvåg, Oscar (2023)
 • Unwarranted transfers between NH and ED in Norway

  Wiik, Arne Bastian, Doupe, Malcolm, Jacobsen, Frode Fadnes, Førland, Oddvar, Bakken, Marit Stordal (2023)
 • What are unwarranted transfers from long term care nursing homes to emergency care?

  Wiik, Arne Bastian, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode Fadnes, Kittang, Bård Reiakvam, Bakken, Marit Stordal (2023)
 • A qualitative study on promoting reablement among older people living at home in Norway: opportunities and constraints

  Ambugo, Eliva Atieno, Dar, Imran, Bikova, Mariya Stoyanova, Førland, Oddvar, Tjerbo, Trond (2022)
 • Prioriteringer i helse- og omsorgsektoren i kommunene

  Fagertun, Anette, Førland, Oddvar, Sundsbø, Astrid (2022)
 • How ideas and practices of reablement spread over the world?

  Feiring, Marte, Aspinal, Fiona, Førland, Oddvar, Rostgaard, Tine (2022)
 • Concepts and understandings of needs when allocating public long-term care services – comparative perspective with the case of Norway as the point of departure

  (2022)
 • Er inngangsporten til omsorgstenester for eldre for smal eller brei?

  (2022)
 • Er inngangsporten til omsorgstjenester for smal eller for bred?

  (2022)
 • Er terskelen for å få omsorgstjenester for høy eller lav?

  (2022)
 • Hverdagsrehabilitering i et samfunnsperspektiv

  (2022)
 • Tidlig innsats i eldreomsorgen

  (2022)
 • Trends in Norwegian home care services. Development and changes in long-term care and prioritization

  (2022)
 • Ufullstendig helse- og omsorgshjelp i sykehjem

  Olsen, Rose Mari, Moholt, Jill-Marit, Førland, Oddvar (2022)
 • Resultatevaluering av Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020

  Tjerbo, Trond, Førland, Oddvar, Sørvoll, Jardar, Hagen, Terje P., Fosse, Rina Moe, Ambugo, Eliva Atieno, Gautun, Heidi, Bikova, Mariya Stoyanova (2022)
 • Preventive Home Visits

  Bannenberg, Normann, Førland, Oddvar, Iversen, Tor, Karlsson, Martin, Øien, Henning (2021)
 • The position of home-care nursing in primary health care: A critical analysis of contemporary policy documents

  Fjørtoft, Ann-Kristin, Oksholm, Trine, Førland, Oddvar, Delmar, Charlotte, Alvsvåg, Herdis (2021)
 • Forskning.no: Vitenskapelig artikkel med lettlest-del ble mest lest

  (2021)
 • NRK nyhetsmorgen: Teknologi som løsning på bemanningskrise i eldreomsorgen?

  (2021)
 • Sveriges Radio P1: Så skyddar Norge sina äldre

  (2021)
 • The shaping of prioritisations in municipal long-term care - A case study from Norway

  Førland, Oddvar, Fagertun, Anette (2021)
 • Ambisjoner og realiteter i kommunenes prioriteringer av helse-og omsorgstjenester - en casestudie fra tre norske kommuner

  Førland, Oddvar, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Hjelle, Kari Margrete (2021)
 • En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

  Graverholt, Birgitte, Bjerk, Maria, Denison, Eva Marie-Louise, Larun, Lillebeth, Førland, Oddvar, Jorem, Gøril Tvedten, Tvedt, Marianne Nesbjørg, Glosvik, Sigurd, Eidet, Mai Linn Bolkan, Bergesen, Lars (2021)
 • Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

  Jacobsen, Frode F., Arntzen, Cathrine, Devik, Siri Andreassen, Førland, Oddvar, Krane, Martin Sollund, Madsen, Linda, Moholt, Jill-Marit, Olsen, Rose Mari, Tingvold, Laila, Tranvåg, Oscar, Ågotnes, Gudmund, Aasmul, Irene (2021)
 • Diffusion of policy ideas in long-term care: A study of strategic priorities in national and local long-term care plans

  Skinner, Marianne Sundlisæter, Sogstad, Maren Kristine Raknes, Førland, Oddvar, Rostad, Hanne Marie (2021)
 • Does context matter? Voluntary work in long-term care

  Tingvold, Laila, Førland, Oddvar (2021)
 • Home‐care nurses’ distinctive work: A discourse analysis of what takes precedence in changing healthcare services

  Fjørtoft, Ann-Kristin, Oksholm, Trine, Delmar, Charlotte, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2020)
 • Balancing contradictory requirements in homecare nursing: A discourse analysis

  Fjørtoft, Ann-Kristin, Oksholm, Trine, Førland, Oddvar, Delmar, Charlotte, Alvsvåg, Herdis (2020)
 • Står på for Æ, Ø og Å.

  Fugelsnes, Elin, Stokke, Randi, Førland, Oddvar (2020)
 • Ny rapport avslører store forskjeller i tilbud til eldre. Store kommuner scorer bedre enn små.

  (2020)
 • Står på for Æ, Ø og Å

  (2020)
 • Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere.

  Førland, Oddvar, Ambugo, Eliva, Døhl, Øystein, Folkestad, Bjarte, Rostad, Hanne Marie, Sundsbø, Astrid (2020)
 • Introduksjon til temanummeret Pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

  Olsen, Rose Mari, Cappelen, Kathrine, Førland, Oddvar, Wiig, Siri (2020)
 • Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommuna

  Petersen, Karin Anna, Jacobsen Fadnes, Frode, Førland, Oddvar, Christensen, Karen, Høyen, Marianne, Sortland, Oddrunn Elin (2020)
 • Forventet dødsfall i hjemmet - en kvalitativ studie om samarbeid

  Sand, Anne Marit, Danielsen, Britt Viola, Førland, Oddvar, Abildsnes, Eirik, Rosland, Jan Henrik (2020)
 • Patient Safety Culture in Norwegian Home Health Care – a study protocol.

  Tollefsen, Silje, Førland, Oddvar, Deilkås, Ellen C Tveter, Baste, Valborg, Bondevik, Gunnar Tschudi (2020)
 • The travelling ideas of reablement

  Feiring, Marte, Førland, Oddvar, Rostgaard, Tine (2019)
 • Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene - En kunnskapsoppsummering

  Førland, Oddvar, Rostad, Hanne Marie (2019)
 • A multicenter investigation of reablement in Norway: A clinical controlled trial

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2019)
 • Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

  Melby, Line, Ågotnes, Gudmund, Ambugo, Eliva, Førland, Oddvar (2019)
 • Variasjon i omsorgstjenestene kan være en fordel

  Rostad, Hanne Marie, Førland, Oddvar (2019)
 • Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

  Tuntland, Hanne Kristin, Kjeken, Ingvild, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Langeland, Eva (2019)
 • Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Langeland, Eva (2019)
 • Hverdagsrehabilitering-spesialisert eller integrert?

  Birkeland, Arvid, Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2018)
 • Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in homebased palliative care – a qualitative study

  Danielsen, Britt Viola, Sand, Anne Marit, Rosland, Jan Henrik, Førland, Oddvar (2018)
 • Uunnværlig prioritering

  (2018)
 • Perspektiver på omsorgsforskning

  Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis, Tranvåg, Oscar (2018)
 • The relatives`voice:how do relatives experience participation in reablemen? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Brukere og pårørende sine erfaringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar, Tuntland, Hanne (2018)
 • A qualitative study of how the multidisciplinary team members experience their role in reablement

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Reablement team`s roles: A qualitative study of interdisciplinary teams`experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2018)
 • Presentation from Norway about reablement

  Langeland, Eva, Feiring, Marte, Førland, Oddvar, Hjelle, Kari M., Ranner, Maria Sofia, Tuntland, Hanne, Vik, Kjersti (2018)
 • Interdisciplinary collaboration in reablement - a qualitative study

  Birkeland, Arvid, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Langeland, Eva (2017)
 • Forskningen om hverdagsrehabilitering og hverdagsrehabilitering i et samfunnsperspektiv

  (2017)
 • Normtider til besvær. Evaluering av normtider for hjemmetjenestene i Bergen Kommune

  Førland, Oddvar, Fagertun, Anette, Hansen, Roar, Kverndokk, Snorre (2017)
 • Tillit og mistillit til velferdsstatens tjenester

  Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte (2017)
 • Trust and distrust towards the Norwegian health and and social services

  Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte (2017)
 • A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes

  Jacobsen, Frode F., Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte, Kirkevold, Øyvind, Skår, Randi, Tveit, Eva Marie, Øye, Christine (2017)
 • A multicenter investigation of reablement in Norway:a clinical controlled trial

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2017)
 • Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Førland, Oddvar, Langeland, Eva, Aaslund, Mona Kristin, Espehaug, Birgitte, Folkestad, Bjarte, Aas, Eline, Kjerstad, Egil, Jacobsen, Frode F. (2017)
 • Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer. Presentasjon av en doktorgradsavhandling

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Langeland, Eva, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Aaslund, Mona Kristin (2017)
 • Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

  Tuntland, Hanne, Kjeken, Ingvild, Langeland, Eva, Folkestad, Bjarte, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Aaslund, Mona Kristin (2017)
 • Hverdagsrehabilitering: hva forteller forskningen om effekter, og hva erfarer kommunene?

  (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering: En følgeevaluering i norske kommuner

  (2016)
 • Hjemmetjenestene i Norge i et befolknings-og brukerperspektiv. En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015

  Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater i forhold til pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering i Voss kommune

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder Pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. Forskningsformidling for ansatte i kommunalavdeling helse og omsorg; 2016-03-02 - 2016-03-02 HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • Pårørendes erfaringer med hverdagsrehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • The relatives`voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • The relative`s voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study

  Hjelle, Kari Margrete, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • The reablement team`s voice:a qualitative study of how an integrated multidisciplinary team experiences participation in reablement

  Hjelle, Kari Margrete, Skutle, Olbjørg, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults’ experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults`experiences.

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Driving-forces for home-based reablement; a qualitative study of older adults`experiences

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder eldre personers erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. Forskningsformidling for ansatte i kommunalavdeling helse og omsorg; 2016-03-02 - 2016-03-02 HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder eldre personers erfaringer med hverdagsrehabilitering på Voss. HIB

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene?

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Birkeland, Arvid, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild, Jacobsen, Frode F., Tuntland, Hanne (2016)
 • Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner.

  Langeland, Eva, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Birkeland, Arvid, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild, Jacobsen, Frode F., Tuntland, Hanne (2016)
 • The community based reablement project in Norway: experiences and results.

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Folkestad, Bjarte, Kjeken, Ingvild (2016)
 • Hvilken betydning har forebyggende hjemmebesøk? - En kvalitativ studie av eldre menneskers erfaringer

  Sjøbø, Bjørg Aspenes, Teigen, Sønneve, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2016)
 • Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)—training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial

  Testad, Ingelin, Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar, Øye, Christine, Tveit, Eva Marie, Jacobsen, Frode F., Kirkevold, Øyvind (2016)
 • Presentasjon av forskningsresultater når det gjelder helseeffekt

  Tuntland, Hanne, Aaslund, Mona Kristin, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Kjeken, Ingvild (2016)
 • Facilitating change from a distance - as story of success? A discussion on leaders` styles in facilitating change in four nursing homes in Norway

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Jacobsen, Frode F., Førland, Oddvar (2016)
 • Er tjenestene fortsatt «på strekk»?

  Dale, Bjørg, Folkestad, Bjarte, Førland, Oddvar, Hellesø, Ragnhild, Moe, Aud, Sogstad, Maren (2015)
 • Hva er frivillig innsats i omsorgssektoren?

  (2015)
 • Oppsummering av litteraturen om frivillig innsats og samspillet med offentlige omsorgstjenester

  (2015)
 • Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Utbredelse, diffusjonsprosesser og spredning

  Førland, Oddvar, Skumsnes, Randi, Teigen, Sønneve, Folkestad, Bjarte (2015)
 • Kjernepunkter i samarbeidet med frivillige i omsorgssektoren

  Jensen, Liv Helene, Førland, Oddvar (2015)
 • Trygger eldre som skrives ut av sykehus

  Kvalheim, Anne, Bjørnetun, Åshild, Bergflødt, Trond Eirik, Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar (2015)
 • Erratum: Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway (BMC Geriatrics (2015) 15 (120))

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Folkestad, Bjarte, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2015)
 • Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway

  Langeland, Eva, Tuntland, Hanne, Førland, Oddvar, Aas, Eline, Folkestad, Bjarte, Jacobsen, Frode F., Kjeken, Ingvild (2015)
 • Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Idehåndbok med anbefalinger.

  Skumsnes, Randi, Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2015)
 • Reablement in community-dwelling older adults: A randomised controlled trial

  Tuntland, Hanne, Aaslund, Mona Kristin, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Kjeken, Ingvild (2015)
 • Evidence molded by contact with staff culture and patient milieu: an analysis of the social process of knowledge utilization in nursing homes

  Øye, Christine, Mekki, Tone Elin, Skår, Randi, Dahl, Hellen, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F. (2015)
 • Rom for omsorg?

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F. (2014)
 • Rom, ting og medmennesker - en innledning

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar, Jacobsen, Frode F. (2014)
 • Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning. 2014-utgave.

  Cappelen, Kathrine, Disch, Per Gunnar, Førland, Oddvar (2014)
 • Fagutvikling og praksisutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester

  (2014)
 • Rommets gavmildhet og omsorgen

  (2014)
 • Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge. Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

  Førland, Oddvar, Skumsnes, Randi (2014)
 • Eldre personer sine erfaringer med deltakelse i hverdagsrehabilitering

  Hjelle, Kari Margrete, Tuntland, Hanne Kristin, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2014)
 • Å utforske og beskrive ansattes erfaringer med å delta i hverdagsrehabilitering, med søkelys på jobbtrivsel og rolle

  Skutle, Olbjørg, Hjelle, Kari Margrete, Førland, Oddvar, Alvsvåg, Herdis (2014)
 • Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial

  Tuntland, Hanne, Espehaug, Birgitte, Førland, Oddvar, Hole, Astri Drange, Kjerstad, Egil, Kjeken, Ingvild (2014)
 • Innledning: Samfunnskritiske og fagkritiske omveier

  Alvsvåg, Herdis, Bergland, Ådel, Førland, Oddvar (2013)
 • Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag

  Alvsvåg, Herdis, Bergland, Ådel, Førland, Oddvar (2013)
 • Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning. 2013-utgave

  Cappelen, Kathrine, Disch, Per Gunnar, Førland, Oddvar (2013)
 • Noen perspektiver på tillit

  (2013)
 • Forebyggende hjemmebesøk til eldre - En kartlegging av alle kommunene på Vestlandet

  Førland, Oddvar, Teigen, Sønneve, Bie, Kristin, Helgheim, Nina, Skjæveland, Hanne, Skumsnes, Randi (2013)
 • Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater

  Danielsen, Kirsten, Holmboe, Olaf, Hansen, Sverre Laading, Førland, Oddvar, Bjertnæs, Øyvind Andresen (2012)
 • Evaluering av prosjektet ”Trygg overføring”. Et samhandlingsprosjekt om inn- og utskriving av eldre pasienter mellom sykehus og kommunale hjemmetjenester

  (2011)
 • Universell moralitet og samfunnsskapt etikk? : bakgrunn for og kontroverser i Zygmunt Baumans moralsosiologi

  (2011)
 • Ny videreutdanning for sykepleiere i legevakt

  Førland, Oddvar, Marta, Mjeldheim (2011)
 • The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in Norway

  Danielsen, Kirsten, Bjertnæs, Øyvind Andresen, Garratt, Andrew Malcolm, Førland, Oddvar, Iversen, Hilde Hestad, Hunskaar, Steinar (2010)
 • Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

  (2010)
 • Omsorgsforskning i Vest. Presentasjon på Nettverkssamling for leiare i helse og omsorgstenestene 27. mai 2010

  (2010)
 • Refleksjoner over omsorgens grunnlag

  (2010)
 • Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005-2009

  Førland, Oddvar, Angell, Olav Helge (2010)
 • The patient experiences questionnaire for out-of-hours care (PEQ-OHC): data quality, reliability, and validity

  Garratt, Andrew, Danielsen, Kirsten, Førland, Oddvar, Hunskår, Steinar (2010)
 • Fagutvikling og forskning i de kommunale omsorgstjenestene Senter for omsorgsforskning Vest

  Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar (2010)
 • Fagutvikling og forskning i de kommunale omsorgstjenestene Senter for omsorgsforskning Vest

  Mekki, Tone Elin, Førland, Oddvar (2010)
 • Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Danielsen, Kirsten, Førland, Oddvar (2009)
 • Bachelorstudenten og forskning: muligheter og fallgruver. I hvor stor grad og på hvilke nivå bør bachelorstudenter introduseres for og ta del i forskning i løpet av studiet?

  (2009)
 • Samhandling mellom ambulansearbeider og legevaktlege

  Førland, Oddvar, Zakariassen, Erik, Hunskaar, Steinar (2009)
 • O. Førland og medarbeidere svarer:

  Førland, Oddvar, Zakariassen, Erik, Hunskår, Steinar (2009)
 • Samhandling mellom ambulansearbeider og legevaktlege

  Førland, Oddvar, Zakariassen, Erik, Hunskår, Steinar (2009)
 • Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

  Danielsen, Kirsten, Førland, Oddvar, Garratt, Andrew (2008)
 • Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

  Danielsen, Kirsten, Førland, Oddvar, Garratt, Andrew Malcolm (2008)
 • Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Engasjement og læring. fagkritiske perspektiver på sykepleie

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Forord og om bokens temaer

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Hva kan vi lære av nyutdannede sykepleieres tilbakemelding til utdanningen?

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Innledning. Refleksjoner om utdanning og kunnskap i sykepleie

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Refleksjoner om utdanning og kunnskap i sykepleie

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2007)
 • Hva kan vi lære av nyutdannede sykepleieres tilbakemeldinger til utdanningen?

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar, Førland, Oddvar (2007)
 • Hvem tar seg av restene?

  (2007)
 • Kompetanseutvikling og jobbsituasjon for ambulansearbeidere med fagbrev : dokumentasjonsrapport fra prosjektet "Kompetanseutvikling, yrkesløp og jobbsituasjon for ambulansearbeidere med fagbrev etter etablering av ambulansefag i den videregående skole" / Oddvar Førland og Eva Skoglund Strønen

  (2007)
 • Jobbtilfredshet og jobbtrivsel blant sykepleiere - refleksjoner og utfordringer

  Førland, Oddvar, Haukom, Margareth. G., Kristoffersen, Ingfrid (2007)
 • Sykepleieres tilfredshet med sykepleierutdanningens relevans for yrket : betydningen av noen rammefaktorer

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2006)
 • Sykepleieres tilfredshet men sykepleierutdanningens relevans for yket : betydningen av noen rammefaktorer

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2006)
 • Veiledningshefte i skriving av fordypningsoppgave i sykepleie

  Brekke, Vigdis E., Førland, Oddvar (2006)
 • Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

  (2006)
 • Makt og inflytelse i det tverrfaglige pasientarbeidet

  (2006)
 • Makt og innflytelse i det tverrfaglige pasientarbeidet

  (2006)
 • The relationship between regimes of knowledge and influence between nurses and physicians in three health organizations

  (2006)
 • Nyutdannede sykepleiere sitt syn på sykepleierutdanningen, i lys av erfaringer som yrkesaktive

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2005)
 • Fra student til sykepleier.Dokumentasjonsrapport fra fase 1 og fase 2 av prosjektet "Sykepleieres yrkesløp og yrkesverdier"

  (2005)
 • Overbevisning og anger over utdannings- og yrkesvalg blant nyutdannede sykepleiere

  (2005)
 • Sykepleieres selvforståelse av makt- og innflytelsesforhold i det tverrfaglige samarbeidet i tre helseorganisasjoner

  (2005)
 • Trivsel eller mistrivsel som sykepleier? Hva er sykepleiere mest og minst fornøyd med i jobbene sine?

  Førland, Oddvar, Kristoffersen, Ingfrid, Haukom, Margareth. G. (2005)
 • Perspective of the Nursing School in the Light of the Beginning Nursing Practice

  Alvsvåg, Herdis, Førland, Oddvar (2004)
 • Veiledningshefte i skriving av individuell fordypningsoppgave i sykepleie

  Brekke, Vigdis E., Førland, Oddvar (2004)
 • Begrepsklargjøreren - en samfunnsfaglig "begrepsverktøykasse" for sykepleiestudenten

  (2004)
 • Conviction and regret related to the choice of profession among new graduated registered nurses (RNs)

  (2004)
 • Yrkesdeltagelse og jobbpreferanser blant nyutdannede sykepleiere ett år etter endt sykepleierutdanning

  (2004)