Stipendiat

Øyvind Reehorst Kalsås

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er PhD-stipendiat prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv" ved HVL, og har bakgrunn som klinisk sosionom og spesialist i familieterapi. Jeg har min arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet i tillegg til undervisning. Temaene jeg har undervist i, er hovedsakelig knyttet til rus- og avhengighet, behandling, familieterapi, nettverksarbeid etter Åpen Dialog, og systemisk teori og praksis. I rusfeltet har jeg arbeidet i botilbud, ulike deler av spesialisthelsetjenesten TSB som terapeut, teamkoordinator og prosjektleder, og lavterskel oppsøkende tjenester som prosjektleder. Jeg har i tillegg jobbet deltid på Høgskolen på Vestlandet sin videreutdanning i familieterapi og nettverksarbeid i over ti år, og som høgskolelektor siste 4 år.

Min utdanning utover sosionom, er veiledningspedagogikk, master i familieterapi og systemisk praksis, og Gottman parterapimetode.   

 

Underviser i
 • Rus- og avhengighetsproblemer og behandling
 • Familieterapi og systemisk teori
 • Systemisk veiledning
 • Nettverksarbeid etter Åpen Dialog
 • Løsningsfokusert tilnærming, LØFT
Forskar på

Behov for og erfaringer med hjelp hos etterlatte ved narkotikarelatert død.

Publikasjonar

 • Hva kan Albert Åberg lære oss om skyld, skam og helse?

  (2023)
 • Needs for help and received help for those bereaved by a drug-related death: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2023)
 • Etterlatte familiemedlemmer og nære venner sine behov og erfaringer med hjelp fra fagfolk

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død sine behov for hjelp og erfaringer med hjelpetjenestene

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall - behov for hjelp og erfaringer med hjelpetjenestene

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: END-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet

  (2022)
 • The familial needs of those bereaved by a drug-related death

  (2022)
 • The needs and experiences with professional help of those bereaved by a drug-related death

  (2022)
 • The social health domain of people bereaved by a drug-related death and associations with professional help: a cross-sectional study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • How to improve services to those bereaved by a drug-related death?

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore (2022)
 • Etterlattes hjelpebehov ved narkotikarelatert død og hjelpetjenestenes perspektiv

  Løseth, Hilde-Margit, Kalsås, Øyvind Reehorst (2022)
 • Drug death related bereavement: Needs for help, received help and predictors for high and low satisfaction with help.

  (2021)
 • Samtaler med nettverk

  (2021)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: Hjelpebehov, mottatt hjelp, og sammenheng mellom hjelp, helse, livskvalitet og sosial fungering.

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg (2021)
 • Venner, sorg og rus

  Pierron, Marianne Cook, Semmingsen, Eva, Bergesen, Hilde, Kalsås, Øyvind Reehorst (2021)
 • «Jeg får et helt annet innblikk»: Fagpersoners erfaringer med familieorientert praksis i rusfeltet

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Selbekk, Anne Schanche, Ness, Ottar (2020)
 • Terapeuter ser store gevinster ved å involvere familien i rusbehandling

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Selbekk, Anne Schanche, Ness, Ottar (2020)
 • Om å se livene som leves

  (2013)