Arbeids- og kompetanseområde

Professor Reza Arghandeh er for tiden leder for gruppen for datavitenskap og kunstig intelligens (HVL DS-AI) og direktør for Connectivity, Information & Intelligence Lab (Ci2Lab) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen, Norge.

I tillegg til sin rolle ved HVL, har Prof. Arghandeh tittelen forskningsprofessor ved Institutt for elektro- og datateknikk ved Florida State University, USA. Han var tidligere førsteamanuensis ved samme institusjon fra 2015 til 2018. Før sin tid ved Florida State University, utførte han banebrytende forskning som postdoktor ved Institutt for elektroteknikk og datavitenskap ved UC Berkeley fra 2013 til 2015, USA.

Han fullførte sin doktorgrad i elektroteknikk med spesialisering innen kraftsystemer ved Virginia Tech, USA (2013). Han har mastergrader i industriell og systemteknikk fra Virginia Tech (2013) og energisystemer fra University of Manchester og KNTU (2008).

Hans forskningsinteresser inkluderer anvendt kunstig intelligens for spatiotemporal og geospatial dataanalyse relatert til komplekse nettverk. Kjerneapplikasjoner inkluderer klimatilpasningsløsninger for energi- og infrastruktursystemer.

Hans forskning har så langt blitt støttet av U.S. National Science Foundation, U.S. Department of Energy, European Space Agency, Europakommisjonen og Norges forskningsråd.

Underviser i

Kunstig intelligens

Maskinlæring

Forskar på
  • Kunstig intelligens og maskinlæring
  • Årsakssammenhengsanalyse
  • Datavitenskap og bildebehandling
  • Kunstig intelligens for fjernmåling (optiske og SAR-satellittbilder)
  • Kunstig intelligens for overvåking av infrastrukturnettverk
  • Kunstig intelligens for overvåking og drift av kraftsystemer
  • Kunstig intelligens for økt infrastrukturs robusthet mot klimaendringer
Forskargrupper

Publikasjonar