Professor

Roy Miodini Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Statistikk og Epidemiologi

Forskar på
  • www.researchgate.net/profile/Roy_Nilsen
  • scholar.google.com/citations?user=QqlZ2scAAAAJ&hl=no

Publikasjonar