Stipendiat

Synnøve Kvile

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskulelektor og Ph.D stipendiat i musikkpedagogikk

Underviser i
 • Musikkpedagogikk og didaktikk
 • Vitskapsteori og metode
 • Master i kreative fag og læreprosessar
 • PPU - musikk
 • Faglærarutdanning i musikk
 • Årsstudium musikk
Forskar på
 • Barn og musikk
 • Barnekultur
 • Barn og barndom
 • Musikk i skulen
 • Musikkdidaktikk og musikkpedagogikk
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The unmuted bodies in-between: pupils' musical spaces in the classroom

  (2021)
 • Reframing the research project "Children's relations to music" into New Materialism?

  (2020)
 • Teacher agency and teacher improvisation: A study of experienced teachers and student teachers in music classrooms

  Espeland, Åsmund, Kvile, Synnøve, Holdhus, Kari Mette (2019)
 • Skole og konsert – fra formidling til dialog?

  Holdhus, Kari, Kvile, Synnøve, Espeland, Magne (2017)
 • Improvisational Teaching as Creative Practice in Music - a Focus on Teacher Agency and Teacher Improvisation

  Holdhus, Kari, Espeland, Åsmund, Kvile, Synnøve (2016)
 • Kreativitet er ikke et ullent honnørord

  Holdhus, Kari, Kvile, Synnøve (2014)
 • Kven er publikummet til skulekonsertane?

  (2013)
 • Mellom liten og stor - Tonar og ord. Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i den kulturelle skulesekken

  (2011)