Førsteamanuensis

Svein Gunnar Sjøtun

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er for tiden ansatt som førsteamanuensis ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Her er jeg tilknyttet forskningsprosjektet 'Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements'.

Jeg er særlig opptatt av grønn innovasjon og transformasjon, sett gjennom et samfunnsgeografisk perspektiv. Dette var også fokuset i doktorgradsprosjektet (innovasjonsstudier), hvor jeg forsket på det grønne skiftet i den maritime næringen på Vestlandet.

For tiden jobber jeg også med tematikk knyttet til 'ansvarlig innovasjon', både knyttet til teoribygging men også utvikling av nye innovasjonsmetodikker.

Underviser i

ING303: Systemtenking og innovasjon for ingeniørar

INN526: Forprosjekt masteroppgave: Litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode

Forskar på
  • Grønn innovasjon
  • Transformasjon
  • Ansvarlig innovasjon
Forskargrupper
  • Seksjon for innovasjonsstudier

Publikasjonar