Fagseksjonsleiar

Terje Årsvoll Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Fagseksjonsleder/Førstelektor FHS, IHO, BGO2 - Desentralisert sykepleierutdanning.
Spesielt fokus på tema innen eldreomsorg generelt, demens spesielt og psykologi i ulike nivåer av utdanning innen sykepleie.

Medlem av rådet for sykepleieretikk Norsk sykepleierforbund 2015 - 2023

Underviser i
 • Sykepleie til gamle
 • Psykologi
 • Samfunnsfag inkl lovgivning
 • Demens
 • Pårørende
 • Etikk
Forskar på
 • Ektefeller som pårørende i sykehjem

Publikasjonar

 • LHBT+-personer skjuler identiteten sin på sykehjem

  Olsen, Terje Årsvoll, Cruz jr, Fernando Dela (2022)
 • Det går an å hjelpe eldre som strever psykisk

  (2021)
 • Kampen mot diskriminering av helsepersonell begynner i utdanningen

  (2021)
 • Innholdsrikt og nyttig om alderspsykiatri

  (2020)
 • Nytenkning om demens

  (2020)
 • Sykepleiere kan gjøre helsetjenesten mer miljøvennlig

  Olsen, Terje Årsvoll, Johansen, Håkon (2020)
 • Nyutdanna sjukepleiarar får realitetssjokk i yrkeskvardagen

  Århus, Randi Mona, Olsen, Terje Årsvoll (2020)
 • Tar vi vare på faglig og etisk kompetanse?

  (2019)
 • A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation

  Olsen, Terje Årsvoll, Kleppe, Elisabeth, Petersen, Karin Anna (2018)
 • Det er ikke alltid sammenheng mellom gode karakterer og gode holdninger

  (2016)
 • Hvordan gjøre en vellykket datainnsamling?

  (2016)
 • Å forstå og forklare ektefelleopplevelse på sykehjem med Bourdieu og livshistorieforskning

  (2015)
 • Hvordan styrke pasientenes integritet og verdighet når tvang er uungåelig?

  Sjåstad, Merete, Larsen, Anita Gumucio, Olsen, Terje Årsvoll (2013)
 • Aldersdemens - hva det er og hva det ikke er. Forelesning for sykepleierstudenter på høgskolen i Nesna Sykepleiens bidrag i møtet med mennesker med demens og deres pårørende

  (2010)
 • Lloyd Webber Gala Concert Highlights from Phantom of the Opera, Sunset Boulevard and Evita Andrew Lloyd Webbers REQUIEM Opera Bergen Jamshed Bhabha Theatre, NCPA, Mumbai, INDIA

  Olsen, Terje Årsvoll, Øverby, Anne Randine (2010)
 • TOSCA - opera in 3 acts Giacomo Puccini Opera Bergen Jamshed Bhabha Theatre, NCPA, Mumbai, INDIA

  Olsen, Terje Årsvoll, Øverby, Anne Randine (2010)
 • Sykepleierutdanning til voksne studenter i distrikter der sykepleiermangelen er et stort problem "The aspect of Lifelong learning for adult student nurses from districts where the lack of nursing-staff is critical"

  Blåsternes, Edit, Olsen, Terje Årsvoll (2006)
 • Medisinske implikasjoner ved aldring

  (2005)
 • Voksne sykepleierstudenter i distrikter der sykepleiemangelen er et stort problem

  (2005)
 • Evaluering av desentralisert sykepleierutdanning ved Høgskolen i Bergen

  (2004)
 • Evalueringsdokument Desentralisert sykepleierudanning Høgskolen i Bergen Perioden januar 1999 – desember 2002

  (2004)
 • The life-long learning aspect for adult student nurses from districts where the lack of nursing-staff is critical. An evaluation of the Regional Non-Campus Nursing Programme, Bergen University College 1999-2002

  Olsen, Terje Årsvoll, Blåsternes, Edit (2004)
 • Evaluering av desentralisert sykepleierutdanning, Høgskolen i Bergen

  (2003)
 • Lifelong learning aspect for adult student nurses from districts where the lack of nursing-staff is critical

  (2003)
 • Ufaglærte som arbeider i sykehjem! En undersøkelse av hvordan mennesker uten pleiefaglig utdanning opplever hverdagen som medhjelper i sykehjem og hvilke konsekvenser det bør få for opplæringen av dem

  (1999)
 • Faglig grundig, men...

  Wågsæther, Kjersti Birkeland, Albrigtsen, Bente, Olsen, Terje Aarsvoll (1997)