Stipendiat

Susanne Eriksen

Arbeids- og kompetanseområde

E-helse

Ansvarlig innovasjon

Implementering

Helsefremme og strukturell forebyggelse

Underviser i

e-helse
Innovasjon og implementering
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Strukturell forebyggelse og helsefremme
Ulikhet i helse
Fysisk aktivitet

Forskar på

Innovasjon, opplæring i og implementering av e-helse

Forskargrupper

Tjenesteforsk - Sammenlignende tjenesteforskning

Teknologi, helse og samfunn