Høgskulelektor

Ranveig Marie Boge

Arbeids- og kompetanseområde

Bachlor i sjukepleie, Rettleiing av studentar i praksis i sjukeheim 1.studieår.

Underviser i

  • Kvalitet og pasienttryggleik
  • Pasientsetrert sjukepleie
  • Grunnleggjande sjukepleie

Forskar på

  • Måling av kvalitet i utskriving av eldre pasientar frå sjukehus
  • Pasienterfaringar

Publikasjonar