Pensjonist

Solfrid Paula Sjåstad Hasund

Arbeids- og kompetanseområde

Er fungerende instituttleder ved Institutt for elektrofag.

Har også studiekoordinatoroppgaver

Har fagområde innen FPGA, VHDL, elektrisitetslære, analogteknikk, digitalteknikk og reguleringsteknikk.