Innovasjonsrådgjevar

Tom Hiis Bergh

Tom Hiis Bergh
Epost: Send epost
KRONSTAD2, M3-23

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er innovasjonsrådgiver ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling på campus Bergen.
På Mohnsenteret jobber jeg som kompetansemegler i FORREGION (tidligere MobiFORSK), et program fra Vestland fylkeskommune som handler om tilrettelegging for innovasjon og forskningssamarbeid mellom akademia og næringsliv i regionen. 
Jeg er i tillegg involvert i HVL Skape. Der er jeg engasjert som prosjektleder for Bergen Entrepreneurship Academy, som er en felles nysatsing på studententreprenørskap fra de tre institusjonene HVL, NHH og UiB.
Jeg er tillitsvalgt på HVL for Econa, fagforeningen for siviløkonomer.
Jeg er siviløkonom fra NHH, og har variert erfaring fra det private næringslivet. Jeg har tidligere jobbet med kommunikasjon i PR-bransjen, forretningsutvikling innen eiendoms-software, og med ledelse og markedsføring i en tech-startup.
Jeg er særlig opptatt av teknologi, digitalisering, innovasjon og bærekraft.
Mer informasjon om FORREGION: 
https://www.vestlandfylke.no/forsking/kom-i-gang-med-forsking-i-bedrift/
Mer informasjon om Bergen Entrepreneurship Academy:
https://www.bergenentrepreneurshipacademy.no/