Seniorrådgivar

Rachel Gershuny Berge

Rachel Gershuny Berge
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 118-A

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsoppgåver:

  • Administrasjon knytt til ph.d.-studium og forskarutdanning
  • Sekretariat for programutvalet for ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking
  • Tilrettelegging og sakshandsaming knytta til opptak til ph.d.-studiet, oppfølgning av avtalar og ph.d.-studentar
  • Organisering av midtvegsevaluering og disputas
  • Administrativ støtte for fagansvarleg i dagleg drift av ph.d.-studiet
  • Saksførebuing og oppfølgning, utviklingsarbeid, rapportering og utgreiingsoppgåver knyttet til ansvarsområdet.
  • Identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsprogram.
  • Bistå forskningsgrupper i langsiktig planlegging av søknadsprosesser, motivere til og gi råd om søknader om forskningsfinansiering.
  • Bistå i planlegging og gjennomføring av kompetansegivende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse og budsjettering

Kompetanse:

M.Sc. i bioteknologi fra Universitetet i Oslo

Administrativ koordinator for Norsk Forskerskole i Farmasi

Forskningsstøtte ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo

Rådgiver, Norges Forskningsråd

Clinical Research Associate, Smerud medical research AS