Førsteamanuensis

Sonja Mellingen

Arbeids- og kompetanseområde

Alkoholbruk og samlivskvalitet for førstegangsforeldre; rusavhengighet og psykiske lidelser

Underviser i

Rus- og avhengighet

Psykisk helse/u-helse, psykiske lidelser

Motiverende samtale

Historisk utvikling innen rus- og psykisk helse

Sorg

Kommunikasjon

Forskar på

PhD arbeid på alkoholbruk hos vordende mødre og fedre, samt alkoholbruk inn i svangerskap, og etter fødsel. Alkoholbrukens konsekvenser for samliv, og betydning av samlivsstatus i gjenopptaking av alkoholbruk etter svangerskap.

Tilhører prosjektgruppen til END (Etterlatte etter narkotikarelatert død)

Publikasjonar

 • How do Professionals in Municipal Health and Welfare Relate to Bereaved Persons During the Acute Phase of a Drug-Related Death? A Qualitative Study

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari, Mellingen, Sonja (2022)
 • Sorg

  (2022)
 • Sorg

  (2022)
 • Sorg, kriser og traumer

  (2022)
 • Introduksjonsforelesning master i psykisk helse og rusarbeid

  (2021)
 • Sorg

  (2021)
 • Sorg

  (2021)
 • Sounds of silence. The “special grief” of drug-death bereaved parents: a qualitative study

  Titlestad, Kristine Berg, Mellingen, Sonja, Stroebe, Margareth, Dyregrov, Kari (2020)
 • Komplisert sorg for etterlatte etter overdosedødsfall

  Løseth, Hilde-Margit, Mellingen, Sonja (2017)
 • Alkohol som trøst og plage

  Mellingen, Sonja, Thuen, Frode (2016)
 • Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?

  Mellingen, Sonja, Torsheim, Torbjørn (2016)
 • Å forske sammen - brukermedvirkning i kunnskapsutvikling

  Veseth, Marius, Mellingen, Sonja (2016)
 • Predictors of postpartum change in alcohol use in Norwegian mothers

  Mellingen, Sonja, Torsheim, Torbjørn, Thuen, Frode (2015)
 • Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy

  Mellingen, Sonja, Torsheim, Torbjørn, Thuen, Frode (2013)
 • En umulighet :

  (2012)
 • Alcohol consumption changes and relationship satisfaction in Norwegian couples in transition to parenthood

  Mellingen, Sonja, Torsheim, Torbjørn, Thuen, Frode (2012)
 • A woman left lonely - En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

  (2011)
 • MI - Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren

  (2011)
 • Hjem - skole. Lagspill og dragkamp

  (2010)