Førstelektor

Ragnhild Sollesnes

Underviser i
 • Master i klinisk sykepleie- spesialisering helsesykepleier
Forskar på
 • Barn og unges helse
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2022)
 • Parents' description of their child's partcipation in divorce groups - a phenomonological study in Norway

  Ulvøy, Dagny-Elise, Hallström, Inger, Sollesnes, Ragnhild (2022)
 • Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn

  Bergvoll, Lise-Marie, Moi, Asgjerd Litleré, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Public health nurses´ experiences with prevention of burns in small children

  Bergvoll, Lise-Marie, Sollesnes, Ragnhild, Moi, Asgjerd Litleré (2021)
 • Barselomsorg i kommunen mestring , trygghet og brukererfaring

  Dahl, Ingebjørg Elise, Stavelie, Christine, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva, Nilsen, Anne Britt Vika (2021)
 • Du ser det ikke før du tror det!: Om tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning av grunnskolelærere

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • ‘We expected more about sex in the sex week’ - A qualitative study about students’ experiences with a sexual health education programme, from a health-promotion perspective

  Helbekkmo, Elin, Tempero, Helene Trengereid, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2021)
 • Trends in the utilization of youth primary healthcare services and psychological distress

  Potrebny, Thomas, Wiium, Nora, Haugstvedt, Anne, Sollesnes, Ragnhild, Wold, Bente, Thuen, Frode (2021)
 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2021)
 • Parents' description of their child's partcipation in divorce groups - a phenomonological study in Norway

  Ulvøy, Dagny-Elise, Hallström, Inger Kristensson, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Læring i praksisstudiet

  Hjälmhult, Esther, Sollesnes, Ragnhild (2020)
 • Pandemien viser vi hvor viktig barnevaksinasjonsprogrammet er

  Litland, Astrid Synnøve, Kringeland, Tone Åslaug, Sollesnes, Ragnhild (2020)
 • Adolescent siblings of children with cancer: a qualitative study from a salutogenic health promotion perspective

  Løkkeberg, Birgit, Sollesnes, Ragnhild, Hestvik, Jorun, Langeland, Eva (2020)
 • Du ser det ikke før du tror det, og du tror det ikke før du ser det!

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2019)
 • Vaksinedebatt på avveie!

  Kringeland, Tone Åslaug, Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild (2019)
 • Examining boys’ and girls’ health-related quality of life from the first to the third year in upper secondary school: a prospective longitudinal study.

  Langeland, Ingrid Oma, Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Roy Miodini, Almenning, Grethe, Langeland, Eva (2019)
 • Vaksinene er blitt sin egen verste fiende

  Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild (2019)
 • Vil du ta ansvar for folkehelsen Sylvi Listhaug?

  Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild, Sørbye, Linn Marie, Dale, Bodil Molander, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • Health complaints among adolescents in Norway: A twenty-year perspective on trends

  Potrebny, Thomas, Wiium, Nora, Haugstvedt, Anne, Sollesnes, Ragnhild, Torsheim, Torbjørn, Wold, Bente, Thuen, Frode (2019)
 • "Kompetente yrkesutøvere, ikke varme hender"

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Giertsen, Agnes Cecilie Wilhelmsen, Aasheim, Vigdis (2019)
 • Mothers’ evaluation of early home visit by midwife

  Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • Parents’ evaluation of early home visit by midwife

  Sollesnes, Ragnhild, Nilsen, Anne Britt Vika, Langeland, Eva (2019)
 • «Helsebrødre som ikke er brødre»: – Kall meg kva du vil

  Sollesnes, Ragnhild, Nøttveit, Andrea Rygg (2019)
 • Informasjon om brukerevaluering av Jordmor-hjem Bergen

  Nilsen, Anne Britt Vika, Sollesnes, Ragnhild (2018)
 • Brukerevaluering av Jordmor-hjem Bergen

  (2018)
 • Parents' experiences with sleep problems in children aged 1-3 years: a qualitative study from a health promotion perspective

  Sviggum, Gro, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2018)
 • Do the scales at child health clinics show the correct weight?

  Håpoldøy, Renathe, Espenes, Lena, Sollesnes, Ragnhild (2017)
 • Helsesøstres erfaringer og rolle

  Nordstrand, Aina, Fridlund, Bengt Gotthard Anton, Sollesnes, Ragnhild (2017)
 • Implementering av nasjonale, faglige retningslinjer for overvekt og fedme hos barn og unge - helsesøstres erfaringer

  Nordstrand, Aina, Fridlund, Bengt Gotthard Anton, Sollesnes, Ragnhild (2017)
 • Implementering av nasjonale, faglige retningslinjer for overvekt og fedme hos barn og unge - helsesøstres erfaringer

  Nordstrand, Aina, Fridlund, Bengt Gotthard Anton, Sollesnes, Ragnhild (2017)
 • Barn og unges seksuelle helse

  (2017)
 • Viser vektene på helsestasjonene korrekt vekt?

  Håpoldøy, Renathe, Espenes, Lene, Sollesnes, Ragnhild (2016)
 • Implementation of national guidelines for the prevention and treatment of overweight and obesity in children and adolescents: a phenomenographic study of public health nurses`perceptions.

  Nordstrand, Aina, Fridlund, Bengt Gotthard Anton, Sollesnes, Ragnhild (2016)
 • Prevention of Childhood Obesity

  (2016)
 • Amming kartlagt ved rutinedata

  Halvorsen, Maren-Kristin, Langeland, Eva, Almenning, Grethe, Haugland, Siren, Irgens, Lorentz M., Markestad, Trond, Sollesnes, Ragnhild (2015)
 • Sense of coherence (SOC) among Japanese white collar workers participating in “Salutogenic Café”. A six months follow-up study investigating development of SOC and the use of new skills

  Sasahara, Shinichiro, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Ohi, Y, Usami, K, Yamazaki, Y, Matsuzaki, I. (2015)
 • Sense of coherence (SOC) among Japanese white collar workers participating in "Salutogenic Cafe". A six month follow-up study investigating development of SOC and the use if new skills.

  Sasahara, Shinichiro, Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Ohi, Y, Usami, K, Yamazaki, Y, Matsuzaki, I. (2015)
 • Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

  Ericson, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2014)
 • Presentasjon av prosjekter ved master i klinisk sykepleie, studieretning helsesøster

  Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild (2014)
 • Construct validation of the Adolescent Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in Japanese and Norwegian High School Students

  Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Yajima, Yuki, Sasahara, Shinichiro, Yamazaki, Yoshihiko (2014)
 • Sense of Coherence among Japanese White Collar Workers Participating in a "Salutogenic Cafè" -A Six Months Follow-Up Study

  Sasahara, Shinichiro, Sakano, Junko, Langeland, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Oi, Yuichi, Suzuki, Shun, Kaneko, Hidetoshi, Yamazaki, Yoshihiko (2014)
 • Kunnskapsbasert praksis i skolehelsetjenesten: KIDSCREEN-10

  Ericson, Eva, Sollesnes, Ragnhild, Steinsland, Astrid (2013)
 • Forstyrret kontakten

  Litland, Astrid Synnøve, Sollesnes, Ragnhild, Dale, Bodil Molander, Nilsen, Wenche Sofie, Hjälmhult, Esther (2013)
 • Viktig møtepunkt for småbarnsforeldre

  Pedersen, Kari, Sollesnes, Ragnhild (2013)
 • Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

  Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2013)
 • Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

  Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva (2013)
 • Nyttig skjema om elevers livskvalitet

  Sollesnes, Ragnhild, Steinsland, Astrid, Ericson, Eva (2013)
 • Kan skolehelsetjenesten i videregående skoler bruke spørreskjemaet KIDSCREEN-10 om helserelatert livskvalitet til å identifisere elever med behov for oppfølging?

  Litland, Astrid Synnøve, Steinsland, Astrid, Sollesnes, Ragnhild, Ericson, Eva, Korsmo, Anne Grethe, Skjoldal, Silje, Langeland, Eva (2012)
 • Erfaringer med bruk av KIDSCREEN-10

  Sollesnes, Ragnhild, Steinsland, Astrid (2012)
 • Hvordan har du det? Kan skolehelsetjenesten i videregående skole bruke spørreskjemaet KIDSCREEN-10 om helserelatert livskvalitet til å identifisere elever med behov for oppfølging?

  Sollesnes, Ragnhild, Steinsland, Astrid, Ericson, Eva, Litland, Astrid Synnøve, Korsmo, Anne Grethe, Skjoldal, Silje, Langeland, Eva (2012)
 • Exploring issues that motivate contact with adolescent health clinics

  (2010)
 • Kunnskapsbasert praksis (KBP) i helsesøsterutdanningen

  (2010)
 • Kunnskapsbasert praksis i skolehelsetjenesten

  (2010)
 • Utdanning av helsesøstre - et felles ansvar?

  (2009)
 • Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid - noe for tannpleiere?

  (2009)
 • CHANGES IN NORWEGIAN PUBLIC HEALTH NURSES' WORK FROM THE NINETEEN-SIXTIES TILL TODAY

  Sollesnes, Ragnhild, Tønjum, Liv (2008)
 • "Så var det alle disse jeg hadde i øyekroken". En studie av helsesøstres arbeid i skolehelsetjenesten fra rundt 1960 til i dag

  Sollesnes, Ragnhild, Tønjum, Liv (2008)
 • Kunnskapsbasert praksis og helsefremmende arbeid - noen utfordringer

  (2007)
 • Utfordringer med å implementere kunnskapsbasert praksis i helsefremmende arbeid

  (2006)
 • Helsesøster - mer enn et sprøytestikk

  Erdal, Bodil, Ersvik, Astrid Grydeland, Glavin, Kari, Jentoft, Greta, Sollesnes, Ragnhild, Økland, Toril (2005)
 • Helsesøstertjenesten i Bergen fra 1900 til 2000

  Møller, Gunvor, Sollesnes, Ragnhild, Tønjum, Liv, Økland, Toril (2005)
 • Health Centers for Youth in Norway

  (2003)
 • Bokanmeldelse: Å vokse opp med funksjonshemming - de første årene

  (2002)
 • Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid - konkurrent eller supplement?

  (2002)
 • Metodeboken: Sett dine egne grenser

  Sollesnes, Ragnhild, Dalhaug, Randi Elisabeth, Hegvold, Ingrid, Karlsen, Betty, Kyrkjebø, Jane Mikkelsen, Økland, Toril (2001)
 • Health promoting counselling service for youth

  Sollesnes, Ragnhild, Tønjum, Liv (2001)
 • Tverrfaglig observasjon av fireåringer i gruppe En prosjektrapport

  Kaale, Helga, Sollesnes, Ragnhild (1999)
 • Forebyggende helsearbeid og hygiene

  Jægtvik, ukjent-for-g103711, Sollesnes, Ragnhild (1998)
 • Vaksiner - et frivillig tilbud?

  Torbjørnsen, Margaret, Tønjum, Liv, Sollesnes, Ragnhild, Mathiesen, Morten E. (1998)