Førsteamanuensis

Rasmus Stokke

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er pensjonist, og har ein rådgjevande funksjon på deltid i Senter for fysisk aktiv læring (Sefal). Har fagleg bakgrunn innanfor det idrettsfaglege området, og har erfaring som leiar.